„Územný plán obcí Bačkovík, Boliarov, Kecerovský Lipovec, Mudrovce Zmeny a doplnky 02 v k.ú. Bačkovík“

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 2
  • Zistovacie konanie

Základne informácie