"Územný plán obce Štefanov nad Oravou – Zmeny a doplnky č. 1“

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom Územného plánu obce Štefanov nad Oravou, zmeny a doplnky č.1, je aktualizovať územnoplánovaciu dokumentáciu obce, nakoľko od schválenia ÚPNO Štefanov nad Oravou v roku 2004, prebehlo veľké množstvo legislatívnych zmien a doplnení, ale aj aktualizácie nadradenej dokumentácie, ktoré je nutné zohľadniť vo väzbe na riešené územie obce. Ďalším cieľom je zohľadniť nové zámery rozvoja obce vyvolané vlastníkmi pozemkov a zmenami v platnej legislatíve, ktoré je nutné zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii, hlavne v oblasti ochrany prírody, vôd a ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy.
 • Dotknutá obec: Trstená, Vavrečka, Tvrdošín, Štefanov nad Oravou (okresy: Tvrdošín, Námestovo)
 • Príslušný orgán: OkÚ Tvrdošín
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Medvedzie 132, 02744 Tvrdošín
 • Obstarávateľ: Obec Štefanov nad Oravou, Plátenícka 61, 027 44 Tvrdošín
 • IČO Obstarávateľa: 00510084
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  23.05.2017
  Oznámenie
  23.05.2017
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  12.07.2018