Preskočit na obsah

„Územný plán obce Michal nad Žitavou“

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom pripravovaného Územného plánu obce Michal nad Žitavou bude v zmysle ustanovení § 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v rozsahu katastrálneho územia obce, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území.
 • Dotknutá obec: Žitavce, Maňa, Kmeťovo, Paňa, Vinodol, Lúčnica nad Žitavou, Michal nad Žitavou (okresy: Nitra, Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nové Zámky
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Podzámska 25, 94001 Nové Zámky
 • Obstarávateľ: Obec Michal nad Žitavou
 • IČO Obstarávateľa: 00309095
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  06.10.2021
  Oznámenie
  06.10.2021