Preskočit na obsah

„Územný plán obce Michal nad Žitavou“

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom pripravovaného Územného plánu obce Michal nad Žitavou bude v zmysle ustanovení § 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v rozsahu katastrálneho územia obce, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území.
 • Dotknutá obec: Žitavce, Maňa, Kmeťovo, Paňa, Vinodol, Lúčnica nad Žitavou, Michal nad Žitavou (okresy: Nitra, Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nové Zámky
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Podzámska 25, 94001 Nové Zámky
 • Obstarávateľ: Obec Michal nad Žitavou
 • IČO Obstarávateľa: 00309095
 • Schvaľujúci orgán: obecné zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  06.10.2021
  Oznámenie
  06.10.2021

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  09.11.2021
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  09.11.2021

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  23.06.2022
  Spracovateľ správy o hodnotení doc. Ing.arch. Jaroslav Coplák, PhD.
  Text strategického dokumentu
  23.06.2022
  23.06.2022
  23.06.2022
  23.06.2022
  23.06.2022
  23.06.2022
  23.06.2022
  23.06.2022
  Text správy o hodnotení
  23.06.2022
  Verejné prerokovanie Na Obecnom úrade Michal nad Žitavou, 16:00 pre verejnosť 8.7.2027 08.07.2022 o 10:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  29.09.2022