Preskočit na obsah

,,Úprava vypieracieho systému LAD2“ Duslo Šaľa - oznámenie o zmene

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 4.3 Chemické prevádzky, t. j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú urèené na výrobu...
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je obmena technicky zastaralého a rokmi opotrebovaného systému odsávania a vypierania vzdušniny vo výrobni jednozložkového dusíkatého hnojiva liadku amónneho s dolomitom (LAD). Obmena zahŕňa výmenu mokrých práčok Pratt-Daniel za nové rovnakého typu vrátane doplnenia cyklónov, čím sa aj naďalej zabezpečí: - odsávanie vzdušniny z jednotlivých technologických uzlov prevádzky na výrobu LAD a - dodržiavanie vysokej účinnosti zachytávania prachu nasledovne: - celková primárna účinnosť zachytávania TZL v pracej kvapaline pre mokrú práčku je 99 % (práčka 32A) resp. 98,6 % (práčka 32B) a - predpokladaná účinnosť vypierania plynného čpavku pre obidve mokré práčky je 99 %. Inštaláciou dodatočných cyklónových odlučovačov sa docieli zníženie zaťaženia pračiek, obmedzí sa ich zanášanie, zamedzí sa častým čistiacim odstávkam a bude možné efektívnejšie spracovať vzdušninu tak, aby bolo aj po realizácii zmeny dodržané plnenie emisných limitov vo vystupujúcom prúde vzduchu.
 • Dotknutá obec: Trnovec nad Váhom, Šaľa, Močenok (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR Okresný úrad Šaľa
 • Navrhovateľ: Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236 927 03 Šaľa
 • IČO Navrhovateľa: 35826487
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  15.12.2022
  Text oznámenia o zmene
  15.12.2022
  15.12.2022
  15.12.2022