"Sušiaca a granulačná linka - Bioplynová stanica Veľké Bierovce" - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie