Preskočit na obsah

„Starý Tekov - kanalizácia“

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie