Preskočit na obsah

"Štadión Sereď – rekonštrukcia a dostavba"

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom je dobudovať a rekonštruovať futbalový štadión postavený v r. 1962 tak, aby spĺňal požiadavky UEFA 1. ligy 3 kategórie s kapacitou divákov na tribúnach. Hlavnou časťou je rekonštrukcia jestvujúcej hlavnej tribúny s vytvorením potrebného zázemia vo vnútorných priestoroch pre hráčov, delegátov, médiá, VIP, hygienických zariadení pre divákov. Požadovaná kapacita min. 4 000 miest na sedenie je riešená návrhom novej tribúny na východnej strane hracej plochy, s doplnením zázemia v priestoroch pod ňou (bufet, sociálne zariadenia pre divákov, prvá pomoc, šatne pre mládež). Potreby statickej dopravy budú riešené čiastočne v počte 389 parkovacích státí pri rekonštruovanom štadióne a zostávajúca časť bude riešená zmluvou o budúcej zmluve o poskytovaní kapacít parkovacích miest mimo obytnej zóny. Od zberných parkovacích miest sa bude na štadión presúvať fanúšik alebo návštevník v prípade konania udalosti na štadióne kyvadlovou autobusovou dopravou.
 • Dotknutá obec: Sereď (okres: Galanta)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Galanta
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nová Doba 1408/31, 92436 Galanta
 • Navrhovateľ: Správa majetku Sereď, s. r. o., Námestie republiky 1176/10
 • IČO Navrhovateľa: 46439773
 • Povoľujúci orgán: Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  02.06.2021
  Text oznámenia o zmene
  02.06.2021
  02.06.2021
  02.06.2021
  02.06.2021
  02.06.2021
  02.06.2021
  02.06.2021
  02.06.2021
  02.06.2021
  02.06.2021
  Prerušenie/zastavenie konania
  21.07.2021