Preskočit na obsah

„RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – MÝTNA Rozšírenie SO 021 – stavebný dvor č. 1 v MÚK Kriváň – dočasné strojné zariadenie“

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 6.2 Výroba stavebných hmôt vrátane panelární a stavebných výrobkov
  • Zistovacie konanie

Základne informácie