Preskočit na obsah

„Rozšírenie prevádzky spoločnosti Otolift“

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Oznámenie o zmene zahŕňa rozšírenie výrobnej haly o nový prístrešok a zároveň rozšírenie spevnených plôch a komunikácií o dodatočné parkovacie miesta v spojení s vybudovaním osobitných stavebných objektov – altánku ako prístrešku pre zamestnancov (fajčiarskeho priestoru), vrátnice a zasadacej (školiacej) miestnosti.
 • Dotknutá obec: Palárikovo (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nové Zámky
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Podzámska 25, 94001 Nové Zámky
 • Navrhovateľ: Otolift Schodiskové výťahy, s.r.o., Osada Čiky 23, Palárikovo
 • IČO Navrhovateľa: 45983259
 • Povoľujúci orgán: Obec Palárikovo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  03.05.2022
  Text oznámenia o zmene
  03.05.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  23.06.2022

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien