Preskočit na obsah

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Korňa na roky 2023+ (PHSR obce Korňa 2023+)“

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: PHSR obce Korňa na roky 2023 + stanovuje vízie a strategické ciele, navrhuje konkrétne aktivity pre ich dosiahnutie, uvádza merateľné ukazovatele a určuje opatrenia v oblasti: vzdelávania, kultúry, športu, voľného času a mládeže, sociálnych služieb a zdravotníctva, bývania a služieb občanom, bezpečnosti a poriadku, marketingu, cestovného ruchu a ekonomického rozvoja, dopravy a technickej infraštruktúry, životného prostredia a samosprávy. Na základe vytvoreného dokumentu je možné programovať územný a integrovaný rozvoj trvalo udržateľným spôsobom, pripraviť územie obcí, mesta a budovať jeho kapacity pre absorpciu nových technológií, služieb a rôznych ponúk a príležitostí pre zvýšenie kvality života obyvateľov na území obce Korňa.
 • Dotknutá obec: Turzovka, Korňa, Vysoká nad Kysucou, Klokočov (okres: Čadca)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Čadca
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Horná 2483, 02201 Čadca
 • Obstarávateľ: Obec Korňa, 023 21 Korňa 517
 • IČO Obstarávateľa: 00314064
 • Schvaľujúci orgán: Obec Korňa
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  09.06.2023
  15.06.2023
  Oznámenie
  09.06.2023
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  26.07.2023
  27.07.2023
  Text strategického dokumentu
  15.06.2023
  15.06.2023
  15.06.2023