Preskočit na obsah

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre obdobie rokov 2022 až 2030“

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 2
  • Zistovacie konanie

Základne informácie