„Prevádzka Kriváň – rozšírenie výrobno-skladovacích a parkovacích kapacít“ - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie