,,POLYFUNKČNÁ STAVBA TWIN CITY POLYFUNKČNÝ OBJEKT B7"

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Príslušný orgán: OÚ ŽP Bratislava
 • Navrhovateľ: Twin City VIII, s.r.o., Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 47241462
 • Povoľujúci orgán: MČ BA Staré Mesto, OUŽPBA
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru EKOCONSULT - enviro, a.s., Miletičová 23, 821 09 Bratislava
  Text zámeru
  07.06.2019
  07.06.2019