Preskočit na obsah

„Objekt na skladovanie poľnohospodárskych a záhradkárskych hnojív – stavebné úpravy so zmenou účelu užívania“

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 11.4 Objekty na skladovanie - pesticídov, - kvapalných a suspendovaných priemyselných hnojív
  • Zistovacie konanie

Základne informácie