Preskočit na obsah

„MODERNIZÁCIA VINÁRSTVA OBSTARANÍM NOVEJ TECHNOLÓGIE“

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie