Preskočit na obsah

„Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov TEREX/PEGSON XA 400 a triedič Chieftain 400“

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
  • Zistovacie konanie

Základne informácie