„Marián Vachalík AIUE Udiča“

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie portfólia zbieraných kovových odpadov o obaly z kovu kat. č. 200104 – kat. odpadu – O.
 • Dotknutá obec: Udiča (okres: Považská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Považská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica
 • Navrhovateľ: Ing. Marián Vachalík, Rozkvet 2083/176-5, 017 01 Považská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa: 45667608
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Považská Bystrica, OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  19.12.2019
  Text oznámenia o zmene
  18.12.2019
  19.12.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  11.05.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  15.06.2020

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien