"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
  • Zistovacie konanie

Základne informácie