Preskočit na obsah

„Hnedá priemyselná zóna Levoča - Juh, rozšírenie funkčného využitia“

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 3.6 Prevádzky na tavenie vrátane zlievania zliatin (legovania) neželezných kovov okrem vzácnych kovov vrátane pretavovania recyklovaných výrobkov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie