Preskočit na obsah

"GLAMPING - Chatky - Zemplinska šírava, Kaluža"

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreačné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predložený projekt rieši výstavbu súboru 28 chatiek – GLAMPING na pozemku nachádzajúcom sa nad Thermalparkom Šírava na Zemplínskej šírave v stredisku Kaluža. Celková úžitková (podlahová) plocha chatiek je 991,2 m2. Súčasťou projektu je aj vybudovanie nových parkovacích plôch v rámci celého riešeného areálu s celkovou kapacitou 88 parkovacích miest. Riešená stavba má charakter stavby „Nebytové budovy – Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty (kód 1212)“. Osadenie stavby GLAMPING je navrhované na pozemku v extraviláne obce Kaluža, druh pozemku ostatné plochy. Navrhovaná stavba je riešená v súlade s platným územným plánom obce Kaluža. Riešená stavba sa realizuje na základe požiadavky stavebníka – Thermal ŠÍRAVA Glamping, s.r.o., Michalovce so zámerom skvalitnenie a rozšírenie ponuky služieb v oblasti chatového ubytovania s prepojením na služby ponúkané v Thermalparku Šírava.
 • Dotknutá obec: Kaluža (okres: Michalovce)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Michalovce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Slobody 1, 07101 Michalovce
 • Navrhovateľ: RAHAR, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 36585980
 • Povoľujúci orgán: Obec Kaluža - stavebný úrad
  Okresný úrad Michalovce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.08.2022
  Spracovateľ zámeru Mgr. Matúš Lopatník
  Text zámeru
  16.08.2022
  16.08.2022