Preskočit na obsah

„Geotermálny vrt PO-1 Podhájska“

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 10.9 Odber geotermálnych vôd
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie