Preskočit na obsah

Diaľnica D1 Bratislava - križovatka Prievoz - rekonštrukcia

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov

Základne informácie

 • Účel akcie: Posudzovaná stavba predstavuje kompletnú rekonštrukciu súčasnej križovatky Prievoz. Plocha MÚK je obmedzená existujúcou zástavbou (budovy Baumax, areál Doprastavu, železničná trať z ÚNS na Prístavný most) a potrebou zachovania prevádzky na diaľnici D1 bez obmedzenia.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy a PK, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  25.08.2015
  25.08.2015
  Právoplatné rozhodnutie
  25.09.2015