Preskočit na obsah

„Cesta I/66 Šahy - obchvat“

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 13.2 Cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie vrátane 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železničných mostov
  • Zistovacie konanie

Základne informácie