Preskočit na obsah

„Bytový dom“ a prislúchajúca technická a dopravná vybavenosť

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: *.* Iný dôvod posudzovania

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom konania o podnete je výstavba bytového domu v obci Rovinka, ktorý nedosahuje prahovú hodnotu uvedenú v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Dotknutá obec: Rovinka (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: PIT s.r.o., Šaštinská č. 37, 841 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Obec Rovinka, Hlavná 350, 900 41 Rovinka
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Podnet

  Podnet podal Peter Štadler, v. z. advokátskou kanceláriou Dentons Europe CS LLP, Bottova 2/A, 811 09 Bratislava
  Informácia pre verejnosť
  21.03.2023
  Text podnetu
  21.03.2023
  21.03.2023
  21.03.2023