Preskočit na obsah

„Bratislava – Nové Mesto – Bratislava – ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2“

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.3 Výstavba železničných dráh nadzemných a podzemných 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železničných mostov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je komplexná rekonštrukcia všetkých prvkov železničnej infraštruktúry vrátane mostných objektov v uvedenom traťovom úseku s cieľom dosiahnutia normových parametrov železničnej dopravnej cesty a dosiahnutia predpísaných štandardov, zvýšenia súčasnej traťovej rýchlosti a zaistenia dlhodobej bezpečnej a plynulej železničnej prevádzky.
 • Dotknutá obec: Okres Bratislava II (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Železnice Slovenskej republiky, Klemensová 8, 813 61
 • IČO Navrhovateľa: 31364501
 • Povoľujúci orgán: OU BA, MČ Nové Mesto
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  03.06.2022
  Text oznámenia o zmene
  03.06.2022
  03.06.2022