Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
MARTIN - KALNÔ – ÚPRAVA ODPADOV
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Infraštruktúra 05.10.2022
TORNAĽA, úprava odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Revúca Infraštruktúra 05.10.2022
Logistická hala, Levice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Infraštruktúra 05.10.2022
Investície do technologického vybavenia vinárstva - Stanislav Kinči
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Potravinársky priemysel 05.10.2022
Prístavba oceľových dávkovacích zásobníkov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Ostatné priemyselné odvetvia 05.10.2022
Obytný súbor Jurová- rodinné domy a infraštruktúra
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 05.10.2022
Obytný súbor Horný Bar
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 05.10.2022
Modernizácia a dostavba budov NÚDCH – NEMOCNICA 21. STOROČIA
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 05.10.2022
Bytové domy Sučany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Martin Infraštruktúra 05.10.2022
Zmeny a doplnky 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 05.10.2022
Predajňa mäsa a hotových výrobkov, chladiaca miestnosť
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Považská Bystrica Potravinársky priemysel 05.10.2022
Zmena 07/2022 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 05.10.2022
Protipovodňové opatrenia na Hájskom kanáli - Suchý polder
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Šaľa Vodné hospodárstvo 05.10.2022
ÚPN obce Lúč na Ostrove - Zmeny a doplnky č. 4
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 05.10.2022
Rezidencia - Lúčna
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce Infraštruktúra 05.10.2022
Územný plán obce Opoj – Zmeny a doplnky č. 05/2021
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 05.10.2022
Lúčenec -Čurgov úprava odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Infraštruktúra 04.10.2022
Mechanicko-biologická úprava, lokalita Nána
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 04.10.2022
Výrobno-skladovacia hala, Hoval Tepelné čerpadlá - (ePlant)
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Dolný Kubín Strojársky a elektrotechnický priemysel 04.10.2022
Hospic (Oddelenie paliatívnej medicíny
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Stará Ľubovňa Tažobný priemysel 04.10.2022
Nová nemocnica s poliklinikou A. Leňa Humenné a.s.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Humenné Infraštruktúra 04.10.2022
Rozšírenie verejného cintorína v obci Svrčinovec
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Čadca Infraštruktúra 04.10.2022
OBYTNÁ ZÓNA DAHLIA
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 04.10.2022
Oznámenie o strategickom dokumente k ÚPD - O Bošáca
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Trenčín podla § 4, ods. 1 04.10.2022
Čiastočná rekultivácia „Lomu na Kiaroch - Šalková"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 04.10.2022