EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Navrhované zmeny a doplnky ÚPN - mesta Poprad č. 82/2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 20.09.2019
Ján Čermák – O.K. SHOOTING
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Malacky Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 20.09.2019
Územný plán mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 5 - opätovné
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 20.09.2019
Husiná - Hôrka dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu stavebného kameňa, čadiča
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Tažobný priemysel 20.09.2019
Protipovodňové opatrenie IBV Horné Ozorovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Vodné hospodárstvo 20.09.2019
Rimavská Sobota, Rimava – protipovodňové opatrenia na toku Rimava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Rimavská Sobota Vodné hospodárstvo 20.09.2019
Logistický a výrobný areál Sučany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Martin Strojársky a elektrotechnický priemysel 20.09.2019
Výrobňa liadku vápenatého v Duslo, a. s.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Šaľa Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 20.09.2019
Svätý Jur – rekonštrukcia Staromlynského (Jurského) potoka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Pezinok Vodné hospodárstvo 20.09.2019
Zmeny a doplnky č. 1 Územný plán obec Veľký Horeš
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 20.09.2019
Program rozvoja obce Malé Kozmálovce 2019 - 2028
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Levice Zlaté Moravce podla § 4, ods. 1 20.09.2019
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mikulášová na roky 2019 - 2025
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 2 20.09.2019
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hutka na roky 2019 - 2025
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 2 20.09.2019
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice I podla § 4, ods. 2 20.09.2019
„Zmeny a doplnky č.2/2019 Územného plánu obce Doľany“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Levoča podla § 4, ods. 2 19.09.2019
Územný plán obce Divina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 19.09.2019
Územný plán obce Ľuboreč
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Banskobystrický Lučenec Veľký Krtíš podla § 4, ods. 1 19.09.2019
Zmena 04/2019 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien: Lokalita A – Úprava regulatívov, - Priemet ÚPN CMZ Trnava – Zmena 01/2018, - Priemet ÚPN-Z Obytná zóna Trnava – Prúdy (lokalita I.b – I.c), Lokalita C – Obytný súbor Alžbetin park, Lokalita E – Nízkopodlažná zástavba na Ulici Pavla Mudroňa, Lokalita F – Nízkopodlažná zástavba na Ulici Coburgova, Lokalita G – Bytová výstavba Hattalova – Koniarekova ul.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 19.09.2019
Obaľovňa živičných zmesí Istebné
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Dolný Kubín Priemysel stavebných látok 19.09.2019
Energetické zefektívnenie výroby chladu ľadovej vody +1/+4°C
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Potravinársky priemysel 19.09.2019
Vikartovce - protipovodňová záchytná nádrž
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Vodné hospodárstvo 19.09.2019
Výroba substancie Pimobendan
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 19.09.2019
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Bukovec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 18.09.2019
Mobilné drviace jednotky TEREX PEGSTON XA400 a TEREX PEGSTON 1000 SR
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Ružomberok Infraštruktúra 18.09.2019
Budova pre obchod a služby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 18.07.2019