EN | SK | DE | Tlačiť


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Spoločný územný plán obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce, Zmeny a doplnky č. 3/2020 obec Bretejovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 04.08.2020
MAS Malé Bielice / 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Partizánske Ostatné priemyselné odvetvia 04.08.2020
Čistiareň odpadových vôd Veľký Kýr
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Vodné hospodárstvo 04.08.2020
TEN-T Master Plan rozvoja prístavov v Maďarsku
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Maďarsko
Dotknutá strana: Slovensko,
Slovenská Republika - podla § 4, ods. 1 04.08.2020
Zmeny a doplnky 06/2019 Územného plánu Obce Smižany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 04.08.2020
Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Dolná Seč
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 1 04.08.2020
Zariadenie sociálnych služieb Podrečany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Lučenec Infraštruktúra 04.08.2020
Územný plán obce Vrakúň – Zmeny a doplnky č. 07
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 04.08.2020
Skladové priestory
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 04.08.2020
Plán likvidácie časti ložiska tehliarskych surovín Ružomberok, rok 2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Ružomberok Infraštruktúra 04.08.2020
Svidník - protipovodňová ochrana mesta, Ladomírka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu:
Dotknutá strana: Slovensko,
Prešovský Svidník Vodné hospodárstvo 03.08.2020
Územný plán mesta Rožňava - Zmeny a doplnky č. 6
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 03.08.2020
Zberňa kovových odpadov a batérií Sokoľany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 03.08.2020
Zariadenie na zber ostatných odpadov a kovových odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice II Infraštruktúra 03.08.2020
Agroturistický areál
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Partizánske Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 03.08.2020
Obnovenie ťažby stavebného kameňa (andezitu) v ložisku Malá Lehota
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Tažobný priemysel 03.08.2020
Zmeny a doplnky č. 2 Územný plán obce Malá Tŕňa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 03.08.2020
I/68-014 odb. Ľubovnianske kúpele most
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Stará Ľubovňa Doprava a telekomunikácie 03.08.2020
Zemna a doplnok k územnému plánu mesta Šahy č.4
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Banskobystrický Levice Veľký Krtíš podla § 4, ods. 1 03.08.2020
„Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Kolta“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Nové Zámky podla § 4, ods. 2 03.08.2020
Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Dolný Kubín Infraštruktúra 03.08.2020
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PADÁŇ
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 03.08.2020
ZMENY A DOPLNKY Č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE POVODA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 03.08.2020
Oznámenie o strategickom dokumente ZaD č. 2 UPN-SU Modrová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 2 31.07.2020
Hypermarket - Tvrdošín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Tvrdošín Infraštruktúra 10.02.2020