EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Nová Kelča
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 26.05.2020
Kongresovo-administratívne centrum Pribinova ulica, Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Bratislavský Bratislava I Energetický priemysel 26.05.2020
Strategický plán rozvoja verejného prístavu Komárno ( Master Plan)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 2 26.05.2020
Územný plán obce Poloma
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 1 26.05.2020
Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky č. 17 - Kežmarská cesta III
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Levoča podla § 4, ods. 2 26.05.2020
Zníženie energetickej náročnosti obecných budov v Novom Ruskove tepelným čerpadlom zem - voda
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Trebišov Tažobný priemysel 26.05.2020
Stratégia rozvoja udržateľného cestovného ruchu do roku 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko,
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 26.05.2020
Inštalácia nových blokov separačného strediska
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 26.05.2020
Hromadná podzemná garáž
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Bratislavský Malacky Iný dôvod posudzovania 26.05.2020
Malá vodná elektráreň Smrečianka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Energetický priemysel 26.05.2020
Polyfunkčná vodná nádrž - Zlaté
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Bardejov Vodné hospodárstvo 26.05.2020
Náhrada kotla K7 v spoločnosti Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žiar nad Hronom Energetický priemysel 26.05.2020
I/68-014 odb. Ľubovnianske kúpele most
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Stará Ľubovňa Doprava a telekomunikácie 26.05.2020
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Trenčiansky - podla § 4, ods. 1 26.05.2020
Rekonštrukcia stáčacieho miesta sírouhlíka (CS2)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava III Ostatné priemyselné odvetvia 26.05.2020
Pivovar
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Potravinársky priemysel 26.05.2020
Vinárstvo Lošonec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Potravinársky priemysel 26.05.2020
Autocentrum Todos Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 26.05.2020
ÚP Ivanka pre Nitre - Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 2 25.05.2020
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Muráň
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Revúca podla § 4, ods. 2 25.05.2020
Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad č. 96/2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 25.05.2020
Územný plán obce Čirč
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Prešovský Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 25.05.2020
Zariadenie na zber odpadov a zber odpadov z elektrozariadení, EBA, s.r.o. Sučany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Martin Infraštruktúra 25.05.2020
Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky - podla § 4, ods. 1 25.05.2020
Hypermarket - Tvrdošín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Tvrdošín Infraštruktúra 10.02.2020