Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Optimalizácia trate Prievidza - Jelšovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Nitriansky Partizánske Prievidza Nitra Topoľčany Doprava a telekomunikácie 31.03.2023
Ložisko nevyhradeného nerastu stavebného kameňa, Husiná - Hôrka
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Tažobný priemysel 31.03.2023
Likvidácia banského diela Lahne
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 31.03.2023
Testovacia jednotka na úpravu zemného plynu a zapojenie troch prieskumných vrtov Malženice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Hlohovec Trnava Tažobný priemysel 31.03.2023
Nakladacie miesto pre SO 50.1 Sklad drôtu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Galanta Hutnícky priemysel 31.03.2023
Zariadenie na zber odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 31.03.2023
Zabezpečenie záložného paliva pre výrobu pary v TEC Považský cukor a.s.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Energetický priemysel 31.03.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kojšov na roky 2023-2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Gelnica Košice - okolie podla § 4, ods. 2 31.03.2023
Priemyselno - logistický park Sučany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Martin Strojársky a elektrotechnický priemysel 31.03.2023
Územný plán obce Štiavnik
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 31.03.2023
OBYTNÝ SÚBOR GREEN LAND, 2. ETAPA, KRÁĽOVÁ PRI SENCI
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Senec Infraštruktúra 31.03.2023
Využitie zemského tepla na ohrev vody pre mesto Trebišov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Košický Trebišov Tažobný priemysel 31.03.2023
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov „Veľkopriestorová koksárenská batéria č. 1 a Veľkopriestorová koksárenská batéria č. 3“ v DZ Koksovňa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice II Infraštruktúra 31.03.2023
Stratégia rozvoja školstva na území TTSK na roky 2023 - 2027
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský - podla § 4, ods. 1 31.03.2023
Navrhovaná zmena a doplnok č. 11 ÚPN - Obce Batizovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 31.03.2023
Technická vybavenosť pre rodinné domy na Kačici – Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 31.03.2023
Parkovací dom (SO - 101)
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 30.03.2023
Sklad nábytku - Mirek, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 30.03.2023
Zhodnocovanie odpadov mobilným triedičom
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 30.03.2023
Rozšírenie cintorína v k. ú. Plavecký Štvrtok
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Malacky Infraštruktúra 30.03.2023
Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – Kompostáreň Trenčín – zvýšenie kapacity
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 30.03.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Margecanyna roky 2023-2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Košický Prešov Gelnica Košice - okolie podla § 4, ods. 2 30.03.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kluknava na roky 2023-2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Košický Prešov Gelnica Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 30.03.2023
SORREC- recyklačné centrum Sorbone
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 30.03.2023
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov a spracovanie starých vozidiel
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 30.03.2023