Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Modernizácia linky na výrobu šedého Portlandského slinku spojená s rozšírením portfólia a zvýšením kapacity spoluspaľovaných alternatívnych palív
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Košický Košice - okolie Priemysel stavebných látok 02.03.2021
Územný plán zóny č. 1 Mlynárce I. Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 02.03.2021
Územný plán mesta Zvolen - Zmeny a doplnky 12
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 02.03.2021
"Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Široké"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 02.03.2021
Kompostáreň Čebovce - navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Veľký Krtíš Infraštruktúra 02.03.2021
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 02.03.2021
Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Kysucké Nové Mesto Žilina Doprava a telekomunikácie 02.03.2021
Bioplynová stanica Čečejovce – zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 02.03.2021
Obnova objektu Royal Palace
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Infraštruktúra 02.03.2021
Územný plán obce Ivanovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Trenčín podla § 4, ods. 1 02.03.2021
Remeselný pivovar a nové ubytovacie zariadenie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Trebišov Potravinársky priemysel 02.03.2021
Využitie odpadov na spätné zasypávanie - Dobývací priestor Vidiná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Lučenec Poltár Infraštruktúra 02.03.2021
Rezidencia Vinohrady Trenčín - Zlatovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 01.03.2021
ŽST Fiľakovo - Výh. Holiša, rekonštrukcia žel. zvršku a žel. spodku
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Doprava a telekomunikácie 01.03.2021
Rozšírenie parkoviska - Adient Slovakia s.r.o. pôvodného zámeru Johnson Controls Lučenec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Infraštruktúra 01.03.2021
Koncepcia vodnej politiky na roky 2021 – 2030 s výhľadom do roku 2050
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 01.03.2021
Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Hôrky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 01.03.2021
Zmena využitia objektu 760-II.3,4,5:V1 - skladovacie priestory pre kovový povrchovo kontaminovaný materiál v rámci projektu „Rekonštrukcia a premiestnenie technologických zariadení do objektu 760-II.3,4,5:V1“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energetický priemysel 01.03.2021
Brečtanová alej
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 01.03.2021
I/51 Prenčov - most ev.č. 51-169
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Krupina Doprava a telekomunikácie 01.03.2021
Nízkouhlíková stratégia mesta Levoča
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Levoča podla § 4, ods. 1 01.03.2021
Program rozvoja obce Šajdíkove Humence na roky 2021 - 2027
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 01.03.2021
Chovná hala pre kury s voľným výbehom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica Polnohospodárska a lesná výroba 01.03.2021
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Spišské Podhradie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Levoča podla § 4, ods. 1 01.03.2021
Územný plán obce Štvrtok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Trenčín podla § 4, ods. 1 01.03.2021