Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Fotovoltická elektráreň Bohunice (FVE Bohunice)
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Energetický priemysel 29.11.2021
Bytový dom Centrum Priekopa, ul. Uzlovská, Martin
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Žilinský Martin Iný dôvod posudzovania 29.11.2021
"Zariadenie na zber odpadov - výkupňa kovových odpadov"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Infraštruktúra 29.11.2021
Priemyselný areál spoločnosti EDM s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Ostatné priemyselné odvetvia 29.11.2021
Územný plán obce Ludrová, Zmeny a doplnky č.5
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 2 29.11.2021
Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Margecany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Košický Prešov Gelnica podla § 4, ods. 2 29.11.2021
Mercedes Truck Servis, Mercedes Showroom a Servis PKW Trenčín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 29.11.2021
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd obcí Bracovce, Falkušovce, Kačanov a Ložín
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Michalovce Vodné hospodárstvo 29.11.2021
OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÝ VRCH I, BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 29.11.2021
Obytný súbor Nový Martin sektor D
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Infraštruktúra 29.11.2021
Zberný dvor Detva
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Detva Infraštruktúra 29.11.2021
Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho a socialneho rozvoja mesta Podolínec na roky 215-2022- aktualizícia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 2 29.11.2021
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice II Infraštruktúra 29.11.2021
Štrkovisko lokalita"Prvé meranie"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Levice Tažobný priemysel 26.11.2021
Zmeny a doplnky č. 4/2021 Územného plánu mesta Veľký Šariš
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 26.11.2021
Nízkouhlíková stratégia pre mesto Sereď
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 26.11.2021
Galvanická linka, Voderady
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Trnava Hutnícky priemysel 26.11.2021
Územný plán obce Malženice - Zmeny a doplnky 4/2021
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 26.11.2021
Zmena 11/2021 Územného plánu mesta Trnava v znení neskorších zmien: Lokalita T – Komerčno-podnikateľská zóna Koniarekova ul., Lokalita U – Doplnenie regulatívov pre kód funkčného využitia Z O6 – Plochy krajinnej zelene, Lokalita V – Doplnenie svetlotechnických regulatívov na území CMZ
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 26.11.2021
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Trnava – Coburgova ulica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trnavský Trnava Infraštruktúra 26.11.2021
Marius Pedersen, a.s. – prevádzka Trenčín – Zlatovská, Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov – zvýšenie kapacity
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 26.11.2021
Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce Gánovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 26.11.2021
Sklad odpadových batérií a akumulátorov - Liptovský Mikuláš
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 26.11.2021
Územný plán obce Hurbanova Ves zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 26.11.2021
Navrhovaná zmena a doplnok č. 2 ÚPN - Obce Šuňava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 26.11.2021