Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Vrútky pre roky 2024 - 2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Martin podla § 4, ods. 1 06.12.2023
Územný plán obce Oravský Biely Potok - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Tvrdošín podla § 4, ods. 2 06.12.2023
Jestvujúce zariadenie na zber a úpravu odpadov - Markušovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Spišská Nová Ves Infraštruktúra 06.12.2023
Polyfunkčný súbor FLORA
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 06.12.2023
Územný plán obce Sečovská Polianka
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Košický Vranov nad Topľou Trebišov podla § 4, ods. 1 06.12.2023
Modernizácia linky na výrobu šedého Portlandského slinku spojená s rozšírením portfólia a zvýšením kapacity spoluspaľovaných alternatívnych palív
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Košický Košice - okolie Priemysel stavebných látok 06.12.2023
Zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu - mobilný drvič
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 06.12.2023
Skládka nebezpečných odpadov, ZSNP SPO Žiar nad Hronom
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Banskobystrický Žiar nad Hronom Infraštruktúra 06.12.2023
Zariadenie na zber odpadov – prevádzka Malacky
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Malacky Infraštruktúra 06.12.2023
Obytný súbor Galanta – Kolónia II
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta Infraštruktúra 06.12.2023
Územný plán obce Sološnica – Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 06.12.2023
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Víťaz
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 06.12.2023
Novostavba LOZ IV Bratislava (Rozšírenie LOZ III)
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Strojársky a elektrotechnický priemysel 06.12.2023
Modernizácia a dostavba budov NÚDCH – NEMOCNICA 21. STOROČIA
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 06.12.2023
Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ľubiša
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 2 06.12.2023
Zmeny a doplnky č. 7 územného plánu obce Slovenská Ves
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 06.12.2023
Úprava odpadov pre zabezpečenie cirkulárneho hospodárenia
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 06.12.2023
Kráľova studňa, technická obnova lyžiarskeho vleku
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Banskobystrický Banská Bystrica Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 06.12.2023
Multifunkčný komplex s verejným občianskym vybavením - Liptovský Ján
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 06.12.2023
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Medzištátne posudzovanie:
Strana pôvodu:
Dotknutá strana: Slovensko,
Trenčiansky Púchov Infraštruktúra 05.12.2023
Vybudovanie plynového hospodárstva a malá čistá koncovka
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 05.12.2023
Výroba zákazníckych proteínov (bielkovín)
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Potravinársky priemysel 05.12.2023
Územný plán obce Hruboňovo - zmeny a doplnky č.1/2022
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 05.12.2023
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šarkan na roky 2023-2028“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 05.12.2023
Územný plán Obce Lutila, Zmeny a doplnky č.2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 05.12.2023