Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Odsávanie haly prevádzkovej budovy
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 02.02.2023
Územný plán obce Horná Ves, zmeny a doplnky č. 4
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Partizánske Prievidza podla § 4, ods. 2 02.02.2023
Územný plán obce Chrastné
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 1 02.02.2023
Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu obce Ľubeľa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 02.02.2023
Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a Doplnok č.2 ÚPN -O Nesluša
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Kysucké Nové Mesto podla § 4, ods. 2 02.02.2023
Skladová hala Charmat, areál vinárskych závodov HUBERT J.E.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Trnavský Galanta Iný dôvod posudzovania 02.02.2023
ROZŠÍRENIE REKREAČNÉHO AREÁLU VŔŠKY - TERCHOVÁ
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 02.02.2023
Obchodná zóna GLP Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 02.02.2023
Územný plán Obce Trnavá Hora, Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 02.02.2023
Modernizácia dojárne - farma Veľké Hoste
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 02.02.2023
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov TEREX EVQUIP COBRA 290R, PEMAX PLUS, spol. s r.o. Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Energetický priemysel 02.02.2023
Farma Gabčíkovo – prístavba pôrodne prasníc
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Polnohospodárska a lesná výroba 01.02.2023
Rezidencia Vinohrady – Silvánska, Veltlínska Trenčín
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 01.02.2023
Zber a výkup železných a neželezných kovov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Partizánske Infraštruktúra 01.02.2023
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MAD
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 01.02.2023
Logistický park Dunajská Streda
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Strojársky a elektrotechnický priemysel 01.02.2023
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Jablonica
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 01.02.2023
Územný plán obce Lomnička ZaDč.1
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 2 01.02.2023
Územný plán zóny Martin - Pred Nemocnicou
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Martin podla § 4, ods. 2 01.02.2023
Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu obce Čaňa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 01.02.2023
PC RETAIL II
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 01.02.2023
Územný plán zóny Zvolen, Čierne Zeme – Tepličky – Zmeny a doplnky 02
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 01.02.2023
Výstavba ES a 110 kV vedenia Šebastovce - Barca
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice IV Energetický priemysel 31.01.2023
Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – čeľusťový drvič Sandvik QJ241
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 31.01.2023
Územný plán obce Olešná
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 1 31.01.2023