EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Projekt poľnohospodárskej rekultivácie k.ú. Tomášov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 21.08.2019
Rekultivácia odkaliska ŽT, a.s. Žilina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infraštruktúra 21.08.2019
Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebného odpadu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Infraštruktúra 21.08.2019
Zavedenie zásadnej inovácie výrobných procesov spoločnosti AGRO TAMI, a.s.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Potravinársky priemysel 21.08.2019
Rozšírenie priestorových kapacít spracovateľského zariadenia, Liesek
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Tvrdošín Infraštruktúra 21.08.2019
Zariadenie na produkciu argónu.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Nitriansky Šaľa Ostatné priemyselné odvetvia 21.08.2019
Zariadenie na zber, zhodnocovanie odpadov, výkup kovového odpadu, farebných kovov a odpadu z papiera a lepenky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Gelnica Infraštruktúra 21.08.2019
Areál Zdroje Zeme Horný Jatov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Šaľa Infraštruktúra 21.08.2019
Factory in Factory – závod v závode v spoločnosti Hella Slovakia Signa-Lighting s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Strojársky a elektrotechnický priemysel 21.08.2019
Oznámenie o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beňadikovce na roky 2019-2025“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Svidník podla § 4, ods. 2 21.08.2019
Územný plán obce Lozorno - Zmeny a doplnky č. 6
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 20.08.2019
Oznámenie o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Korejovce na roky 2019-2025“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Svidník podla § 4, ods. 2 20.08.2019
Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania stavebného kameňa v lome Slanec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Tažobný priemysel 20.08.2019
Program odpadového hospodárstva obce Cífer na roky 2016 - 2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 20.08.2019
Vikartovce - protipovodňová záchytná nádrž
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Vodné hospodárstvo 20.08.2019
Skládka odpadov na nebezpečný odpad v lokalite Zohor (Zmena č. 4)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Malacky Infraštruktúra 20.08.2019
Územný plán obce Ráztočno, zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Žilinský Banskobystrický Prievidza Turčianske Teplice Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 20.08.2019
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov – Zvolenská Slatina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Zvolen Infraštruktúra 20.08.2019
Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér na vodnom toku Malý Dunaj – Nová Dedinka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Energetický priemysel 20.08.2019
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Rakovice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 2 20.08.2019
Mobilný drvič na recyklované kamenivo – Liptovský Mikuláš
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 20.08.2019
Územný plán obce Slatina Zmeny a doplnky č.1/2017
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Banskobystrický Levice Krupina podla § 4, ods. 1 20.08.2019
Linka na spracovanie skleného vlákna v Johns Manville Slovakia a. s. Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Ostatné priemyselné odvetvia 20.08.2019
Brezno - Malá vodná nádrž
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Brezno Vodné hospodárstvo 20.08.2019
Budova pre obchod a služby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 18.07.2019