Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Valča
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Martin Žilina podla § 4, ods. 2 26.09.2023
VEĽKÁ LÚKA - PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA V POVODí TOKU LUKAVICA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Banskobystrický Zvolen Vodné hospodárstvo 26.09.2023
Intenzifikácia výroby neželezných kovov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Hutnícky priemysel 26.09.2023
„BYTOVÉ DOMY RIVERSTAR SEKCIA A, B, C, GARÁŽE MAKKÝŠE, DOPRAVNÉ NAPOJENIE, SPEVNENÉ PLOCHY, SIETE A ZÁKLADNÁ TECH. INFRAŠTRUKTÚRA“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Partizánske Infraštruktúra 26.09.2023
OBYTNÁ ZÓNA ŠAMUNOVE TREBOSTOVO
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Martin Infraštruktúra 26.09.2023
Galvanická linka na povrchovú úpravu plochého drôtu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Hutnícky priemysel 26.09.2023
Územný plán obce (ÚPN-O) Polianka
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Myjava podla § 4, ods. 1 26.09.2023
Krematórium
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infraštruktúra 26.09.2023
BD PEZINOK SEVER
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 26.09.2023
Bytové domy "Rezidencia Tesla"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice IV Infraštruktúra 26.09.2023
Digitalizácia a automatizácia riadenia chovu hovädzieho dobytka v objektoch Poľnohospodárske družstvo Holice – družstvo Farma Póšfa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Polnohospodárska a lesná výroba 26.09.2023
Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč – Bresty, kazeta č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Trnavský Skalica Infraštruktúra 26.09.2023
Termická bioelektráreň Kokava nad Rimavicou – doplnenie TAP a TDP
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Banskobystrický Poltár Infraštruktúra 26.09.2023
Územný plán obce Horné Hámre
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Banskobystrický Žarnovica podla § 4, ods. 1 26.09.2023
Zhodnocovanie stavebných odpadov v Považskom Chlmci a zberňa zo železných a neželezných kovov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Žilina Infraštruktúra 26.09.2023
Obaľovačka živičných zmesí ASKOM VS 3TQ, Svinica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Košický Košice - okolie Priemysel stavebných látok 26.09.2023
Novostavba LOZ IV Bratislava (Rozšírenie LOZ III)
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Strojársky a elektrotechnický priemysel 26.09.2023
Malá modulárna jadrová elektráreň (Poľsko)
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Medzištátne posudzovanie: 3. Zariadenia určené výhradne na výrobu alebo obohacovanie jadrového paliva, na prepracovanie vyhoretého jadrového paliva alebo jeho skladovanie, ako aj na ukladanie a spracovanie rádioaktívneho odpadu. - výlučne na skladovanie (plánované na viac ako 10 rokov) vyhoretého jadrového paliva alebo rádioaktívneho odpadu na inom mieste ako boli vyprodukované.
Strana pôvodu: Poľsko
Dotknutá strana: Slovensko,
Slovenská Republika - Energetický priemysel 25.09.2023
Výrobná hala D - Scheuch Prievidza
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Strojársky a elektrotechnický priemysel 25.09.2023
UPO Karlová
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Martin podla § 4, ods. 1 25.09.2023
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Bodiná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Žilinský Považská Bystrica Bytča Žilina podla § 4, ods. 2 25.09.2023
Územný plán obce Udiča
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Považská Bystrica Púchov podla § 4, ods. 1 25.09.2023
Výrobná hala Metal Forming Solution (MFS)
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie Strojársky a elektrotechnický priemysel 25.09.2023
Zariadenie na zber druhotných surovín – Roľníckej školy 4500, Komárno
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 25.09.2023
Obnovenie autorizácie v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Priemysel stavebných látok 25.09.2023