Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci,
pripravili sme pre vás dotazník, vyplnením ktorého nám pomôžete zlepšiť obsah Informačného systému posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ďakujeme za jeho vyplnenie.
Redakcia Enviroportálu
Vyplniť dotazník
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Galvanická linka, Voderady
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Hutnícky priemysel 17.09.2021
ESO STAV – Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilným zariadením
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra Iný dôvod posudzovania 17.09.2021
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský - podla § 4, ods. 1 17.09.2021
Veterné elektrárne Rohov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Senica Skalica Energetický priemysel 17.09.2021
Zmeny a Doplnky Územného plánu obce Vištuk 06/2021
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Pezinok podla § 4, ods. 2 17.09.2021
Zmena 10/2021 Územného plánu mesta Trnava v znení neskorších zmien: Lokality J – S.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 17.09.2021
Obec Vyšný Medzev - Nízkouhlíková stratégia 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 17.09.2021
Územný plán obce Nižná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Piešťany Trnava podla § 4, ods. 1 17.09.2021
Zmena 02/2021 Územného plánu obce Bojničky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená v procese SEA
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 1 17.09.2021
OBYTNÝ SÚBOR Pod Brezinou, TRENČÍN - JUH
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 17.09.2021
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov, Senec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Bratislavský Senec Infraštruktúra 17.09.2021
Zariadenie na zber odpadov v obci Hronská Breznica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Zvolen Infraštruktúra 17.09.2021
Územný plán obce Nitrianske Sučany, Zmeny a doplnky č.2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 2 17.09.2021
Konverzia drevospracujúceho areálu na rekreačný komplex- Plavecké Podhradie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Malacky Infraštruktúra 17.09.2021
ZMENY A DOPLNKY Č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY – TRNOVECKÁ ZÁTOKA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 16.09.2021
Oznámenie o strategickom dokumente - "Zmeny a doplnky č. 9 Územný plán mesta Michalovce"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 16.09.2021
Závod Geča - II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice - okolie Ostatné priemyselné odvetvia 16.09.2021
Bytový komplex Green River
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 16.09.2021
Zariadenie na zber kovového odpadu, farebných kovov a papiera
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Spišská Nová Ves Infraštruktúra 16.09.2021
Zariadenie na zber a zhromažďovanie odpadov WAMP s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Námestovo Infraštruktúra 16.09.2021
Zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu – rozšírenie II.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Košický Košice I Infraštruktúra 16.09.2021
Územný plán obce Klenovec, Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 16.09.2021
Horúcovodný kotol plynový 20 MWt
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Považská Bystrica Energetický priemysel 16.09.2021
Logisticko-priemyselný park Na Pántoch
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 16.09.2021
Polyfunkčný objekt Tematínska, Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský - Infraštruktúra 16.09.2021