EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Športová aréna Malacky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Bratislavský Malacky Iný dôvod posudzovania 03.06.2020
Rozšírenie areálu PPGemer AV v Rimavskej Sobote
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 03.06.2020
Bytový dom Centrum Priekopa, ul. Uzlovská, Martin
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Žilinský Martin Infraštruktúra 03.06.2020
Obytný komplex Pod lipami
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Žilinský Žilina Infraštruktúra 03.06.2020
Polyfunkčný komplex Zátišie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 03.06.2020
RETAIL PARK PODUNAJSKÁ BRÁNA BRATISLAVA, M.Č. PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 03.06.2020
Bytový a občiansky súbor stavieb Devínska Nová Ves "Pod srdcom"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 03.06.2020
Modernizácia obaľovne živičných zmesí Prievidza
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Prievidza Priemysel stavebných látok 03.06.2020
I/68 KREMNÁ, ZOSUV
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stará Ľubovňa Doprava a telekomunikácie 03.06.2020
Administratívna budova a sklad
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Infraštruktúra 03.06.2020
Skladové priestory
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 03.06.2020
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 2.3.4. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Prešovský Liptovský Mikuláš Poprad Doprava a telekomunikácie 02.06.2020
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Nová Kelča
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 02.06.2020
Zberný dvor obce Habovka – doplnenie kovov do súhlasu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Tvrdošín Infraštruktúra 02.06.2020
Obchodné centrum Košice, Pri Hati
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice I Infraštruktúra 02.06.2020
Logistický park DOAS
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava III Strojársky a elektrotechnický priemysel 02.06.2020
Zber a spracovanie starých vozidiel, Považská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 02.06.2020
Viacpodlažné parkovanie Poštová ul. Žilina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infraštruktúra 02.06.2020
MALKIA PARK (Zmena č. 2)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 02.06.2020
Rozšírenie hausbótovej osady na Jaroveckom ramene Dunaja
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Bratislavský Bratislava V Iný dôvod posudzovania 02.06.2020
Zmena a Doplnok. č.2 Územného plánu obce (ZaD č.2) Brezany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 02.06.2020
Územný plán zóny Zátišie-Hattalova
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský - podla § 4, ods. 2 02.06.2020
Oznámenie o zmene činnosti Sušiaca a granulačná linka - Bioplynová stanica Veľké Bierovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 02.06.2020
Konsolidácia výrobných procesov spoločnosti SPINEA, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Strojársky a elektrotechnický priemysel 02.06.2020
Hypermarket - Tvrdošín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Tvrdošín Infraštruktúra 10.02.2020