EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Projekt protipovodňovej ochrany obce Drietoma
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Vodné hospodárstvo 24.06.2019
Eisen s.r.o. prevádzka recyklácie stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Šaľa Infraštruktúra 24.06.2019
Zariadenie na zber a výkup odpadov – Trnava, Mikovíniho
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Infraštruktúra 24.06.2019
Zariadenie na zber a výkup odpadov – Trnava (areál TAZ)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Infraštruktúra 24.06.2019
Zariadenie na zber, triedenie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov a na zber a spracovanie starých vozidiel – prevádzka Nitra – Štúrova ulica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 24.06.2019
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HORNÝ BAR
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 24.06.2019
„Firma CIKAUTXO SK, s.r.o., Spracovanie gumy a výrobkov z gumy“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Ostatné priemyselné odvetvia 24.06.2019
Územný plán obce Trstín (ÚPN-O) – Zmeny a doplnky 02-2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 24.06.2019
Lom Tunežice – zvýšenie ťažby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Ilava Tažobný priemysel 24.06.2019
Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 24.06.2019
Rozšírenie areálu firmy JASPLASTIK-SK Nitra, Hala 4, 5
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 24.06.2019
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Rejdová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 24.06.2019
Prevádzka odpadového hospodárstva Leopoldov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 24.06.2019
Logistické centrum VGP
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Zvolen Infraštruktúra 24.06.2019
Zhodnocovanie odpadov mobilnými zariadeniami, k. ú. Leopoldov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 21.06.2019
Územný plán zóny Obytná zóna Pavlova hora - Košická Nová Ves
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice III podla § 4, ods. 2 21.06.2019
Územný plán obce Liptovský Ján - Zmeny a doplnky č. 6
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 21.06.2019
Výrobňa a spracovanie organického vína - ORGANIC, s.r.o
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Potravinársky priemysel 21.06.2019
Nakladanie so starými vozidlami
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 21.06.2019
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Slovenská Ľupča
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 21.06.2019
Areál skladov Ličartovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Prešov Infraštruktúra 21.06.2019
Polyfunkcny dom Galvaniho
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 21.06.2019
Zariadenie na zber, výkup a zhodnocovanie odpadov a spracovanie starých vozidiel - Poprad
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Poprad Infraštruktúra 20.06.2019
Zmeny a doplnky SÚPN-O Svätý Peter č.3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 2 20.06.2019
Budova pre obchod a služby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 07.06.2019