Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
EUROMOTOR IV. Etapa, časť B, Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 08.12.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Rimavská Sobota na obdobie 2024 - 2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 1 08.12.2023
Zariadenie na zhodnocovanie odpadových polymérov na druhotnú surovinu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Piešťany Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 08.12.2023
Rekonštrukcia časti Skladu kyselín
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Hutnícky priemysel 08.12.2023
VEĽKÉ KOSIHY SKLÁDKA ODPADOV Kazeta 1 a kazeta 2, Kazeta 3, Kazeta 4
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 08.12.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Tuhár na roky 2023 - 2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 2 08.12.2023
Leier Baustoffe SK s.r.o. - Tehelňa Močarmany - zhodnocovanie odpadov kat. č. 19 08 05
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Tažobný priemysel 07.12.2023
Výroba zákazníckych aminokyselín
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 07.12.2023
Nová prevádzka spoločnosti KBZ s r. o., Bratislavská 20, Zohor
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Malacky Infraštruktúra 07.12.2023
IBV TRI DUBY - KARLOVÁ
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Martin Infraštruktúra 07.12.2023
HV prípojka a OST pre Continental Zvolen
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen Energetický priemysel 07.12.2023
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dubník na roky 2024-2030“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Komárno Levice Nové Zámky podla § 4, ods. 2 07.12.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho obce Trenčianske Bohuslavice 2024 - 2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Trenčín podla § 4, ods. 2 07.12.2023
Vodná nádrž Tajch Nová Baňa – rekonštrukcia
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Banskobystrický Zlaté Moravce Žarnovica Vodné hospodárstvo 07.12.2023
Radové rodinné domy - Malinová
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 07.12.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Vrútky pre roky 2024 - 2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Martin podla § 4, ods. 1 06.12.2023
Územný plán obce Oravský Biely Potok - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Tvrdošín podla § 4, ods. 2 06.12.2023
Jestvujúce zariadenie na zber a úpravu odpadov - Markušovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Spišská Nová Ves Infraštruktúra 06.12.2023
Polyfunkčný súbor FLORA
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 06.12.2023
Územný plán obce Sečovská Polianka
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Košický Vranov nad Topľou Trebišov podla § 4, ods. 1 06.12.2023
Modernizácia linky na výrobu šedého Portlandského slinku spojená s rozšírením portfólia a zvýšením kapacity spoluspaľovaných alternatívnych palív
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Košický Košice - okolie Priemysel stavebných látok 06.12.2023
Zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu - mobilný drvič
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 06.12.2023
Skládka nebezpečných odpadov, ZSNP SPO Žiar nad Hronom
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Banskobystrický Žiar nad Hronom Infraštruktúra 06.12.2023
Zariadenie na zber odpadov – prevádzka Malacky
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Malacky Infraštruktúra 06.12.2023
Obytný súbor Galanta – Kolónia II
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta Infraštruktúra 06.12.2023