EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Technologická linka na spracovanie a recykláciu fotovoltaických panelov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 24.05.2019
Parkovanie v meste Trenčín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Trenčiansky - Iný dôvod posudzovania 24.05.2019
Chladenie transformátorov VN rozvodne
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Dolný Kubín Hutnícky priemysel 24.05.2019
HUBERT pavilón sektov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Galanta Potravinársky priemysel 24.05.2019
Zhodnotenie sekundárneho biologického kalu na produkt s vyššou pridanou hodnotou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Vranov nad Topľou Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel 24.05.2019
Výroba DASA H
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 24.05.2019
Územný plán Obce Čifáre
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Levice Nitra Zlaté Moravce podla § 4, ods. 1 23.05.2019
BESICO MARTIN - Logisticko skladová hala
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Martin Ostatné priemyselné odvetvia 23.05.2019
Modernizácia výrobne UGL
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 23.05.2019
BITÚNOK ROĽNÍCKE DRUŽSTVO V PLAVNICI
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stará Ľubovňa Potravinársky priemysel 23.05.2019
Integrované zhodnocovacie zariadenie Gbeľany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Infraštruktúra 23.05.2019
Robotická farma Šenkvice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Pezinok Polnohospodárska a lesná výroba 23.05.2019
Územný plán obce Lukavica – Zmeny a doplnky č. 7
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 23.05.2019
Parkovisko Nemocnica Antolska
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra 23.05.2019
Územný plán mesta Žarnovica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Banskobystrický Žarnovica Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 23.05.2019
Program odpadového hospodárstva Mesta Žiar nad Hronom na roky 2016 - 2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 23.05.2019
Prieskumný vrt Malženice 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Tažobný priemysel 22.05.2019
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Nemčice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 2 22.05.2019
Rozšírenie existujúceho výrobno-skladového areálu AG FOIL EUROPE s. r. o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Piešťany Ostatné priemyselné odvetvia 22.05.2019
Zmeny a doplnky č.4 ÚPN mesta Strážske
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Košický Humenné Vranov nad Topľou Michalovce podla § 4, ods. 2 22.05.2019
„Zmeny a doplnky č. 1 Spoločného územného plánu obcí Lastomír, Sliepkovce, Krásnovce a Šamudovce pre k.ú. Krásnovce“ – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 22.05.2019
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský - podla § 4, ods. 1 22.05.2019
Zariadenie na zber, zhromažďovanie a úpravu odpadov zo železných a neželezných kovov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Vranov nad Topľou Infraštruktúra 22.05.2019
Zmena a doplnok č. 5 Územného plánu Mesta Ružomberok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 2 22.05.2019
Budova pre obchod a služby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 23.04.2019