Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Rekreačné stredisko Gothal, Liptovská Osada - Dlhé, Hotelový areál
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Ružomberok Infraštruktúra 20.04.2021
I/77 - 033 Lenartov most
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Bardejov Doprava a telekomunikácie 20.04.2021
Priemyselný park Bytča- Rudé: Výrobno-skladová hala"TECHNOMETAL", Bytča
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Bytča Strojársky a elektrotechnický priemysel 20.04.2021
MÚK Stupava – sever, križovatka D2 a III/1106
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Doprava a telekomunikácie 20.04.2021
územný plán obce Osikov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Bardejov Prešov podla § 4, ods. 1 20.04.2021
Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 20.04.2021
Rekreačno-športový areál
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 20.04.2021
MARA LAKE LIPTOVSKÝ TRNOVEC
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 20.04.2021
Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad - POMI - LÁTKOVCE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Prievidza Polnohospodárska a lesná výroba 20.04.2021
Foliovník
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 20.04.2021
BIOFARMA KAŠKA - Vrbovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Myjava Polnohospodárska a lesná výroba 20.04.2021
Veľký Horeš - Streda nad Bodrogom, RK koľ. č. 1, 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Trebišov Doprava a telekomunikácie 20.04.2021
Kompostáreň Topoľčany - doplnenie vstupnej suroviny
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 20.04.2021
Zdravotnícke distribučné centrum
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 19.04.2021
Splyňovanie biomasy Janík
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 19.04.2021
Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 1 19.04.2021
I/18 - 389 A Poprad most
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Doprava a telekomunikácie 19.04.2021
Skládka odpadov Rakovice, Úprava odpadov pred skládkovaním
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 19.04.2021
„Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu Mesta Nové Zámky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 19.04.2021
Hospodárska budova sklad-zeleniny
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Senec Infraštruktúra 19.04.2021
Nízkouhlíková stratégia obce Petrovany na roky 2020 – 2025
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 19.04.2021
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov z plastov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský - Infraštruktúra 19.04.2021
Zmena a doplnok č. 1/2020 územného plánu obce Jánovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 19.04.2021
Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom na roky 2021 - 2027
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 16.04.2021
Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice I Infraštruktúra 16.04.2021