EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky č. 1 Územný plán obec Veľký Horeš
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 20.09.2019
Obaľovňa živičných zmesí Istebné
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Dolný Kubín Priemysel stavebných látok 19.09.2019
Zmena 04/2019 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien: Lokalita A – Úprava regulatívov, - Priemet ÚPN CMZ Trnava – Zmena 01/2018, - Priemet ÚPN-Z Obytná zóna Trnava – Prúdy (lokalita I.b – I.c), Lokalita C – Obytný súbor Alžbetin park, Lokalita E – Nízkopodlažná zástavba na Ulici Pavla Mudroňa, Lokalita F – Nízkopodlažná zástavba na Ulici Coburgova, Lokalita G – Bytová výstavba Hattalova – Koniarekova ul.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 19.09.2019
Energetické zefektívnenie výroby chladu ľadovej vody +1/+4°C
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Potravinársky priemysel 19.09.2019
Vikartovce - protipovodňová záchytná nádrž
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Vodné hospodárstvo 19.09.2019
Územný plán obce Divina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 19.09.2019
„Zmeny a doplnky č.2/2019 Územného plánu obce Doľany“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Levoča podla § 4, ods. 2 19.09.2019
Výroba substancie Pimobendan
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 19.09.2019
Územný plán obce Ľuboreč
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Banskobystrický Lučenec Veľký Krtíš podla § 4, ods. 1 19.09.2019
Protipovodňové opatrenie IBV Horné Ozorovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Vodné hospodárstvo 18.09.2019
Zemníky Ketelec
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský Bratislava II Ťažobný priemysel 18.09.2019
Mobilné drviace jednotky TEREX PEGSTON XA400 a TEREX PEGSTON 1000 SR
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Ružomberok Infraštruktúra 18.09.2019
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Bukovec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 18.09.2019
Tatranská Lomnica - prieskumný vrt pre geotermálne vody
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Tažobný priemysel 17.09.2019
Apartmány Jasná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 17.09.2019
Krematórium pre zvieratá
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Polnohospodárska a lesná výroba 17.09.2019
Územný plán obce Ráztočno, zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Žilinský Banskobystrický Prievidza Turčianske Teplice Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 17.09.2019
Veľkosklad potravín LIDL Nemšová - rozšírenie a modernizácia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 17.09.2019
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Rejdová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 17.09.2019
Obaľovacie centrum asfaltových zmesí
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Veľký Krtíš Priemysel stavebných látok 17.09.2019
Parkovanie v meste Trenčín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Trenčiansky - Iný dôvod posudzovania 17.09.2019
Územný plán Obce Podhorany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 17.09.2019
Novostavba hotela, Rajecké Teplice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Infraštruktúra 17.09.2019
Územný plán obce Vinohrady nad Váhom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Galanta Hlohovec Trnava podla § 4, ods. 1 17.09.2019
Budova pre obchod a služby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 18.07.2019