Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu obce Ľubeľa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 27.05.2022
I/16 Vidiná – rekonštrukcia mosta ev. č. 16 - 225
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Doprava a telekomunikácie 27.05.2022
NOVOSTAVBA VÝROBNEJ HALY PRE ROZŠÍRENIE VÝROBY
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Piešťany Strojársky a elektrotechnický priemysel 27.05.2022
Rozšírenie činnosti – Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) s cieľom náhrady rašeliny drevným vláknom pri výrobe substrátov v spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Infraštruktúra 27.05.2022
Rekultivácia na spätné zasypávanie dobývacieho priestoru Gbely I. a využitie odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Skalica Infraštruktúra 27.05.2022
G-TES projekt rozšírenie, Nitra
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 27.05.2022
Územný plán obce Veľké Hoste Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nitriansky Bánovce nad Bebravou Topoľčany podla § 4, ods. 2 27.05.2022
Územný plán obce Pochabany Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nitriansky Bánovce nad Bebravou Topoľčany podla § 4, ods. 2 27.05.2022
Prevádzka na zhodnocovanie odpadov drviacim zariadením
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 27.05.2022
Bytový dom Terchovská
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 27.05.2022
Distribučno-výrobné centrum Sagitta
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 27.05.2022
Obytný súbor Rakyta
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 27.05.2022
Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - Kompostáreň
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 27.05.2022
Využitie inertných odpadov na spätné zasypávanie dobývacieho priestoru Oľdza
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 27.05.2022
Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Trebišov Tažobný priemysel 27.05.2022
„Rozšírenie parkovísk v meste Turčianske Teplice“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Turčianske Teplice Infraštruktúra 27.05.2022
Zmena technológie chovu – zmena klietkového chovu na alternatívny chov nosníc vo voliérach
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Polnohospodárska a lesná výroba 26.05.2022
Ohrev kvapalného čpavku teplom cirkulačnej vody.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Energetický priemysel 26.05.2022
Územný plán obce Mošovce, Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Turčianske Teplice podla § 4, ods. 2 26.05.2022
Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Divinka
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 26.05.2022
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stročín na roky 2021 – 2025
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Svidník podla § 4, ods. 2 26.05.2022
„Územný plán obce Kolta - Zmeny a doplnky č. 3“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 26.05.2022
„Obytná skupina Slnovrat“ (Zemné)
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 26.05.2022
Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky - podla § 4, ods. 1 26.05.2022
Polyfunkčný dom Biskupice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 26.05.2022