EN | SK | DE | Tlačiť


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
spoločný územný plán obcí Kamenica nad Cirochou a Kamienka - Zmeny a doplnky č.3/2020 na k.ú. Kamenica nad Cirochou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 2 21.10.2020
Zvýšenie kapacity zariadenia na biodegradáciu odpadov - BTT s.r.o. Cerová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Senica Infraštruktúra 21.10.2020
RETAIL PARK PODUNAJSKÁ BRÁNA BRATISLAVA, M.Č. PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 21.10.2020
Stredisko zhodnocovania stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Prešovský Stará Ľubovňa Infraštruktúra 21.10.2020
Územný plán obce Bystričany, Zmeny a doplnky č. 3 - aktualizácia 2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Banskobystrický Partizánske Prievidza Žarnovica podla § 4, ods. 2 21.10.2020
Obytná zóna, IBV Krivé kúty Skalica – 3. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Skalica Infraštruktúra 21.10.2020
Sk New Cabinet - Výroba kabinetov pre záložné zdroje eletrickj energie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Strojársky a elektrotechnický priemysel 21.10.2020
ÚPN – Obce Stará Lesná- zmeny a doplnky č. 24
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 2 21.10.2020
"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 21.10.2020
Územný plán obce Turčiansky Peter, Zmeny a Doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Martin podla § 4, ods. 2 21.10.2020
Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN obce Plešivec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 21.10.2020
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice I Košice II Košice III Košice IV podla § 4, ods. 2 21.10.2020
MULTIMODÁLNE LOGISTICKÉ CENTRUM Holíč
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Skalica Infraštruktúra 21.10.2020
Pracovisko prieskumného vrtu AOG-Krivá Oľka-1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Humenné Medzilaborce Tažobný priemysel 20.10.2020
Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN-O Dubová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Pezinok podla § 4, ods. 2 20.10.2020
SNINA – UZAVRETIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY NNO SO 105 (F), Dokončenie výstavby I. etapy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Snina Infraštruktúra 20.10.2020
Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu mesta Krompachy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Gelnica Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 20.10.2020
Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Kalinovo,Zmena a doplnok č. 4" - opakované prerokovanie
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Poltár podla § 4, ods. 2 20.10.2020
Zmeny a doplnky č. 27/2020 Územného plánu obce Veľká Lomnica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 2 20.10.2020
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Čučma
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 20.10.2020
Územný plán mesta Lučenec - oznámenie o strategickom dokumente
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Banskobystrický Lučenec Poltár podla § 4, ods. 1 20.10.2020
Skládka nie nebezpečných odpadov Jablonica, Akumulačná nádrž AN2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Senica Infraštruktúra 19.10.2020
Oznámenie o strategickom dokumente- Zmeny a doplnky č. 9 Územného plánu mesta Svidník.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Svidník podla § 4, ods. 2 19.10.2020
Lom Čamovce – zvýšenie kapacity ťažby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Lučenec Tažobný priemysel 19.10.2020
Hypermarket - Tvrdošín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Tvrdošín Infraštruktúra 10.02.2020