Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Medzištátne posudzovanie:
Strana pôvodu:
Dotknutá strana: Slovensko,
Trenčiansky Púchov Infraštruktúra 05.12.2023
Vybudovanie plynového hospodárstva a malá čistá koncovka
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 05.12.2023
Výroba zákazníckych proteínov (bielkovín)
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Potravinársky priemysel 05.12.2023
Územný plán obce Hruboňovo - zmeny a doplnky č.1/2022
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 05.12.2023
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šarkan na roky 2023-2028“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 05.12.2023
Územný plán Obce Lutila, Zmeny a doplnky č.2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 05.12.2023
Dostavba priemyselného areálu fy VAŠA, Nováky - haly F, G
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 05.12.2023
Zberový dvor Horná Streda
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infraštruktúra 05.12.2023
Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s.r.o. - Prístavba skladovej haly"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Banskobystrický Žarnovica Strojársky a elektrotechnický priemysel 05.12.2023
I/79 Hriadky - Trebišov preložka
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Košický Trebišov Doprava a telekomunikácie 05.12.2023
Priemyselný park Ferovo Vranov nad Topľou, Priemyselná hala VT2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Vranov nad Topľou Strojársky a elektrotechnický priemysel 05.12.2023
Územný plán obce Podhorany - zmeny a doplnky č.1/2023
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 05.12.2023
"Územný plán obce Pohorelá, Zmeny a doplnky č. 2"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 05.12.2023
Bartošova Lehôtka - Paseka v dobývacom priestore Bartošova Lehôtka.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Žiar nad Hronom Tažobný priemysel 05.12.2023
Územný plán zóny Šindolka II, Nitra
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 05.12.2023
Rekultivácia skládky Štítnik - II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Rožňava Iný dôvod posudzovania 05.12.2023
Územný plán obce Cigeľ, zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 2 05.12.2023
RD „NA LÚKE“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 05.12.2023
Krematórium
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infraštruktúra 05.12.2023
Investície do ŽV – pružný vak na uskladnenie hnojovky
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Polnohospodárska a lesná výroba 05.12.2023
"Obytný súbor Michalovce"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Michalovce Infraštruktúra 04.12.2023
Skladová hala HOPI Madunice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 04.12.2023
Kravský pasienok - Trnava Sever
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Polnohospodárska a lesná výroba 04.12.2023
Zariadenie na zber a výkup odpadov, Šenkvická cesta, Pezinok
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 04.12.2023
Územný plán obce Kátov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Skalica podla § 4, ods. 1 04.12.2023