Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky č. 2/2023 ÚPO Holčíkovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stropkov Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 01.12.2023
Logistický park Martinský les
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 01.12.2023
Rezidencia Karpatská Trenčín
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 01.12.2023
Bytový komplex v lokalite Rinzle Rača
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 01.12.2023
R2 Križovatka D1-Trenčianska Turná
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Doprava a telekomunikácie 01.12.2023
Rýchlostná cesta R2 Trenčianska Turná - Mníchova Lehota
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Doprava a telekomunikácie 01.12.2023
CEHIP PART IV -logisticko-priemyselný areál
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 01.12.2023
Územný plán obce Párnica - Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Dolný Kubín Martin Žilina podla § 4, ods. 2 01.12.2023
„Územný plán obce Plavecký Mikuláš – Zmeny a doplnky č. 2“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Trnavský Malacky Senica podla § 4, ods. 2 01.12.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bíňa na roky 2023-2028
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Nové Zámky podla § 4, ods. 2 01.12.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kriváň na roky 2024-2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Detva podla § 4, ods. 2 01.12.2023
Wienerberger Zlaté Moravce – Dekarbonizácia výroby
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Zlaté Moravce Ostatné priemyselné odvetvia 01.12.2023
Zariadenie na zber odpadov - Kovošrot
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Infraštruktúra 01.12.2023
Jestvujúce zariadenie na spracovanie opotrebovaných pneumatík a gumy
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 01.12.2023
„Farma Uhrovec“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 01.12.2023
Územný plán obce Krušetnica - Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 01.12.2023
Zberné naftové stredisko Brodské
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Skalica Tažobný priemysel 01.12.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. Programové obdobie 2023 - 2027 s platnosťou do roku 2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Brezno Detva Poltár Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 01.12.2023
Územný plán obce Obyce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Nitriansky Banskobystrický Zlaté Moravce Žarnovica podla § 4, ods. 1 01.12.2023
Obytný súbor FIM - 2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 01.12.2023
Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov -Nitra
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 30.11.2023
Zariadenie pre seniorov, Belá nad Cirochou
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Snina Infraštruktúra 30.11.2023
I/49, 4903.2, 4904 A 4905 MÚK Vizovice MÚK Vizovice – Hranice ČR/SR
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o medzištátnom posudzovaní
Medzištátne posudzovanie: 7. Výstavba diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, diaľkových železničných tratí a letísk s hlavnou rozjazdovou a pristávacou dráhou s dĺžkou 2 100 m a viac. Diaľnica je cesta určená a vybudovaná pre automobilovú dopravu, ktorá neslúži majetkom, s ktorými susedí a ktorá a) má okrem špeciálnych bodov alebo dočasných opatrení samostatné jazdné pásy pre dvojsmernú premávku, ktoré sú od seba oddelené deliacim pásom, ktorý nie je určený pre dopravu, prípadne vo výnimočných prípadoch sú od seba oddelené iným spôsobom, b) nemá úrovňovú križovatku s inou cestou, traťou železnice alebo električky, prípadne chodníkom pre peších, c) je špeciálne označená ako diaľnica. Rýchlostná cesta je cesta určená pre automobilovú prepravu, ktorá je prístupná z mimoúrovňovej alebo kontrolovanej križovatky a pri ktorej je obzvlášť zakázané zastavenie alebo parkovanie na prevádzkovanej vozovke (vozovkách).
Strana pôvodu: Česko
Dotknutá strana: Slovensko,
Slovenská Republika - Doprava a telekomunikácie 30.11.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Brezno 2023 – 2032
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 30.11.2023
Liptovské Sliače – protipovodňová ochrana obce, I.etapa ( intravilán )
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Ružomberok Vodné hospodárstvo 30.11.2023