Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky č.3/2020 ÚPN-Obce Tomášov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Trnavský Senec Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 25.02.2021
Kongresovo-administratívne centrum Pribinova ulica, Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava I Energetický priemysel 25.02.2021
Územný plán sídelného útvaru Staré Hory, Zmeny a doplnky č. 14
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 25.02.2021
Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel Matúš Petro – Belá nad Cirochou, zmena stavebno-technického riešenia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Snina Infraštruktúra 25.02.2021
Protipovodňové nádrže na Divinskom potoku
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Vodné hospodárstvo 25.02.2021
Bory Nádvorie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 25.02.2021
Úseky Diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a Diaľnice D3 Oščadnica – Čadca, Bukov II. profil
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Čadca Kysucké Nové Mesto Doprava a telekomunikácie 25.02.2021
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v Bošáckej doline
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Vodné hospodárstvo 25.02.2021
Zmeny a Doplnky č. 4 ÚPN-O Bystrička
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Martin Žilina podla § 4, ods. 2 25.02.2021
Obnovenie ťažby stavebného kameňa (andezitu) v ložisku Malá Lehota
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Tažobný priemysel 25.02.2021
Betonáreň RBR Žarnovica - navýšenie výroby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Banskobystrický Žarnovica Iný dôvod posudzovania 25.02.2021
REKREAČNÉ DOMY Sun Valley II
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 25.02.2021
Územný plán obce Macov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 25.02.2021
Zberňa odpadov zo železných a neželezných kovov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Kežmarok Infraštruktúra 24.02.2021
Územný plán obce Ľubica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Prešovský Kežmarok Levoča Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 24.02.2021
Polder na toku Smíchov
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Myjava Vodné hospodárstvo 24.02.2021
Nízkouhlíková stratégia pre región Zamaguria
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 24.02.2021
Nízkouhlíková stratégia pre región Predmaguria
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 24.02.2021
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dobšiná 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava podla § 4, ods. 1 24.02.2021
I/66 – 064 Kežmarok most
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Prešovský Kežmarok Doprava a telekomunikácie 24.02.2021
Zmeny a doplnky č. 7/2021 Územného plánu obce - mesta Galanta
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 24.02.2021
Územný plán obce Miloslavov - Zmeny a doplnky č.3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 24.02.2021
Územný plán obce Brezovica- Zmeny a doplnky č. 2/2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Tvrdošín podla § 4, ods. 2 24.02.2021
Program rozvoja plavebnej dráhy Dunaja, I. etapa (Sap - Szob)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Maďarsko
Dotknutá strana: Slovensko,
Bratislavský Trnavský Nitriansky - Bratislava I Bratislava II Bratislava IV Bratislava V Dunajská Streda Komárno Nové Zámky podla § 4, ods. 1 24.02.2021
Logisticko-priemyselný park Čierny les
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Strojársky a elektrotechnický priemysel 24.02.2021