Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Banská Štiavnica zmeny a doplnky č. 10“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Medzištátne posudzovanie:
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Slovensko,
Banskobystrický Banská Štiavnica podla § 4, ods. 2 02.06.2023
Príprava drevnej štiepky Pilexim (mobilné činnosti zhodnocovania drevného odpadu), k.ú. Dlhá
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Infraštruktúra 02.06.2023
Garáž
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Malacky Iný dôvod posudzovania 02.06.2023
Zmeny a doplnky č. 05/2022 Územného plánu obce Ružindol
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 02.06.2023
Žiadosť spoločnosti Kamenivo Nord 1 s.r.o. o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Banskobystrický Žarnovica Iný dôvod posudzovania 02.06.2023
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska amfibolitu v dobývacom priestore Vyšný Klátov I
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Košický Košice - okolie Iný dôvod posudzovania 02.06.2023
Zmena 03/2023 Územného plánu obce Boleráz
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 02.06.2023
Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 1. etapa – MVN Dúbravy pod lúkou a MVN Bystré lúk
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Vodné hospodárstvo 02.06.2023
EBA, s.r.o., Strážske – zariadenia na nakladanie s odpadmi
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Košický Michalovce Infraštruktúra 02.06.2023
„Územný plán sídelného útvaru Žiar zmeny a doplnky č. 3“ - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 02.06.2023
Umiestnenie stacionárneho zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Žilinský Námestovo Iný dôvod posudzovania 02.06.2023
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 14.0
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Slovenská Republika - podla § 4, ods. 1 01.06.2023
Vodíková stratégia Košického kraja
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický - podla § 4, ods. 2 01.06.2023
Sušiaca a granulačná linka na drevené pelety
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Ostatné priemyselné odvetvia 01.06.2023
Územný plán obce Dolná Krupá – Návrh na Zmeny a doplnky UPN-O - zmena 8/2022
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 01.06.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kotmanová na roky 2023 – 2028
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 2 01.06.2023
I/67 Štrkovec - rekonštrukcia mosta 67-006
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Doprava a telekomunikácie 01.06.2023
Energetické ReUse centrum - ERC
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Krupina Energetický priemysel 01.06.2023
Galvanická linka na povrchovú úpravu plochého drôtu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Hutnícky priemysel 01.06.2023
Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Špania Dolina“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 01.06.2023
Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov - Banská Bystrica, časť Radvaň
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 01.06.2023
Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov - Banská Bystrica, časť Majer
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 01.06.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Fiľakovo na roky 2022 - 2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 2 01.06.2023
Rekonštrukcia časti Skladu kyselín
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Hutnícky priemysel 01.06.2023
Likvidácia časti lomu Poniky – Bôrovie, ukladanie a zhodnocovanie stavebného odpadu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 01.06.2023