Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Diaľnica D2, križovatka Studienka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Doprava a telekomunikácie 14.04.2021
Betliar - Nižná Maša - Pstruhová farma
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Košický Rožňava Polnohospodárska a lesná výroba 14.04.2021
I/18 Turany - Most 303
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Martin Doprava a telekomunikácie 14.04.2021
Modernizácia chovu ošípaných
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Polnohospodárska a lesná výroba 14.04.2021
Zmeny a doplnky č.6 ÚPN mesta Vranov nad Topľou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 14.04.2021
Zariadenie na zhodnocovanie ostatných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica Infraštruktúra 14.04.2021
Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami na vodnom toku Domanižanka v rkm 5,14 v meste Považská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica Vodné hospodárstvo 14.04.2021
ŽST Krompachy, obnova výhybiek (OV) č. 23,24,25,26,27,28,29,30
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Košický Spišská Nová Ves Doprava a telekomunikácie 14.04.2021
„Vinárske závody - Zmena stavebných objektov“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Potravinársky priemysel 14.04.2021
Zhodnocovanie odpadov v prevádzkach: „Príprava výroby“ a „Vysoké pece“ – zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice II Infraštruktúra 14.04.2021
Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Oľšany (I. a II. úsek)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický - Doprava a telekomunikácie 13.04.2021
Nizkouhlíková stratégia obce Lemešany na roky 2020-2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 13.04.2021
"Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu obce Víťaz"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 13.04.2021
Územný plán obce (ÚPN-O) Veľká Franková
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 1 13.04.2021
Zmeny a Doplnky č. 1 Územný plán obce Staškov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 2 13.04.2021
Zvýšenie projektovej kapacity v chove brojlerových kurčiat
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Galanta Polnohospodárska a lesná výroba 13.04.2021
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Janov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 13.04.2021
Územný plán obce Žakovce, Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 2 13.04.2021
Polyfunkčný komplex Nový Majerhof
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 13.04.2021
LOGISTICKÉ CENTRUM 4. KVADRANT
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 13.04.2021
BESICO Banská Bystrica – Výrobno-skladovací areál
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 13.04.2021
Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Skalica Infraštruktúra 13.04.2021
Zmeny a doplnky č. 3/2020 Územného plánu obce Lada
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 13.04.2021
Územný plán obce Hozelec - zmena v lokalitách Obec 2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 13.04.2021
Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a. s. v lokalite Jaslovské Bohunice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
ESPOO dohovor: 3. Zariadenia určené výhradne na výrobu alebo obohacovanie jadrového paliva, na prepracovanie vyhoretého jadrového paliva alebo jeho skladovanie, ako aj na ukladanie a spracovanie rádioaktívneho odpadu. - výlučne na skladovanie (plánované na viac ako 10 rokov) vyhoretého jadrového paliva alebo rádioaktívneho odpadu na inom mieste ako boli vyprodukované.
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko,
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energetický priemysel 13.04.2021