EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zhodnocovanie dreveného odpadu mobilným zariadením
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 01.06.2020
I/64 PORÚBKA – MOST 107
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Doprava a telekomunikácie 01.06.2020
Zariadenie na zber odpadov a prekládková stanica komunálneho odpadu Dolný Bar
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 01.06.2020
Obchodné centrum SIKO Bory, Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 01.06.2020
Zníženie energetickej náročnosti obecných budov v Novom Ruskove tepelným čerpadlom zem - voda
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Trebišov Tažobný priemysel 01.06.2020
Rýchlostná cesta R1 Ružomberok JUH – križovatka D1
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Ružomberok Doprava a telekomunikácie 01.06.2020
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov – Zvolenská Slatina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Banskobystrický Zvolen Infraštruktúra 01.06.2020
Zariadenie na zber a úpravu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Infraštruktúra 01.06.2020
Betonáreň
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Priemysel stavebných látok 01.06.2020
zámer Modernizácia rybného hospodárstva - PETYOWKA s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Tažobný priemysel 29.05.2020
„Rozšírenie výrobného areálu f. Tristone Flowtech Slovakia“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Ostatné priemyselné odvetvia 29.05.2020
Strategický plán rozvoja verejného prístavu Komárno ( Master Plan)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 2 29.05.2020
Územný plán obce Borský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 29.05.2020
R1 Banská Bystrica - križovatka amfiteáter
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Doprava a telekomunikácie 28.05.2020
Územný plán obce Zavar – Zmeny a doplnky 11/2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 28.05.2020
Územný plán obce Zlatná na Ostrove – Zmeny a doplnky č. 4/2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 2 28.05.2020
Územný plán obce Šúrovce – Zmeny a doplnky 6/2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 28.05.2020
Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu obce Mníšek nad Hnilcom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Gelnica podla § 4, ods. 2 28.05.2020
Ťažba a úprava zemného plynu v dobývacom priestore Záhorská Ves I. – dopojenie vrtu Záhorská Ves 6
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 27.05.2020
Technológia KTL a práškové lakovanie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Zlaté Moravce Hutnícky priemysel 27.05.2020
„Výkup farebných kovov, železného šrotu a papiera, Úľany nad Žitavou“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 27.05.2020
IBV Pri potoku – Hrnčiarovce nad Parnou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 27.05.2020
Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera (testlineru) - zmena navrhovanej činnosti
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Vranov nad Topľou Energetický priemysel 27.05.2020
Ťažba štrkopieskov v Dobývacom priestore Čaňa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 27.05.2020
Hypermarket - Tvrdošín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Tvrdošín Infraštruktúra 10.02.2020