Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom na roky 2021 - 2027
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 16.04.2021
Diaľnica D2, križovatka Studienka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Doprava a telekomunikácie 16.04.2021
Územný plán obce Pitelová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 16.04.2021
Navýšenie množstva starých vozidiel
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Skalica Infraštruktúra 16.04.2021
Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením TRAKPACTOR 320SR
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Zlaté Moravce Infraštruktúra 16.04.2021
Hospodárska budova sklad-zeleniny
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 16.04.2021
Zmeny a Doplnky č. 4 ÚPN-O Bystrička
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Martin Žilina podla § 4, ods. 2 16.04.2021
Výrobný závod HS-Tec, spol. s r. o. Dubnica nad Váhom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Ilava Strojársky a elektrotechnický priemysel 16.04.2021
Územný plán obce Vyhne
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 16.04.2021
Farma na chov hydiny Nenince - prístavba zimnej záhrady
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Veľký Krtíš Polnohospodárska a lesná výroba 16.04.2021
"Nizkouhlíková stratégia obce Haniska na roky 2021-2031"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 16.04.2021
Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice I Infraštruktúra 16.04.2021
Obytný súbor rodinných domov Malé Leváre - juh
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Malacky Infraštruktúra 15.04.2021
Územný plán rekreačnej zóny komplexného strediska cestovného ruchu Donovaly, Zmeny a doplnky č. 17
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 15.04.2021
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Nižný Slavkov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Levoča Prešov Sabinov podla § 4, ods. 2 15.04.2021
IBV Kúcanka - Gbely
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Skalica Infraštruktúra 15.04.2021
Veľký Meder – obchodné centrum
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 15.04.2021
Modernizácia existujúceho parkoviska, Martin - p. č. 3544/5, 3544/38, 3544/39
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Infraštruktúra 15.04.2021
Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce Belá nad Cirochou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 15.04.2021
Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel Matúš Petro – Belá nad Cirochou, zmena stavebno-technického riešenia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Snina Infraštruktúra 15.04.2021
Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov - Nové Mesto nad Váhom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infraštruktúra 15.04.2021
Výrobná hala, prístrešky, parkoviská
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Strojársky a elektrotechnický priemysel 15.04.2021
„ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou rekonštrukcia výhybiek č. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20“ - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Nové Zámky Doprava a telekomunikácie 15.04.2021
Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce, Úprava odpadov pred uložením na skládku odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Vranov nad Topľou Infraštruktúra 15.04.2021
Betliar - Nižná Maša - Pstruhová farma
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Košický Rožňava Polnohospodárska a lesná výroba 14.04.2021