Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Čierne
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 1 05.03.2021
Územný plán Obce Cabaj Čápor - zmeny a doplnky č. 5
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nitra Šaľa podla § 4, ods. 1 05.03.2021
Úprava skládky Stropkov - Chotča v súlade s § 114c zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Stropkov Infraštruktúra 05.03.2021
Program rozvoja obce Sekule na roky 2021 - 2027
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 05.03.2021
Nová expedícia – HYZA Topoľčany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Topoľčany Potravinársky priemysel 05.03.2021
Zariadenie na zhodnocovanie ostatných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica Infraštruktúra 05.03.2021
RETAIL PARK Chorvátsky Grob
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 04.03.2021
Zmeny a doplnky č. 3/2021 Územného plánu obce Vysoká pri Morave
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 04.03.2021
PARK CITY LIVING - Rezidenčná zóna Vll.A s technickou a občianskou vybavenosťou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 04.03.2021
I/59 Liptovská Osada-most 052
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Ružomberok Doprava a telekomunikácie 04.03.2021
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska vápenca v DP Slavec v období 2020 – 2045
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Košický Rožňava Tažobný priemysel 04.03.2021
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa I/59 Staré Hory – most ev.č.59-022
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Doprava a telekomunikácie 04.03.2021
Územný plán obce Plechotice - Zmeny a doplnky 02
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 04.03.2021
I/21-015 Šarišský Štiavnik most
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Svidník Doprava a telekomunikácie 04.03.2021
Viladomy a bytové domy A,B,C,D
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 04.03.2021
Rozšírenie zariadenia na zber a úpravu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Infraštruktúra 04.03.2021
Územný plán obce Mníchova Lehota
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 1 04.03.2021
Rozšírenie farmy na chov oviec – AGROTERRA Hubovo
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Polnohospodárska a lesná výroba 04.03.2021
Mladé Čunovo – Záhrady, vybudovanie komunikácie a inžinierskych sietí
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Bratislavský Bratislava V Iný dôvod posudzovania 04.03.2021
Komplexná rekonštrukcia Centra sociálnych služieb Bôrik, Nitrianske Pravno
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 04.03.2021
Zmeny a doplnky č. 19 Územného plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna - Juh
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Levoča podla § 4, ods. 1 04.03.2021
Územný plán obce Banský Studenec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Štiavnica podla § 4, ods. 2 04.03.2021
Lagúna na digestát 10 000 m3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Lučenec Iný dôvod posudzovania 04.03.2021
Lom Čamovce – zvýšenie kapacity ťažby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Lučenec Tažobný priemysel 03.03.2021
Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský - podla § 4, ods. 2 03.03.2021