Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
R1 Park II – FVE Olichov, rozšírenie výkonu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Zlaté Moravce Energetický priemysel 09.06.2023
Obytný súbor Veľký Čepčín
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Turčianske Teplice Infraštruktúra 09.06.2023
Zmeny a doplnky č. 17 ÚP obce Ždiar - upravený návrh
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 09.06.2023
NÁHRADA KOTLA BA-110
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Energetický priemysel 09.06.2023
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Korňa na roky 2023+ (PHSR obce Korňa 2023+)“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 2 09.06.2023
Územný plán Obce Báb - zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Nitriansky Galanta Nitra Šaľa podla § 4, ods. 1 09.06.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Malachov na roky 2023 – 2030 (PHRSR)
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 09.06.2023
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Štrba
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 09.06.2023
Fotovoltická elektráreň FVE Želiezovce - Veľký Dvor
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Levice Energetický priemysel 09.06.2023
Program Rybné hospodárstvo 2021-2027
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 09.06.2023
PASTELKY zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 08.06.2023
Krematórium
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infraštruktúra 08.06.2023
Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu obce Štrba
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 08.06.2023
Územný plán zóny Bystrá, Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 08.06.2023
Územný plán obce Toporec – Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 2 08.06.2023
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice IV Infraštruktúra 08.06.2023
Obchodné priestory, lokalita Za Váhom
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 08.06.2023
Výroba mliečneho proteínu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Potravinársky priemysel 08.06.2023
Obytný súbor Letorosty
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 08.06.2023
ZMENA 05/2022 Územného plánu obce Suchá nad Parnou
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 08.06.2023
Diaľnica D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský Bratislava III Bratislava IV Malacky Pezinok Doprava a telekomunikácie 08.06.2023
Zmeny a doplnky č.8 Územný plán mesta Trebišov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 08.06.2023
Objekty živočíšnej výroby na farme v Lehote pod Vtáčnikom
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Prievidza Polnohospodárska a lesná výroba 08.06.2023
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Senica Infraštruktúra 08.06.2023
Doplnenie technológie do existujúceho zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 08.06.2023