Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
I/66 Telgárt-Besník sanácia zosuvu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Brezno Doprava a telekomunikácie 10.08.2022
Plán likvidácie ložísk štrkopieskov OPATOVCE „JUH 1“ a „JUH 2“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 10.08.2022
Zariadenie na zber kovových odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Banskobystrický Levice Nové Zámky Veľký Krtíš Infraštruktúra 10.08.2022
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Jovsa"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 10.08.2022
Územný plán obce Lúčky, Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 2 10.08.2022
Výstavba IBV Stupné, lokalita Dlhé
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 10.08.2022
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Bodiná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Žilinský Považská Bystrica Bytča Žilina podla § 4, ods. 2 10.08.2022
Zmeny a doplnky č. 25/2021 Územného plánu mesta Kežmarok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 10.08.2022
MTS v prírode
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Dolný Kubín Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 10.08.2022
Územný plán obce Divina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 10.08.2022
Územný plán obce Kotrčiná Lúčka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 10.08.2022
Zmena a Doplnok č. 3 Územného plánu obce Liptovská Osada
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 2 09.08.2022
Zmeny a doplnky č. 2/2021 - Územný plán obce Huty
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 09.08.2022
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu zóny obce Nováčany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 09.08.2022
Návrh Zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Lazisko
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 09.08.2022
Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – Kompostáreň Trenčín – zvýšenie kapacity
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 09.08.2022
Zmena 07/2022 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 09.08.2022
Protipovodňové opartrenia mimo vodného toku v intraviláne obce Rumanová a v extraviláne katastra obce Rumanová - I. a II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Vodné hospodárstvo 09.08.2022
Nízkouhlíková stratégia mesta Rajecké Teplice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 09.08.2022
Občianska vybavenosť
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 09.08.2022
Rozšírenie mestského cintorína
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Infraštruktúra 09.08.2022
„Územný plán obce Badín, Zmeny a doplnky č. 6 (ďalej len "ZaD")“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 09.08.2022
Územný plán zóny „Košice - Tlačiarne"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice I podla § 4, ods. 1 09.08.2022
Prístavba k skladovej hale č. 829
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infraštruktúra 08.08.2022
Výrobno-logistická prevádzka pre mrazené pekárenské polotovary
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 08.08.2022