EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Rozšírenie chovu rýb v lokalite Poprad - Veľká
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Polnohospodárska a lesná výroba 01.04.2020
Rekonštrukcia stáčacieho miesta sírouhlíka (CS2)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava III Ostatné priemyselné odvetvia 01.04.2020
Polyfunkčný dom, Dražovská cesta
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 01.04.2020
IBV Veľký Slavkov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Infraštruktúra 01.04.2020
Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021-2025
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 01.04.2020
Linka na zhodnocovanie odpadov Veľké Dvorníky (Centrum cirkulárnej ekonomiky)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 01.04.2020
Polyfunkčný súbor BCT 3, administratíva a bytové domy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský Bratislava II Energetický priemysel 01.04.2020
Zmena plochy ťažby štrkopiesku na ložisku nevyhradeného nerastu Kechnec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Košický Košice - okolie Tažobný priemysel 01.04.2020
Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel a zber a výkup železných a neželezných kovov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Partizánske Infraštruktúra 01.04.2020
Novostavba hotela, Rajecké Teplice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Infraštruktúra 31.03.2020
Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Kysucké Nové Mesto Doprava a telekomunikácie 31.03.2020
I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany (prestavby mostov)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Vranov nad Topľou Doprava a telekomunikácie 31.03.2020
Diaľničný most ev.č. D1-229 Podbanské, ľavý most
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Doprava a telekomunikácie 31.03.2020
Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ - Zvolen východ
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Zvolen Doprava a telekomunikácie 31.03.2020
Holčíkovce - Skládka odpadov, Rozšírenie skládky, II. Etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Vranov nad Topľou Infraštruktúra 31.03.2020
Rozšírenie úložiska - odval "Košianovo" v rámci pokračovania dobývania výhradného ložiska vápenca Tisovec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Tažobný priemysel 31.03.2020
Ťažba štrkopieskov v Dobývacom priestore Čaňa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 31.03.2020
IBV Pri potoku – Hrnčiarovce nad Parnou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Infraštruktúra 31.03.2020
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Kecerovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 31.03.2020
Drviace zariadenie RESTA CH1 700 x 500, k. ú. Smolenická Nová Ves
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 31.03.2020
VÝSTAVBA HAVARIJNÝCH NÁDRŽÍ NA KYSLÉ VODY
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 30.03.2020
Územný plán obce Očová – Zmeny a doplnky č. 6
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 30.03.2020
Rozšírenie obchodných priestorov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 30.03.2020
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov a spracovanie starých vozidiel Šurany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 30.03.2020
Hypermarket - Tvrdošín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Tvrdošín Infraštruktúra 10.02.2020