EN | SK | DE | Tlačiť


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Kotol na biomasu v Mondi SCP, a.s. Ružomberok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Ružomberok Energetický priemysel 14.08.2020
Splyňovanie biomasy Janík
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 14.08.2020
Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Myslina – Lúčky – III. etapa, optimalizácia využitia kapacity skládky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Humenné Infraštruktúra 14.08.2020
Územný plán obce Lechnica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Prešovský Kežmarok Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 13.08.2020
Remeselný pivovar Hluškár
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Turčianske Teplice Potravinársky priemysel 13.08.2020
Zmena a doplnok č. 1/2020 ÚPN-O Spišské Tomášovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 13.08.2020
Muehlbauer Nitra – III. Etapa – zmena zdroja tepla
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Energetický priemysel 13.08.2020
Technológia KTL a práškové lakovanie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Zlaté Moravce Hutnícky priemysel 13.08.2020
Ťažba vápenca v katastri obce Podbiel
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Tvrdošín Iný dôvod posudzovania 13.08.2020
Energetický park Zlatná na Ostrove – VEZNO 2017
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Komárno Energetický priemysel 13.08.2020
Územný plán obce Čiližská Radvaň
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Trnavský Nitriansky Dunajská Streda Komárno podla § 4, ods. 1 13.08.2020
Plán likvidácie časti ložiska tehliarskych surovín Ružomberok, rok 2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Ružomberok Infraštruktúra 13.08.2020
Priemyselný park Bašovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 13.08.2020
Rozšírenie kapacity skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v lokalite Zohor
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Infraštruktúra 13.08.2020
IDEAL HOMES
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 13.08.2020
Územný plán obce Blatnica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Banskobystrický Martin Ružomberok Turčianske Teplice Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 13.08.2020
"Zariadenie pre materiálové zhodnocovanie odpadov Horovce"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Michalovce Infraštruktúra 12.08.2020
Nové Nábrežie Poprad
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Poprad Infraštruktúra 12.08.2020
Územný plán zóny Jarovce Sever, Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Bratislava V podla § 4, ods. 2 12.08.2020
Obchodné centrum Möbelix Rimavská Sobota
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 12.08.2020
Územný plán obce Spišský Štvrtok - Zmeny a doplnky č. 04
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Prešovský Levoča podla § 4, ods. 1 12.08.2020
Inštalácia nových blokov separačného strediska
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 12.08.2020
Betliar - Nižná Maša - Pstruhová farma
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Rožňava Polnohospodárska a lesná výroba 12.08.2020
Výkrmňa pre 3.800 ošípaných v obci Chanava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Polnohospodárska a lesná výroba 12.08.2020
Hypermarket - Tvrdošín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Tvrdošín Infraštruktúra 10.02.2020