EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Chata pod Chlebom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Žilinský Martin Iný dôvod posudzovania 24.01.2020
Zmeny a doplnky č. 8 Územného planu mesta Snina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 23.01.2020
Danube Rehabilitation Measures (DaReM)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Trnavský Bratislava V Senec Dunajská Streda Vodné hospodárstvo 23.01.2020
Zariadenie na zber a výkup odpadov - Levice, Nádražný rad
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Infraštruktúra 23.01.2020
Zmeny a doplnky č. 6/2019 Územného plánu obce - mesta Galanta
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 23.01.2020
Rohožník – Nový cintorín s domom smútku
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Malacky Infraštruktúra 23.01.2020
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nemce 2019 – 2028
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 23.01.2020
Obytný súbor Panoráma 6
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice III Košice IV Infraštruktúra 23.01.2020
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov v Galante
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta Infraštruktúra 23.01.2020
Farma Želobudza - navýšenie počtu VDJ
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Detva Polnohospodárska a lesná výroba 23.01.2020
Prevádzkovo – skladová budova N. V. Winery,
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 23.01.2020
Výmena kompresora (označenie zariadenia: 19S51 Bohuslava) na VJ Delenie bohatých plynov 1(DBP1)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 23.01.2020
Zariadenie na zber odpadov a mechanické spracovanie starých vozidiel IVSTA recycling
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Trnavský Trnava Infraštruktúra 23.01.2020
Obytný súbor KAMENEC -MLYNÁRCE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 23.01.2020
Územný plán obce Malý Čepčín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Turčianske Teplice podla § 4, ods. 2 23.01.2020
REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ČOV KOLÁROVO
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Vodné hospodárstvo 23.01.2020
Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 7/2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta Trnava podla § 4, ods. 2 23.01.2020
Obchodné centrum Trenčín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 23.01.2020
ÚZEMNÝ PLÁN MESTA KOLÁROVO –ZMENY A DOPLNKY Č. 7
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Nitriansky Dunajská Streda Komárno Nové Zámky podla § 4, ods. 2 23.01.2020
Energetické zefektívnenie výroby chladu ľadovej vody +1/+4°C
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Potravinársky priemysel 23.01.2020
Výrobňa betónovej zmesi – Compaq Elkomix, Galanta – KAJAL
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta Priemysel stavebných látok 23.01.2020
Zmeny a doplnky 4/2019 ÚPN-O Haniska
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 22.01.2020
Sušiaca a granulačná linka - Bioplynová stanica Veľké Bierovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 22.01.2020
„Žilinská univerzita – parkovisko Nová menza
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Infraštruktúra 22.01.2020
RETAIL PARK PODUNAJSKÁ BRÁNA BRATISLAVA, M.Č. PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 27.12.2019