Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Súbor reakreačných domov SENEC JUH - ČIERNA VODA ETAPA I.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec Infraštruktúra 01.07.2022
Územný plán obce Mníchova Lehota
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 1 01.07.2022
G-TES projekt rozšírenie, Nitra
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 01.07.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2024-2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Bratislava I podla § 4, ods. 2 01.07.2022
územný plán obce (ÚPN-O) Súľov - Hradná
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Bytča podla § 4, ods. 1 01.07.2022
XXXLutz Nitra
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 01.07.2022
Rekonštrukcia Devínskej cesty
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV Iný dôvod posudzovania 01.07.2022
Polyfunkčný súbor Agátová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 01.07.2022
Rozšírenie ČOV Tomášov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Vodné hospodárstvo 01.07.2022
Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov – Nitra, k. ú. Chrenová
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 01.07.2022
Nové električkové trate v Bratislave, úsek Košická
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Doprava a telekomunikácie 30.06.2022
Územný plán zóny Zlaté piesky, záhradkárska osada
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Bratislava II podla § 4, ods. 2 30.06.2022
Obytný komplex Laurin dvor
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 30.06.2022
Polyfunkčná budova
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 30.06.2022
Objekty individuálnej rekreácie - Drevenice Liptovská Štiavnica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Ružomberok Iný dôvod posudzovania 30.06.2022
Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne, most 63-025
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Komárno Doprava a telekomunikácie 30.06.2022
Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne, most 63-024
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Komárno Doprava a telekomunikácie 30.06.2022
Šamorín-intenzifikácia ČOV
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Vodné hospodárstvo 30.06.2022
„Územný plán sídelného útvaru Žiar zmeny a doplnky č. 3“ - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 29.06.2022
„Skladovacia nádrž na hnojovicu „A“ a „B“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Polnohospodárska a lesná výroba 29.06.2022
Výstavba IBV Stupné, lokalita Dlhé
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 29.06.2022
Prístavba prevádzkovej budovy
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Infraštruktúra 29.06.2022
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu zóny Hruštín - Zábava
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 29.06.2022
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Michalovce Doprava a telekomunikácie 29.06.2022
Územný plán obce Hankovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 1 29.06.2022