EN | SK | DE | Tlačiť


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Stratégia rozvoja udržateľného cestovného ruchu do roku 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko,
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 26.11.2020
Pokračovanie v činnosti rekultivácie pôvodného lesného pôdneho fondu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 26.11.2020
OBYTNÝ SÚBOR BYTOVÝCH DOMOV NOVÉ URMINCE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 26.11.2020
Územný plán obce Zemianske Kostoľany, Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 2 26.11.2020
Čadca – Podzávoz, skládka odpadov NNO – 2. kazeta, SO-206 zakrytie a rekultivácia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Čadca Infraštruktúra 26.11.2020
Zmeny a doplnky č. 12 Územného plánu mesta Piešťany (ZaD č. 12 ÚPN)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 2 26.11.2020
Územný plán obce Drienovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 26.11.2020
Skladový areál
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Slovensko,
Nitriansky Šaľa Infraštruktúra 26.11.2020
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Chmeľovec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 26.11.2020
Zmeny a doplnky 05/2020 Územného plánu obce Brestovany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 26.11.2020
Spoločný územný plán obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce, Zmeny a doplnky č. 3/2020 obec Bretejovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 26.11.2020
Zhodnocovanie stavebného odpadu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Bratislavský Senec Infraštruktúra 26.11.2020
Územný plán obce Kučín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 1 26.11.2020
Územný plán obce Petrovany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 1 26.11.2020
Zmeny a doplnky č. 3/2020 Územného plánu mesta Veľký Šariš
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 26.11.2020
Vodná nádrž Ploštiny na Donovaloch
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Banská Bystrica Vodné hospodárstvo 26.11.2020
Prestavba západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a prislúchajúceho zázemia zimného štadióna v Banskej Bystrici
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Banskobystrický Banská Bystrica Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 26.11.2020
Zmeny a doplnky č.1/2020 územného plánu obce Chminianska Nová Ves
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 26.11.2020
Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Banskobystrický Banská Bystrica Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 26.11.2020
Zmeny a doplnky č. 2(1/2017) Územného plánu obce Záhradné
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 25.11.2020
„Zmeny a doplnky č. 1/2020 SÚP-O Strekov“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Komárno Nové Zámky podla § 4, ods. 2 25.11.2020
"Sušiaca a granulačná linka - Bioplynová stanica Veľké Bierovce" - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 25.11.2020
SNINA – UZAVRETIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY NNO SO 105 (F), Dokončenie výstavby I. etapy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Snina Infraštruktúra 25.11.2020
TEN-T Master Plan rozvoja prístavov v Maďarsku
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Maďarsko
Dotknutá strana: Slovensko,
Slovenská Republika - podla § 4, ods. 1 25.11.2020
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Varhaňovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 25.11.2020