Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
AGROVÝKRM, a.s. – Separovanie hnojovice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Senica Polnohospodárska a lesná výroba 07.12.2022
Parkovisko pre vozidlá v ochrannom pásme potrubia
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Bratislavský Bratislava II Iný dôvod posudzovania 07.12.2022
Apartmánový dom Bélier
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov Infraštruktúra 07.12.2022
R2 Križovatka D1-Trenčianska Turná
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Doprava a telekomunikácie 07.12.2022
Bytový dom - Vajnorská ulica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 07.12.2022
Zmena objektu koniarne na vinárstvo
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Potravinársky priemysel 07.12.2022
Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne, most 63-024
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Komárno Doprava a telekomunikácie 07.12.2022
Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne, most 63-025
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Komárno Doprava a telekomunikácie 07.12.2022
Územný plán zóny Krahulčia 2020
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava III podla § 4, ods. 2 07.12.2022
Obytný súbor Pršianska terasa Banská Bystrica B 1, 2. stavba
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 07.12.2022
Obchodno-výrobno-skladová zóna N-PARK Nitra
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 07.12.2022
„Bytový objekt s vybavenosťou Millhaus“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 07.12.2022
Nová trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Doprava a telekomunikácie 07.12.2022
Nové električkové trate v Bratislave, úsek Košická
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Doprava a telekomunikácie 07.12.2022
Územný plán mesta Bánovce nad Bebravou zmeny a doplnky č. 9
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou podla § 4, ods. 2 07.12.2022
IBV IVANČINÁ - ZÁHUMNIE ETAPA II
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Turčianske Teplice Infraštruktúra 07.12.2022
Športovo - zábavný park Dream Park
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 07.12.2022
Prístavba haly V. KSK Slovakia, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Považská Bystrica Strojársky a elektrotechnický priemysel 07.12.2022
Rozšírenie činnosti v existujúcom zariadení BPS Plavnica
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stará Ľubovňa Infraštruktúra 07.12.2022
Územný plán mesta Trenčianske Teplice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Ilava Trenčín podla § 4, ods. 1 06.12.2022
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Prečín
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Žilinský Považská Bystrica Žilina podla § 4, ods. 2 06.12.2022
Univerzálna lakovacia linka
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Ostatné priemyselné odvetvia 06.12.2022
Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA - III. etapa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Ilava Strojársky a elektrotechnický priemysel 06.12.2022
Vinárstvo KPS, Kráľová pri Senci
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Potravinársky priemysel 06.12.2022
Územný plán obce Medzibrod, Zmeny a doplnky č.4
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 06.12.2022