Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zvýšenie efektívnosti zariadenia na úpravu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 12.05.2021
Spoločnosť Pohronie a. s., Skládka odpadov Zvolenská Slatina – úprava odpadov pred skládkovaním a rozšírenie kapacity skládky odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Banskobystrický Zvolen Infraštruktúra 12.05.2021
Územný plán obce Kostolná pri Dunaji - zmeny a doplnky č. 6/2021
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 12.05.2021
Územný plán obce Vrícko
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Žilinský Prievidza Martin Turčianske Teplice Žilina podla § 4, ods. 1 12.05.2021
„Nízkouhlíková stratégia obce Veľký Kýr“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 12.05.2021
"Nízkouhlíková stratégia mesta Nová Baňa"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Žarnovica podla § 4, ods. 1 12.05.2021
VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIAOBCE PLAVEČ
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Stará Ľubovňa Vodné hospodárstvo 12.05.2021
Územný plán obce Veľká Lúka - Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 12.05.2021
Nemocnica sv. Michala - búracie práce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 12.05.2021
HPP3 - Prevádzka na výrobu vodíka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava II Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 12.05.2021
Výrobno-skladová Hala "I" SLOVAKTUAL Pravenec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Ostatné priemyselné odvetvia 12.05.2021
Obaľovňa živičných zmesí Petrovany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Prešovský Prešov Priemysel stavebných látok 11.05.2021
Logistické centrum Tanieriky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Senec Infraštruktúra 11.05.2021
Pozberová úroda a skladovanie ovocia - SO.01 - Príjem a skladovanie ovocia, časť úprava technológie chladenia a sklad pesticídov a prípravkov na ochranu rastlín - Miloslavov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Senec Energetický priemysel 11.05.2021
Bytové domy 2 Maršová - Rašov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Bytča Infraštruktúra 11.05.2021
Rozšírenie pohrebiska obce Krpeľany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Infraštruktúra 11.05.2021
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Spišská Stará Ves
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 11.05.2021
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 - 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický - podla § 4, ods. 1 11.05.2021
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Stakčín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 11.05.2021
Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce Belá nad Cirochou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 11.05.2021
Zariadenie na zber odpadov - Moldava nad Bodvou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 11.05.2021
Čukárska Paka – Skládka odpadov, 2., 3. a 4. stavba, optimalizácia využitia kapacity skládky, SO 30 Rekultivácia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 10.05.2021
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Rakúsy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 2 10.05.2021
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa - I/63 Blatná na Ostrove - Vieska
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trnavský Dunajská Streda Doprava a telekomunikácie 10.05.2021
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Gbely na roky 2021 - 2027
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica Skalica podla § 4, ods. 1 10.05.2021