Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Terciárna redukcia N2O na KD3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 24.09.2021
Sušič tuhých alternatívnych palív pre hlavný horák na linke výroby šedého Portlandského slinku
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Priemysel stavebných látok 24.09.2021
Šulekovo-Skládka železitých kalov, uzatvorenie a rekultivácia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 24.09.2021
Priemyselný areál spoločnosti EDM s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Ostatné priemyselné odvetvia 24.09.2021
Územný plán obce Malženice - Zmeny a doplnky 4/2021
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 24.09.2021
„ Územný plán obce Vyškovce na Ipľom Zmeny a doplnky č.1“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 1 24.09.2021
Územný plán obce Štefanov nad Oravou - zmneny a doplnky č.2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Tvrdošín podla § 4, ods. 2 24.09.2021
Zariadenie na zber a úpravu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Levice Infraštruktúra 24.09.2021
Obec Mlynky - Nízkouhlíková stratégia 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 24.09.2021
Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Kalinovo, Zmena a doplnok č. 5"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Poltár podla § 4, ods. 2 24.09.2021
Zariadenie na zber opotrebovaných batérií a akumulátorov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice IV Infraštruktúra 24.09.2021
Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota (IÚS UMR Rimavská Sobota)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 1 23.09.2021
Územný plán obce Blatnica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Banskobystrický Martin Ružomberok Turčianske Teplice Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 23.09.2021
Implementácia projektu Beta+ do Lakovne H2a
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Hutnícky priemysel 23.09.2021
Zariadenie na zber odpadov Ján Bodnár - ZBEDRUS, Trebišov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Trebišov Infraštruktúra 23.09.2021
X-BOX PETŽALKA, BRATISLAVA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra 23.09.2021
Obec Rudník - Nízkouhlíková stratégia 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 23.09.2021
ID-R002 II/576 Bohdanovce-Herľany - 2. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Košický Košice - okolie Doprava a telekomunikácie 23.09.2021
Výrobný závod HS-Tec, spol. s r. o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Ilava Strojársky a elektrotechnický priemysel 23.09.2021
Záhradné vily Zlatovce, Trenčín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 23.09.2021
Územný plán obce Kotrčiná Lúčka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 23.09.2021
Polyfunkčná budova
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 22.09.2021
Vinárstvo - Pivnica Čebovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Veľký Krtíš Potravinársky priemysel 22.09.2021
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - "Rekonštrukcia mosta M3929 cez kanál za obcou Zemplínska Široká"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Michalovce Doprava a telekomunikácie 22.09.2021
Dunajský Klátov Park
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 22.09.2021