Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Doplnkové zariadenia k mobilnej neutralizačnej stanici
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Partizánske Infraštruktúra 29.09.2023
Zníženie tvorby čistiarenského kalu na ČOV Myjava
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trenčiansky Myjava Vodné hospodárstvo 29.09.2023
Nová prevádzka spoločnosti KBZ s r. o., Bratislavská 20, Zohor
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Malacky Infraštruktúra 29.09.2023
Podnet podľa § 19 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Banskobystrický Lučenec Tažobný priemysel 29.09.2023
Odsávanie haly prevádzkovej budovy
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 29.09.2023
Súbor polyfunkčných bytových domov Nitra - Šindolka
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 29.09.2023
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chotča na roky 2023 - 2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stropkov podla § 4, ods. 1 29.09.2023
Zmeny a doplnky č.1/2023 Územného plánu obce Kokšov-Bakša
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice IV Košice - okolie podla § 4, ods. 2 28.09.2023
Územný plán obce Mikušovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Trenčiansky Ilava Púchov podla § 4, ods. 1 28.09.2023
Územný plán obce Bojná - zmeny a doplnky č.2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 2 28.09.2023
Modernizácia farmy dojníc - Lada
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Polnohospodárska a lesná výroba 28.09.2023
REKONŠTRUKCIA OBJEKTU SÚVISIACEHO SO SPRACOVANÍM POĽNOHOSPODÁRSKYCH VÝROBKOV
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Prievidza Potravinársky priemysel 28.09.2023
Územný plán obce Fintice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 1 28.09.2023
Rozšírenie palivovej základne SHP Harmanec, a.s.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel 28.09.2023
Územný plán obce Uloža
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Levoča podla § 4, ods. 1 28.09.2023
Územný plán obce Vydrník - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 28.09.2023
Územný plán obce Spišské Bystré, Zmeny a doplnky č. 4
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 28.09.2023
Obytný komplex - Rastislavova
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Infraštruktúra 28.09.2023
Územný plán obce Dolné Orešany - Zmena 01/2023
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 28.09.2023
NEWAYS SLOVAKIA - VÝROBNO - SKLADOVÁ HALA
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Ilava Strojársky a elektrotechnický priemysel 28.09.2023
Obchodný dom XXXLutz Žilina
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infraštruktúra 28.09.2023
Skladová hala H2– areál Presskam
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 28.09.2023
Územný plán obce Beladice - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nitra Zlaté Moravce podla § 4, ods. 2 27.09.2023
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 27.09.2023
NOVOSTAVBA SKLADOVEJ HALY A SPOJOVACIEHO KŔČKU, Jasenové
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Ostatné priemyselné odvetvia 27.09.2023