Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Tichý Potok
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Levoča Sabinov podla § 4, ods. 2 22.09.2023
Investície do ŽV – pružný vak na uskladnenie hnojovky
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Polnohospodárska a lesná výroba 22.09.2023
Územný plán obce Žlkovce - Zmeny a doplnky 04/2023
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 1 22.09.2023
Rozšírenie bioplynovej stanice Huncovce o biometánovú stanicu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Kežmarok Energetický priemysel 22.09.2023
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Šarišské Michaľany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov Sabinov podla § 4, ods. 2 22.09.2023
Zariadenie na zber a spracovanie železného šrotu, farebných kovov a starých vozidiel v areáli závodu Istrochem, a. s. Bratislava - Nové Mesto
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 22.09.2023
Lyžiarske stredisko Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica, Lanová dráha Čučoriedky - modernizácia technologického zariadenia a zmena umiestnenia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Prešovský Poprad Polnohospodárska a lesná výroba 22.09.2023
Zmeny 07/2023 Územného plánu obce Trakovice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 1 21.09.2023
Skládka odpadov – Nána, 1. stavba, I. etapa, 1. a 2. časť, SO-30 Rekultivácia
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 21.09.2023
Parkovací dom Wolkrova, Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra 21.09.2023
Logistická hala Gama
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Infraštruktúra 21.09.2023
Parkovací dom- Saratovská Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 21.09.2023
Prístavba výrobnej haly Adhex Technologies Slovakia
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Ostatné priemyselné odvetvia 21.09.2023
Zariadenie na zber a výkup odpadov, miestna výkupňa Rimavská Sobota
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 21.09.2023
„Územný plán obce Kamenica nad Hronom“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 1 21.09.2023
Územný plán zóny Ostredky, mestská časť Bratislava - Ružinov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II podla § 4, ods. 2 21.09.2023
Modernizácia výroby trojdielnych plechových obalov Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Ostatné priemyselné odvetvia 21.09.2023
Územný plán zóny Senec – Margovo pole
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský Senec Infraštruktúra 21.09.2023
„Kopčianska – Technická infraštruktúra“ „Kopčianska – Zokruhovanie sietí“ „Kopčianska – Infraštruktúra Nová Bratská“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra 21.09.2023
Rozšírenie areálu ČS PL SHELL Bidovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 21.09.2023
„Rekonštrukcia farmy dojníc – Rybárova farma“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Polnohospodárska a lesná výroba 21.09.2023
Centrum zhodnocovania odpadov, 2. etapa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Senec Infraštruktúra 21.09.2023
Areál ustajnenia a výcvik koní, Zohor
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Malacky Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 20.09.2023
Zmeny a doplnky č.2 Územný plán obce Brehov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 20.09.2023
Križovatka R1 Nitra, juh - Čermáň
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Doprava a telekomunikácie 20.09.2023