Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov, Stará Ľubovňa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Stará Ľubovňa Infraštruktúra 30.09.2022
Územný plán Obce Rumanová - zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Nitriansky Galanta Hlohovec Nitra podla § 4, ods. 1 30.09.2022
Rozšírenie cintorína Štefanovičová
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 30.09.2022
Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra
Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava I Bratislava IV Doprava a telekomunikácie 30.09.2022
Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Svinná
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Trenčín podla § 4, ods. 2 30.09.2022
Nemocnica novej generácie Rimavská Sobota
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 30.09.2022
Hypermarket Bytča
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Bytča Infraštruktúra 30.09.2022
Územný plán obce Hladovka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Tvrdošín podla § 4, ods. 2 30.09.2022
Zmeny a doplnky č. 14 Územného plánu mesta Piešťany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 2 30.09.2022
Nízkouhlíková stratégia mesta Trstená na roky 2022-2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Tvrdošín podla § 4, ods. 2 30.09.2022
Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Melčice-Lieskové
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 2 30.09.2022
Skladovanie nebezpečných odpadov v jestvujúcom zariadení Ing. Marián Palček PAL-KOV, Dubnica nad Váhom
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 30.09.2022
"Prevádzka kompostovania vybraných druhov odpadu“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta Infraštruktúra 30.09.2022
V. etapa vyraďovania JE A1 a následné uvoľňovanie areálu JE A1 spod administratívnej kontroly
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energetický priemysel 29.09.2022
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Lipníky
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 29.09.2022
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Výrobná hala Gronbach - 3. etapa modernizácia skladovej haly"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Michalovce Ostatné priemyselné odvetvia 29.09.2022
Prístavba výrobnej haly MTA SLOVAKIA, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Strojársky a elektrotechnický priemysel 29.09.2022
„Územný plán obce Kmeťovo“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 1 29.09.2022
„Územný plán obce Michal nad Žitavou“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Nitra Nové Zámky podla § 4, ods. 1 29.09.2022
Šamorín-intenzifikácia ČOV
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Vodné hospodárstvo 29.09.2022
Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným čeľusťovým drvičom J35
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 29.09.2022
BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU "KLAS"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice I Infraštruktúra 29.09.2022
Logistická a skladová hala AP1 - 2. etapa, Senec
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Infraštruktúra 29.09.2022
Protipovodňová ochrana a vodozádržné opatrenia v obci Horné Vestenice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Prievidza Vodné hospodárstvo 29.09.2022
Územný plán obce Dolné Srnie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 1 29.09.2022