Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
EBA, s.r.o. - ZHODNOCOVANIE ODPADOV MOBILNÝM ZARIADENÍM
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Michalovce Infraštruktúra 28.03.2023
Územný plán obce Dražkovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Martin podla § 4, ods. 2 28.03.2023
Územný plán zóny Líščie nivy - Palkovičova, mestská časť Bratislava-Ružinov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Bratislava II podla § 4, ods. 2 28.03.2023
Územný plán obce Lom nad Rimavicou
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 28.03.2023
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu Bzenica.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom Infraštruktúra 28.03.2023
„Ploštiny – nad Pieninskou ulicou“, Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 28.03.2023
Územný plán obce Horná Lehota - návrh
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 28.03.2023
VÝROBA DREVNÝCH VEĽKOPLOŠNÝCH MATERIÁLOV – výroba MDF dosiek
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Banskobystrický Zvolen Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel 28.03.2023
Náhrada vodíkových kompresorov GB701AB
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 28.03.2023
Sprinklerove stabilné hasiace zariadenie
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Potravinársky priemysel 28.03.2023
Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektriny a tepla ako náhrada za súčasné zdroje v SCZT Západ
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Energetický priemysel 28.03.2023
Martinské terasy
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Martin Infraštruktúra 28.03.2023
Územný plán zóny Senec – Margovo pole
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Bratislavský Senec Infraštruktúra 28.03.2023
Zmena a doplnok č. 2/2021 ÚPN-O Švábovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 28.03.2023
Navrhované zmeny a doplnky ÚPN - Obce Nová Lesná č. 7
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 28.03.2023
CENTRUM MBÚ Bystré
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Vranov nad Topľou Infraštruktúra 28.03.2023
Zmena a Doplnok č. 5 Územného plánu obce Liptovská Osada
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 2 27.03.2023
Zber, preprava a nakladanie s odpadmi v prevádzke spoločnosti POWER BATTERY, Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 27.03.2023
Mobilné zariadenia na recykláciu stavebného odpadu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Detva Infraštruktúra 27.03.2023
Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Rabča zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 27.03.2023
Zmena projektovanej kapacity odchovu mládok, farma Budmerice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Pezinok Polnohospodárska a lesná výroba 27.03.2023
Vitality Rezort - Štôla
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Infraštruktúra 27.03.2023
Mechanicko-biologická úprava na Skládke odpadov Handlová
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 24.03.2023
Mobilné zariadenie na úpravu odpadov s obsahom ropných látok (MORL)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec Infraštruktúra 24.03.2023
MATADOR Automotive Vráble a.s. - prístavba haly pre lisovanie za tepla
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 24.03.2023