Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci,
pripravili sme pre vás dotazník, vyplnením ktorého nám pomôžete zlepšiť obsah Informačného systému posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ďakujeme za jeho vyplnenie.
Redakcia Enviroportálu
Vyplniť dotazník
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
ZMENY A DOPLNKY Č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY – TRNOVECKÁ ZÁTOKA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 16.09.2021
Oznámenie o strategickom dokumente - "Zmeny a doplnky č. 9 Územný plán mesta Michalovce"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 16.09.2021
Závod Geča - II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice - okolie Ostatné priemyselné odvetvia 16.09.2021
Bytový komplex Green River
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 16.09.2021
Zariadenie na zber kovového odpadu, farebných kovov a papiera
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Spišská Nová Ves Infraštruktúra 16.09.2021
Zariadenie na zber a zhromažďovanie odpadov WAMP s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Námestovo Infraštruktúra 16.09.2021
Zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu – rozšírenie II.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Košický Košice I Infraštruktúra 16.09.2021
Územný plán obce Klenovec, Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 16.09.2021
Horúcovodný kotol plynový 20 MWt
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Považská Bystrica Energetický priemysel 16.09.2021
Logisticko-priemyselný park Na Pántoch
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 16.09.2021
Polyfunkčný objekt Tematínska, Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský - Infraštruktúra 16.09.2021
Intenzifikácia CC5
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 14.09.2021
Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania stavebného kameňa v dobývacom priestore Sedlice I.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Tažobný priemysel 14.09.2021
"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 14.09.2021
BIOFARMA KAŠKA - Vrbovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trenčiansky Myjava Polnohospodárska a lesná výroba 14.09.2021
Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Prievidza Doprava a telekomunikácie 14.09.2021
Obnova Pálffyovského kaštieľa – zmena stavby pred dokončením
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Potravinársky priemysel 14.09.2021
Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Málinec"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Detva Poltár podla § 4, ods. 1 14.09.2021
Prevádzka prenosného zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Krupina Infraštruktúra 13.09.2021
Územný plán obce Ploské
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Prešovský Košický Prešov Košice - okolie podla § 4, ods. 1 13.09.2021
Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce Budimír
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Košický Prešov Košice - okolie podla § 4, ods. 2 13.09.2021
Územný plán obce Hankovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 1 13.09.2021
Obec Bátka - Nízkouhlíková stratégia 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 13.09.2021
Obchodný dom Detva
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Detva Infraštruktúra 13.09.2021
Bytový dom Lomnická
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 13.09.2021