Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Lúčky, Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 2 10.08.2022
Výstavba IBV Stupné, lokalita Dlhé
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 10.08.2022
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Bodiná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Žilinský Považská Bystrica Bytča Žilina podla § 4, ods. 2 10.08.2022
Zmena a Doplnok č. 3 Územného plánu obce Liptovská Osada
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 2 09.08.2022
Zmeny a doplnky č. 2/2021 - Územný plán obce Huty
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 09.08.2022
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu zóny obce Nováčany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 09.08.2022
Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – Kompostáreň Trenčín – zvýšenie kapacity
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 09.08.2022
Zmena 07/2022 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 09.08.2022
Protipovodňové opartrenia mimo vodného toku v intraviláne obce Rumanová a v extraviláne katastra obce Rumanová - I. a II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Vodné hospodárstvo 09.08.2022
Nízkouhlíková stratégia mesta Rajecké Teplice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 09.08.2022
Občianska vybavenosť
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 09.08.2022
Rozšírenie mestského cintorína
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Infraštruktúra 09.08.2022
„Územný plán obce Badín, Zmeny a doplnky č. 6 (ďalej len "ZaD")“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 09.08.2022
Územný plán zóny „Košice - Tlačiarne"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice I podla § 4, ods. 1 09.08.2022
Prístavba k skladovej hale č. 829
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infraštruktúra 08.08.2022
Výrobno-logistická prevádzka pre mrazené pekárenské polotovary
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 08.08.2022
Zmeny a doplnky 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 08.08.2022
Ruská baňa Rajecké Teplice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infraštruktúra 08.08.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 -2029 s výhľadom do roku 2050
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 2 08.08.2022
Územný plán obce Kuzmice - Zmeny a doplnky č.2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 1 08.08.2022
Obytný súbor Jurová- rodinné domy a infraštruktúra
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 08.08.2022
Zberné plynové stredisko Gajary–Báden – doťaženie zemného plynu novým vrtom Jakubov 46A – zmena povolenej banskej činnosti
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 08.08.2022
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ-Zmeny a doplnky č. 08
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 08.08.2022
„Územný plán obce Kmeťovo“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 1 08.08.2022
Ohrev kvapalného čpavku teplom cirkulačnej vody.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Šaľa Energetický priemysel 08.08.2022