EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
„LEAF Academy Vištuk, 1. Etapa výstavby – Vykurovanie, Zmena projektu kotolne“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 07.04.2020
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov – IV. Etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Trebišov Infraštruktúra 07.04.2020
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lodno- aktualizácia-2020-2029
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Čadca Kysucké Nové Mesto podla § 4, ods. 2 07.04.2020
Nový 20 000 t nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Infraštruktúra 07.04.2020
Logistické centrum CARGO GROUP, SLOVAKIA, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta Infraštruktúra 07.04.2020
Šport Hotel MM Aréna, Krásno nad Kysucou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Čadca Infraštruktúra 07.04.2020
Územný plán obce Zemianske Sady – Zmeny a doplnky 2/2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 07.04.2020
Skládka odpadov Nový Tekov, V. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Levice Infraštruktúra 07.04.2020
Spracovanie výrobkov z obilnín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Hlohovec Potravinársky priemysel 07.04.2020
Využitie ložiska nevyhradeného nerastu povrchovým spôsobom na lokalite Močarmany, tehliarske suroviny
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov Tažobný priemysel 07.04.2020
Zariadenie na zber a STZ Dubnica nad Váhom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 06.04.2020
Rozšírenie výrobných priestorov firmy NEUMAN
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Energetický priemysel 06.04.2020
Úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava IV Doprava a telekomunikácie 06.04.2020
Územný plán obce Lehota pod Vtáčnikom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Banskobystrický Prievidza Žarnovica Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 06.04.2020
ÚPN - Veľký Slavkov, Zmeny a doplnky č. 11/2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 06.04.2020
Manipulačná a expedičná skladová hala v obci Brestovec (okres Komárno) - novostavba
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Ostatné priemyselné odvetvia 06.04.2020
SMART HALA“ V AREÁLI LOGIS INVEST A.S., BOJNICKÁ 20, BRATISLAVA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský - Ostatné priemyselné odvetvia 06.04.2020
Modernizácia znáškových hál 1-6 - Farma Jurský Dvor
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra Polnohospodárska a lesná výroba 06.04.2020
Zmena prístavby skladovej haly na výrobnú halu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Ostatné priemyselné odvetvia 06.04.2020
OBYTNÝ SÚBOR HANZLÍKOVSKÁ, TRENČÍN - ZÁBLATIE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 06.04.2020
OBYTNÝ SÚBOR HALALOVKA, TRENČÍN - JUH
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 06.04.2020
Zariadenie na zber a úpravu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Infraštruktúra 06.04.2020
RETAIL PARK PODUNAJSKÁ BRÁNA BRATISLAVA, M.Č. PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 06.04.2020
VILABYTY ALŽBETIN PARK
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 03.04.2020
Hypermarket - Tvrdošín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Tvrdošín Infraštruktúra 10.02.2020