EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Rozšírenie Logistického centra Lidl Záborské, prístavba, nadstavba
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Infraštruktúra 26.02.2020
Nové výrobné a skladové priestory - projekt JLR
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 26.02.2020
Výrobňa elektrickej energie Bio CON 1, Hnúšťa – rozšírenie palivovej základne
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 26.02.2020
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Príslop
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 26.02.2020
Modernizácia znáškových hál – farma Močenok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Polnohospodárska a lesná výroba 26.02.2020
FirstFarms Gabčíkovo, SO 01 novostavba objektu – nádrž na hnojovicu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Polnohospodárska a lesná výroba 26.02.2020
Plán udržateľnej mobility pre Mesto Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 26.02.2020
Optimalizácia výrobného procesu v spoločnosti TIK Slovakia s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice IV Ostatné priemyselné odvetvia 26.02.2020
Optimalizácia výrobného procesu a inštalácia odlakovacej a oplachovacej vane
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Hutnícky priemysel 26.02.2020
Stredisko výroby asfaltových zmesí
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Košický Michalovce Priemysel stavebných látok 26.02.2020
Rozšírenie kapacity výroby medených vodičov, Veľké Kosihy
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Komárno Ostatné priemyselné odvetvia 26.02.2020
Rozšírenie hraníc odkaliska Hodruša – Hámre, využitie kapacity odkaliska
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 26.02.2020
Rozšírenie kapacity výroby v prevádzke spoločnosti Tubex Slovakia, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Banskobystrický Žarnovica Ostatné priemyselné odvetvia 26.02.2020
OBYTNÝ SÚBOR ŠKULTÉTYHO ULICA, BRATISLAVA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava III Energetický priemysel 25.02.2020
Banská Bystrica – Tatranská ulica – parkoviská
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 25.02.2020
OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÝ VRCH I, BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 25.02.2020
Reštaurácia „ Vrcholová stanica SL TSD 6/8 TELEMIX Nová hoľa“ Donovaly
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Banskobystrický Ružomberok Banská Bystrica Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 25.02.2020
CTPark Trnava, doplnenie parkovacích stojísk a rozšírenie súvisiacich spevnených plôch a vnútroareálových komunikácií
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Trnava Infraštruktúra 25.02.2020
I/67 - 015 Gemerská Poloma most
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Rožňava Doprava a telekomunikácie 25.02.2020
Čižatice - prieskumný vrt na využitie geotermálnej vody
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice - okolie Tažobný priemysel 25.02.2020
Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky č. XIV
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 25.02.2020
Regulácia bezmenného potoka v obci Jarovnice v rkm 0,0000 – 0,04688
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Sabinov Vodné hospodárstvo 25.02.2020
Zmeny a doplnky č. 3 Územného planu obce Dlhé nad Cirochou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 25.02.2020
ZOHT - zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Sabinov Infraštruktúra 25.02.2020
Hypermarket - Tvrdošín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Tvrdošín Infraštruktúra 10.02.2020