Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Oznámenie o strategickom dokumente - "Zmeny a doplnky č. 9 Územný plán mesta Michalovce"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 24.06.2022
Výrobno- skladová hala , Expanzia IV A - zmena vo výstavbe a prevádzke
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Bytča Strojársky a elektrotechnický priemysel 24.06.2022
Objekt občianskej vybavenosti Pri plavárni
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Infraštruktúra 24.06.2022
Zariadenie na zber odpadov vrátane zberného dvora a oddelený zber elektroodpadu – Revúca. Navýšenie kapacity
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Revúca Infraštruktúra 24.06.2022
Rekreačné chaty Stránska chrasť, 2. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 24.06.2022
Obnova Pálffyovského kaštieľa – zmena stavby pred dokončením
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Bratislavský Pezinok Potravinársky priemysel 24.06.2022
Územný plán mesta Spišské Vlachy, Zmeny a doplnky č. 4/2021
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Košický Levoča Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 24.06.2022
INOBAT AUTO – PILOTNÁ VÝROBA, Voderady
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Strojársky a elektrotechnický priemysel 24.06.2022
Územný plán zóny Senec – Margovo pole
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 24.06.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Žilinský - podla § 4, ods. 1 24.06.2022
Územný plán obce Veľké Chlievany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou podla § 4, ods. 1 24.06.2022
Bytové domy Bytča – 5. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Bytča Infraštruktúra 24.06.2022
Bratislava 2030 - Program rozvoja obce 2022 -2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Bratislava I Bratislava II Bratislava III Bratislava IV Bratislava V podla § 4, ods. 2 24.06.2022
HDO SK, s. r. o. – Galvanická linka
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Myjava Hutnícky priemysel 24.06.2022
„Územný plán obce Michal nad Žitavou“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Nitriansky Nitra Nové Zámky podla § 4, ods. 1 23.06.2022
Ohrev kvapalného čpavku teplom cirkulačnej vody.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Energetický priemysel 23.06.2022
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a rozvodov tepla v meste Handlová, Stavba 1: Zdroj tepla a elektrickej energie
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Trenčiansky Prievidza Energetický priemysel 23.06.2022
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 - 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Banskobystrický - podla § 4, ods. 1 23.06.2022
Hroznový sad Bratislava, m. č. Rača
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 23.06.2022
Zberný dvor obce Lokca - doplnenie odpadov do súhlasu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Námestovo Infraštruktúra 23.06.2022
„Rozšírenie prevádzky spoločnosti Otolift“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Strojársky a elektrotechnický priemysel 23.06.2022
Zberný dvor obce Oravská Polhora - doplnenie odpadov do súhlasu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Námestovo Infraštruktúra 23.06.2022
Reštauračný pivovar Špicer
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Skalica Potravinársky priemysel 22.06.2022
Istrochem Reality, a.s. – skládka odpadov Budmerice – kazeta č. 5, sekcia S3 a S4, SO – 06 Rekultivácia, Zmena stavby pred dokončením
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 22.06.2022
Farma na chov nosníc Horné Plachtince
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Veľký Krtíš Polnohospodárska a lesná výroba 22.06.2022