Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 21.06.2021
VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIAOBCE PLAVEČ
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stará Ľubovňa Vodné hospodárstvo 21.06.2021
Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v okrese Prešov: Ľubotice - 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov Tažobný priemysel 21.06.2021
Územný plán mesta Fiľakovo – Zmeny a doplnky č. 14
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 2 21.06.2021
Nový zdroj tepla pre systém centrálneho zásobovania teplom mesta Prievidza
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Prievidza Energetický priemysel 21.06.2021
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Rakovice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 1 21.06.2021
"Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Gregorovce"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov Sabinov podla § 4, ods. 2 21.06.2021
Územný plán obce Slovany Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Martin podla § 4, ods. 2 21.06.2021
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Trnava – Coburgova ulica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trnavský Trnava Infraštruktúra 21.06.2021
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov a výrobu hnojív ŠS Kmeťová – Slovenská Ľupča, navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 21.06.2021
Likvidácia štrkoviska Pažite
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 21.06.2021
Rozšírenie ťažby v dobývacom priestore Čierny Balog I
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Brezno Tažobný priemysel 21.06.2021
Areál Zdroje Zeme Horný Jatov - II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Infraštruktúra 21.06.2021
Využitie geotermálnej energie v meste Kežmarok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Kežmarok Tažobný priemysel 18.06.2021
Zmeny a doplnky č. 25/2021 Územného plánu mesta Kežmarok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 18.06.2021
ZaD č. 6 UPN - O Územný plán obce Mlynica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 18.06.2021
Výroba plastových dielcov pre automobilový priemysel
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice IV Ostatné priemyselné odvetvia 18.06.2021
Prístavba haly V. KSK Slovakia, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trenčiansky Považská Bystrica Strojársky a elektrotechnický priemysel 18.06.2021
Podpora inteligentných inovácií spoločnosti Pöttinger stroje, s.r.o. - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Strojársky a elektrotechnický priemysel 18.06.2021
Zextenzívnenie strojárskej výroby v LP Sihoť – Chocholná-Velčice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Strojársky a elektrotechnický priemysel 18.06.2021
Marius Pedersen, a.s. – prevádzka Trenčín – Zlatovská, Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov – zvýšenie kapacity
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 18.06.2021
Skládka odpadov Bzenica, úprava odpadov pred skládkovaním
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žiar nad Hronom Infraštruktúra 18.06.2021
Nákupné centrum Žitavia a doplnkové služby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 18.06.2021
Polyfunkčný súbor stavieb Klingerka 2 a Polyfunkčný súbor stavieb Klingerka 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava I Bratislava II Energetický priemysel 18.06.2021
Splyňovanie biomasy Janík
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 18.06.2021