Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zásobníky pre tekuté krmivo – Dolný Štál
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Polnohospodárska a lesná výroba 17.05.2022
Zmeny a doplnky č. 2/2022 Územného plánu obce Drienovská Nová Ves
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 17.05.2022
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Záhradné
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 17.05.2022
„Hnedá priemyselná zóna Levoča - Juh, rozšírenie funkčného využitia“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Levoča Hutnícky priemysel 17.05.2022
"Hnojovicová lagúna" - Chovmat F.U., s.r.o., Rastislavice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Polnohospodárska a lesná výroba 17.05.2022
Logistický areál Cita Logistika - Hala1 a Hala2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec Infraštruktúra 17.05.2022
Rekreačné bývanie v lese, Šajdíkove Humence
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Senica Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 17.05.2022
Areál logistiky a služieb - Senec
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Senec Infraštruktúra 17.05.2022
Zariadenie na zber a výkup odpadov, miestna výkupňa Gbeľany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Infraštruktúra 17.05.2022
Zmeny a doplnky č. 3 - Územný plán obce Malá Domaša
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená v procese SEA
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 17.05.2022
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Borský Mikuláš
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 17.05.2022
Obnova Pálffyovského kaštieľa – zmena stavby pred dokončením
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Bratislavský Pezinok Potravinársky priemysel 17.05.2022
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Liptovská Lúžna
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 2 17.05.2022
"Zberný dvor v obci Černík, komunálne odpady – kovy"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 17.05.2022
ÚZEMNÝ PLÁN - ZMENY A DOPLNKY č. 4/2022 obce Šišov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Nitriansky Bánovce nad Bebravou Topoľčany podla § 4, ods. 2 17.05.2022
Územný plán mesta Rožňava - Zmeny a doplnky č. 7
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 17.05.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Hrišovce na roky 2022-2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Košický Prešov Gelnica Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 17.05.2022
Bytový dom Rozkvet, Považská Bystrica, časť Rozkvet
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 16.05.2022
Oznámenie o strategickom dolumente"Zmena a doplnok č. 2 Územného plánu obce Plevník-Drienové
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Žilinský Považská Bystrica Bytča podla § 4, ods. 3 16.05.2022
Územný plán obce Budimír
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Prešovský Košický Prešov Košice - okolie podla § 4, ods. 2 16.05.2022
Územný plán obce Dolná Streda - Zmena a doplnok č. 8/2021
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 16.05.2022
Zariadenie na zber a výkup odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 16.05.2022
Zariadenie na zber odpadov, Magnezitárska 11
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice I Infraštruktúra 16.05.2022
Výh. Slivník rekonštrukcia výhybiek č. 1 – č. 10
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Trebišov Doprava a telekomunikácie 16.05.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Helcmanovce na roky 2022-2028
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Gelnica Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 16.05.2022