Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Obytno-rekreačná činnosť Gárov a Jamy - Liptovská Anna
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 26.10.2021
Šulekovo-Skládka železitých kalov, uzatvorenie a rekultivácia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 26.10.2021
Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica – prístavba prevádzkovej budovy a zmena technológie čistenia priesakových vôd
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 26.10.2021
I/64 Partizánske - Oslany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Partizánske Doprava a telekomunikácie 26.10.2021
Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 1 26.10.2021
Územný plán obce Dolná Krupá - Zmeny a doplnky 7/2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 26.10.2021
Obec Hrabušice - Nízkouhlíková stratégia - 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 26.10.2021
Zariadenie na zber odpadov - Výkupňa druhotných surovín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Vranov nad Topľou Infraštruktúra 26.10.2021
Obec Iliašovce - Nízkouhlíková stratégia - 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 26.10.2021
Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho a socialneho rozvoja mesta Podolínec na roky 215-2022- aktualizícia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 2 25.10.2021
Obec Holiša – Nízkouhlíková stratégia 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 1 25.10.2021
Marius Pedersen, a.s. – prevádzka Trenčín – Zlatovská, Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov – zvýšenie kapacity
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 25.10.2021
Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Ohradzany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 2 25.10.2021
Rozšírenie cintorína – Horné Obdokovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 25.10.2021
Obec Malá Ida - Nízkouhlíková stratégia 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 25.10.2021
Územný plán obce Malá Mača – Zmeny a doplnky č. 4/2021
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 25.10.2021
Administratívny objekt Votrubova
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 25.10.2021
Obec Slaská - Nízkouhlíková stratégia 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 25.10.2021
NÁNA – skládka odpadov, 2. stavba
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 25.10.2021
I/78 Oravská Jasenica - most 017 - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Námestovo Doprava a telekomunikácie 25.10.2021
Územný plán obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie, Lovčica - Trubín - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 25.10.2021
Obec Jamník - Nízkouhlíková stratégia - 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 25.10.2021
I/11 Kysucký Lieskovec-most 227-horná stavba
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Kysucké Nové Mesto Doprava a telekomunikácie 25.10.2021
Zariadenie na zber odpadov Ján Bodnár - ZBEDRUS, Trebišov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Trebišov Infraštruktúra 25.10.2021
Areál HENGSTLER Kežmarok – II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Kežmarok Strojársky a elektrotechnický priemysel 22.10.2021