EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Energetické centrum Vihorlat – doplnenie TAP a TDP
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Snina Infraštruktúra 17.01.2020
Obchodné centrum Trenčín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 17.01.2020
Distribučný transformátor T10
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Energetický priemysel 17.01.2020
Zmeny a doplnky č. 2 spoločného Územného plánu obcí Rudná, Rakovnica, Rožňavské Bystré - časť Obec Rakovnica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 17.01.2020
„Územný plán obce Radava – Zmeny a doplnky č. 1“ /Spoločný územný plán obcí Hul a Radava /
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 17.01.2020
Zvieracie krematórium Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Polnohospodárska a lesná výroba 17.01.2020
Rekonštrukcia taviaceho agregátu TA5 v Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Ostatné priemyselné odvetvia 17.01.2020
Výrobný areál SWEP Kechnec – 7. etapa (Prístavba haly)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Strojársky a elektrotechnický priemysel 17.01.2020
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov TEMAX, spol. s r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 17.01.2020
OBYTNÝ SÚBOR ŠKULTÉTYHO ULICA, BRATISLAVA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava III Energetický priemysel 17.01.2020
Uzavretie a rekultivácia I. až IV. etapy skládky tuhého komunálneho odpadu v obci Iža
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 17.01.2020
I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany (prestavby mostov)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Vranov nad Topľou Doprava a telekomunikácie 16.01.2020
Územný plán obce Michal na Ostrove
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 16.01.2020
Novostavba zariadenia pre seniorov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 16.01.2020
Ing. Miroslav Mlynár- výkup druhotných surovín, Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 16.01.2020
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BELLOVA VES
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 16.01.2020
Diaľničný most ev.č. D1-229 Podbanské, ľavý most
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Doprava a telekomunikácie 16.01.2020
Zmena a doplnok č. 4 územného plánu obce Lietavská Svinná - Babkov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 16.01.2020
Polyfunkčná budova a parkovací dom Kaufland
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 16.01.2020
Výrobný závod CAMFIL, s.r.o., Levice rozšírenie výrobných kapacít 2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Ostatné priemyselné odvetvia 16.01.2020
Obytný komplex Pod lipami
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Žilinský Žilina Infraštruktúra 15.01.2020
OBYTNÝ SÚBOR HANZLÍKOVSKÁ, TRENČÍN - ZÁBLATIE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 15.01.2020
Zhodnocovanie hliníkových odpadov v prevádzke Odlievareň
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Žiar nad Hronom Hutnícky priemysel 15.01.2020
Zmeny a doplnky č.10/2019 Územného plánu mesta Sabinov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 15.01.2020
RETAIL PARK PODUNAJSKÁ BRÁNA BRATISLAVA, M.Č. PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 27.12.2019