Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Lúky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Trenčiansky Púchov podla § 4, ods. 1 23.07.2021
Integrovaná územná stratégia územia udržateľného mestského rozvoja Zvolen na obdobie 2021 - 2027
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 1 23.07.2021
Zariadenie na zber odpadov Šahy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Infraštruktúra 23.07.2021
Zariadenie na zber a úpravu odpadov - zmena činnosti
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Námestovo Infraštruktúra 23.07.2021
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora odpadov - doplnenie odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Skalica Infraštruktúra 23.07.2021
Územný plán sídelného útvaru Beňuš, Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 23.07.2021
Bytové domy Bytča – 5. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Bytča Infraštruktúra 23.07.2021
Dostavba a rozšírenie Prístavu Skalica na Baťovom kanáli.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Skalica Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 23.07.2021
BESICO Banská Bystrica – Výrobno-skladovací areál
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 23.07.2021
Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania zeolitových tufov v DP Nižný Hrabovec na obdobie rokov 2020-2034
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Vranov nad Topľou Tažobný priemysel 23.07.2021
Výrobný závod na karavany, Rimavská Sobota
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Strojársky a elektrotechnický priemysel 23.07.2021
„Chránené vtáčie územie Žitavský luh – revitalizácia“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Vodné hospodárstvo 22.07.2021
“ Prevádzka MONTÁŽA, s.r.o. – zariadenie na zber nie nebezpečných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Čadca Infraštruktúra 22.07.2021
Zberný dvor Svidník - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Svidník Infraštruktúra 22.07.2021
Územný plán obce Kostolná pri Dunaji - zmeny a doplnky č. 6/2021
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 22.07.2021
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolný Harmanec 2021 – 2030“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Banskobystrický Turčianske Teplice Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 22.07.2021
Zmeny a doplnky č. 1 ÚP Klasov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 2 22.07.2021
ÚPN-O Matiašovce - Zmeny a doplnky 01
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 22.07.2021
Územný plán obce Sedmerovec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Ilava podla § 4, ods. 1 22.07.2021
TZB produkt - AREÁL PREVÁDZKY TREBATICE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 22.07.2021
Územný plán obce Boldog
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 1 22.07.2021
„Zber odpadov a recyklačná linka na zhodnocovanie odpadov EKO-BONUS“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 22.07.2021
Úený plán obce Siladice - zmeny a doplnky 4/2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 1 22.07.2021
Územný plán obce Príbovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Martin podla § 4, ods. 1 21.07.2021
Skládka odpadov Veľký Krtíš, Úprava odpadov pred skládkovaním
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Banskobystrický Veľký Krtíš Infraštruktúra 21.07.2021