Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmena a doplnok č. 2/2022 ÚPN-O Jánovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 15.08.2022
Územný plán obce Starý Tekov - zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 1 15.08.2022
Zariadenie na zber kovového odpadu, Bánovce nad Bebravou
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Infraštruktúra 15.08.2022
Územný plán obce Letanovce, Zmeny a doplnky 2/2021
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Košický Levoča Poprad Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 15.08.2022
Geotermálny vrt na získavanie tepelnej energie zemskej kôry s využitím na vykurovanie RD Svätý Jur
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Pezinok Tažobný priemysel 15.08.2022
Bitúnok PVOD Kočín, Šterusy 199
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Piešťany Potravinársky priemysel 15.08.2022
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MAD
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 15.08.2022
EBA, s. r. o., SUČANY – DOBUDOVANIE ZARIADENIA NA NAKLADANIE S NEBEZPEČNÝMI ODPADMI
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Infraštruktúra 15.08.2022
Územný plán obce Čakany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 15.08.2022
EBA, s. r. o., LUKAVICA – ZARIADENIA NA NAKLADANIE S ODPADMI
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Zvolen Infraštruktúra 15.08.2022
Autoumyváreň, Senec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Bratislavský Senec Infraštruktúra 15.08.2022
Zhodnocovanie ostatných odpadov, modernizácia
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 15.08.2022
Mobilné zariadenie na zneškodňovanie odpadov – MSS E 1 – Combi
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Infraštruktúra 15.08.2022
Zmeny a doplnky č. 14 Územného plánu mesta Piešťany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 2 15.08.2022
Doplnenie mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 15.08.2022
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Bytča Infraštruktúra 15.08.2022
Malá vodná elektráreň Smrečianka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš Energetický priemysel 15.08.2022
Rezidencia - Lúčna
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Michalovce Infraštruktúra 15.08.2022
OBYTNÝ SÚBOR GREEN LAND, 2. ETAPA, KRÁĽOVÁ PRI SENCI
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 15.08.2022
Pivovar Devín
Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava IV Potravinársky priemysel 15.08.2022
Zmena a doplnok č. 6 ÚPN- SÚ Bytča
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Bytča podla § 4, ods. 2 15.08.2022
Polyfunkčný súbor Agátová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 15.08.2022
Mobilné zariadenie na fyzikálno-chemickú úpravu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Partizánske Infraštruktúra 15.08.2022
Územný plán Obce Jasenica - Zmena a doplnok č. 1/2022
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Považská Bystrica podla § 4, ods. 2 15.08.2022
Oprava komunikácie I/9 v km 207,00 - 213,500.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žiar nad Hronom Doprava a telekomunikácie 12.08.2022