Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Uhorské na roky 2022 - 2027
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Poltár podla § 4, ods. 2 08.12.2022
Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 15.0) v súvislosti s riešením migračnej krízy spôsobnej vojenským konfliktom na Ukrajine (CARE) a s cieľom zrýchliť a zefektívniť čerpanie pridelenej alokácie
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 08.12.2022
Rozšírenie cintorína Štefanovičová
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 08.12.2022
ROZŠÍRENIE CINTORÍNA LIETAVSKÁ LÚČKA
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infraštruktúra 08.12.2022
Recyklácia stavebného odpadu – navýšenie kapacity
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 08.12.2022
Zmeny a doplnky 07/2022 Územného plánu obce Bučany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 08.12.2022
Polyfunkčný komplex Záhradnícka-Bajkalská
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 08.12.2022
Polyfunkčná stavba Chalupkova Residence
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava I Infraštruktúra 08.12.2022
Územný plán obce Vydrník, Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 08.12.2022
Zmeny a doplnky č. 2 Spoločného územného plánu obcí Nižný Čaj a Vyšný Čaj - časť Nižný Čaj
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 08.12.2022
Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - Kompostáreň
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 08.12.2022
Územný plán Obce Čechynce - zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 08.12.2022
Zariadenie na zber odpadov Košice - Šaca
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice II Infraštruktúra 08.12.2022
Plán likvidácie hliniska v DP Borský Jur
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica Infraštruktúra 08.12.2022
CTPark Žilina Airport, Zóna 2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Strojársky a elektrotechnický priemysel 08.12.2022
Územný plán obce Dolný Bar – Zmeny a doplnky č. 5
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 08.12.2022
BAAR PARK
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 08.12.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Topoľníky na roky 2022 – 2027
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 08.12.2022
Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad - POMI - LÁTKOVCE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Prievidza Polnohospodárska a lesná výroba 08.12.2022
Rozšírenie činnosti v existujúcom zariadení BPS Plavnica
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stará Ľubovňa Infraštruktúra 08.12.2022
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov – IV. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Košický Trebišov Infraštruktúra 08.12.2022
Územný plán obce Nový Život
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 08.12.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dobrohošť na roky 2022 – 2027
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 08.12.2022
AGROVÝKRM, a.s. – Separovanie hnojovice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Senica Polnohospodárska a lesná výroba 07.12.2022
Parkovisko pre vozidlá v ochrannom pásme potrubia
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Bratislavský Bratislava II Iný dôvod posudzovania 07.12.2022