EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Trenčianske Mitice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 2 19.06.2019
Polyfunkčný komplex „Nová Cvernovka“ Century Residence
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 19.06.2019
Rekonštrukcia Devínskej cesty
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Bratislavský Bratislava IV Iný dôvod posudzovania 19.06.2019
OC Kaufland Šamorín- Prístavba a úprava vnútorných priestorov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 19.06.2019
Rekonštrukcia a dostavba výrobných hál Matador - I. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra 19.06.2019
Inovácie v povrchovej úprave
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Prešovský Poprad Hutnícky priemysel 19.06.2019
Územný plán obce Horná Potôň – Zmeny a doplnky č. 3/2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 19.06.2019
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov v Galante
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Galanta Infraštruktúra 19.06.2019
Program odpadového hospodárstva Mesta Žiar nad Hronom na roky 2016 - 2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 18.06.2019
Tornaľa – Gemer, protipovodňové opatrenia na toku Slaná - rekonštrukcia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Slovenská Republika - Vodné hospodárstvo 18.06.2019
„Úprava vnútorných priestorov spolu s rozšírením skladu LC SEREĎ“ /Zmena č. 2/
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Galanta Infraštruktúra 18.06.2019
Nová lakovňa - SK – CONT s. r. o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Komárno Hutnícky priemysel 18.06.2019
Polyfunkčný projekt Piešťany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 18.06.2019
Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na ložisku v k.ú. Nový Svet, zmena č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Tažobný priemysel 18.06.2019
Obytná zóna Pod Borinou, Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 18.06.2019
Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové, Zmena č. 8
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Doprava a telekomunikácie 18.06.2019
Výrobňa sypkých kŕmnych zmesí s granuláciou - Agrorolstav
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Potravinársky priemysel 17.06.2019
Liesek - Oravica, úprava toku
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Tvrdošín Vodné hospodárstvo 17.06.2019
Hypermarket - Tvrdošín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Tvrdošín Infraštruktúra 17.06.2019
Zmena a doplnok k územnému olánu mesta Levice č. 18
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 1 17.06.2019
Obytná zóna, Štvrte v jazernom poli, etapa č. 7 – IBV 4. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Skalica Infraštruktúra 17.06.2019
Výroba DASA H
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 17.06.2019
Výrobná hala CSM/Tisovec - oživenie výrobného procesu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Rimavská Sobota Strojársky a elektrotechnický priemysel 17.06.2019
Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 2. úsek Triblavina - Senec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Doprava a telekomunikácie 17.06.2019
Budova pre obchod a služby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 07.06.2019