Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – mechanické prečisťovanie odpadových olejov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Michalovce Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 15.10.2021
Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský - podla § 4, ods. 2 15.10.2021
Apartmánové domy OPERA s parkoviskami
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Turčianske Teplice Infraštruktúra 15.10.2021
Danube Rehabilitation Measures (DaReM) – stroje a zariadenia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Trnavský Bratislava V Senec Dunajská Streda Vodné hospodárstvo 15.10.2021
Zariadenie na zber kovových odpadov, batérií a papiera
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice IV Infraštruktúra 15.10.2021
Skládka odpadov Hnúšťa – zmena činnosti č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 15.10.2021
Obec Bátka - Nízkouhlíková stratégia 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 15.10.2021
Nemocnica budúcnosti Martin
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Martin Energetický priemysel 15.10.2021
Výstavba technologického zariadenia pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla s vyvedením tepla do BAT - Výhrevňa Juh a jeho dodávkou do SCZT Bratislava - Východ
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Energetický priemysel 14.10.2021
Solidifikačná linka a biodegradačná plocha v areáli skládky odpadov v Zohore
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Infraštruktúra 14.10.2021
Likvidácia osobitného zásahu do zemskej kôry - uskladňovací objekt Láb – 2. sarmat – juh, samostatný funkčný celok PZZP Láb 4. stavba
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 14.10.2021
Zariadenie na zber, zhodnocovanie a prípravu na opätovné použitie odpadov z plastov, znečistených nebezpečnými látkami – zvýšenie kapacity4
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Prešovský Snina Infraštruktúra 14.10.2021
Územný plán obce Zlatá Baňa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 14.10.2021
Pokračovanie v činnosti zberu odpadu zo servisnej činnosti
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infraštruktúra 14.10.2021
Bytový dom - Vajnorská ulica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 14.10.2021
Zmeny a doplnky č.6 Územného plánu mesta Topoľčany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 1 14.10.2021
EBA, s. r. o., SUČANY – DOBUDOVANIE ZARIADENIA NA NAKLADANIE S NEBEZPEČNÝMI ODPADMI
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Infraštruktúra 14.10.2021
BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU "KLAS"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice I Infraštruktúra 14.10.2021
Logistické centrum LIDL Rakovo
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Martin Infraštruktúra 14.10.2021
Územný plán zóny Senec - Margovo pole
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 14.10.2021
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Brehov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce Trebišov podla § 4, ods. 2 14.10.2021
Obytný súbor rodinných domov Malé Leváre - juh
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Malacky Infraštruktúra 14.10.2021
Bytový dom Clue Eurozeta Trenčín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 14.10.2021
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice II Infraštruktúra 13.10.2021
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov a spracovanie starých vozidiel Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický - Infraštruktúra 13.10.2021