Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 13.0
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 22.03.2023
Kanalizácia a ČOV pre obce Kaplna, Igram, Čataj
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Vodné hospodárstvo 22.03.2023
Fotovoltická elektráreň Rimavská Sobota
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Rimavská Sobota Energetický priemysel 22.03.2023
Podzemný zásobník zemného plynu Láb v Plaveckom Štvrtku (Zmena č. 9)
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 22.03.2023
Revitalizácia vrtu Gbely G 142
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Skalica Tažobný priemysel 22.03.2023
Zmeny a doplnky územného plánu obce Rovinka č. 4/2022
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 22.03.2023
Územný plán obce Snežnica
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Kysucké Nové Mesto podla § 4, ods. 2 22.03.2023
Inštalácia aplikátora na linky PZ1 a PZ4
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Hutnícky priemysel 22.03.2023
Územný plán zóny Ružomberok - Hrabovo
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 2 22.03.2023
Zmeny a doplnky č. 3 - Územný plán obce Nová Kelča
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Stropkov Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 22.03.2023
Pivovar Devín
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava IV Potravinársky priemysel 22.03.2023
Zberňa a výkupňa odpadov , Bytča
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Bytča Infraštruktúra 22.03.2023
Územný plán obce Oravské Veselé Zmeny a doplnky č.2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 22.03.2023
Apartmánový komplex Na Lodenici Piešťany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 22.03.2023
Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel Matúš Petro – Belá nad Cirochou, prístavba k objektu na zber a spracovanie starých vozidiel a skladu ND
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Snina Infraštruktúra 22.03.2023
„Územný plán sídelného útvaru Staré Hory, Zmeny a doplnky č. 15“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 21.03.2023
„IBV Demänová – Nižné pole; Stabilizácia svahových pomerov a výhľadové rozšírenie IBV (2. etapa)“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 21.03.2023
„Bytový dom“ a prislúchajúca technická a dopravná vybavenosť
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Bratislavský Senec Iný dôvod posudzovania 21.03.2023
15 BYTOVÝCH DOMOV (851931) k.ú. Reca, obec Reca, Dvor-A8
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 21.03.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šávoľ na roky 2023 - 2028
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Lučenec Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 21.03.2023
Podnet Voľnočasový areál v Senci na Slnečných jazerách - Sever
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Bratislavský Senec Iný dôvod posudzovania 21.03.2023
Navýšenie výrobných kapacít závodu Premac Košice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice IV Priemysel stavebných látok 21.03.2023
Hypermarket Martin
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Martin Infraštruktúra 21.03.2023
Obehové centrum pre úpravu a zhodnocovanie odpadov a rozšírenie skládky nie nebezpečného odpadu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Infraštruktúra 21.03.2023
BIA Čab galvanické linky – zmena objemu kúpeľov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Hutnícky priemysel 21.03.2023