Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnka č. 1 Obce Zbehy
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 2 20.05.2022
Občianska vybavenosť Bratislavská - Nerudova v Trnave
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Infraštruktúra 20.05.2022
Prevádzkovanie mobilných zariadení na zhodnocovanie odpadov z dreva
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Galanta Infraštruktúra 20.05.2022
Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu mesta Turany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Martin Žilina podla § 4, ods. 2 20.05.2022
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Košické Oľšany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice III Košice - okolie podla § 4, ods. 2 20.05.2022
Územný plán obce Vajkovce - Zmeny a doplnky č. 01
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 20.05.2022
Strategický plán rozvoja verejného prístavu Komárno – Master Plan
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Medzištátne posudzovanie:
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Maďarsko,
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 1 20.05.2022
Nové Janíkovce - centrum
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 20.05.2022
Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov - Komárno
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 20.05.2022
„Rozšírenie areálu GURI – REAL /pri letisku/“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 20.05.2022
RETAIL BOX BYTČA
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Bytča Infraštruktúra 20.05.2022
„Územný plán obce Zemné, Zmeny a doplnky č.2“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 20.05.2022
Územný plán obce Gáň
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 1 20.05.2022
Zariadenie na zber a úpravu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Bratislavský Senec Infraštruktúra 20.05.2022
Zariadenie na zber a zhodnocovanie železného šrotu, farebných kovov a starých vozidiel Bytča
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Bytča Infraštruktúra 20.05.2022
Územný plán mesta Galanta
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 1 20.05.2022
Územný plán sídelného útvaru Ľubietová, Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 20.05.2022
Zhodnocovanie plastov tepelným postupom
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Svidník Infraštruktúra 19.05.2022
G-TES projekt rozšírenie, Nitra
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 19.05.2022
Modernizácia farmy dojníc Drženice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Polnohospodárska a lesná výroba 19.05.2022
Bytové domy Pod Zábrehom 3
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trenčiansky Púchov Infraštruktúra 19.05.2022
Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Košický Košice II Infraštruktúra 19.05.2022
Obytná zóna Trnava - Medziháj
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Trnava Infraštruktúra 19.05.2022
Obytný súbor Borovicový Háj, Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 19.05.2022
Územný plán obce Janovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 1 19.05.2022