Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Modernizácia výrobne betónových zmesí pre dosiahnutie udržateľného rozvoja
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Krupina Priemysel stavebných látok 03.02.2023
Zariadenie na zber, výkup druhotných surovín a odpadov zo železných a neželezných kovov a zhodnocovanie káblov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Martin Infraštruktúra 03.02.2023
Mechanická úprava odpadov drvením a sitovaním, prostredníctvom mobilných zariadení
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 03.02.2023
Územný plán zóny Na Revíne
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Bratislava I Bratislava II Bratislava III Bratislava IV Bratislava V podla § 4, ods. 2 03.02.2023
Logisticko výrobný areál Beckov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infraštruktúra 03.02.2023
Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Vodné hospodárstvo 03.02.2023
Zmena a doplnok č. 2/2022 ÚPN - O Lučivná
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 03.02.2023
Rezidencia Dúbravka - Hanulova a BD Hanulova 5/D
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 03.02.2023
Územný plán obec Nový Tekov“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 1 03.02.2023
Rezidencia Horizont Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 03.02.2023
Odsávanie haly prevádzkovej budovy
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 02.02.2023
Územný plán obce Horná Ves, zmeny a doplnky č. 4
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Partizánske Prievidza podla § 4, ods. 2 02.02.2023
Územný plán obce Chrastné
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 1 02.02.2023
Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu obce Ľubeľa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 02.02.2023
Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a Doplnok č.2 ÚPN -O Nesluša
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Kysucké Nové Mesto podla § 4, ods. 2 02.02.2023
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Klokočov"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 02.02.2023
Skladová hala Charmat, areál vinárskych závodov HUBERT J.E.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Trnavský Galanta Iný dôvod posudzovania 02.02.2023
Mobilný odlučovač ropných látok
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Žilina Infraštruktúra 02.02.2023
ROZŠÍRENIE REKREAČNÉHO AREÁLU VŔŠKY - TERCHOVÁ
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 02.02.2023
Obchodná zóna GLP Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 02.02.2023
Územný plán Obce Trnavá Hora, Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 02.02.2023
Modernizácia dojárne - farma Veľké Hoste
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 02.02.2023
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov TEREX EVQUIP COBRA 290R, PEMAX PLUS, spol. s r.o. Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Energetický priemysel 02.02.2023
Farma Gabčíkovo – prístavba pôrodne prasníc
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Polnohospodárska a lesná výroba 01.02.2023
Rezidencia Vinohrady – Silvánska, Veltlínska Trenčín
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 01.02.2023