EN | SK | DE | Tlačiť


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán mesta Lučenec - oznámenie o strategickom dokumente
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Banskobystrický Lučenec Poltár podla § 4, ods. 1 20.10.2020
SNINA – UZAVRETIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY NNO SO 105 (F), Dokončenie výstavby I. etapy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Snina Infraštruktúra 20.10.2020
Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu mesta Krompachy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Gelnica Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 20.10.2020
Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Kalinovo,Zmena a doplnok č. 4" - opakované prerokovanie
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Poltár podla § 4, ods. 2 20.10.2020
Zmeny a doplnky č. 27/2020 Územného plánu obce Veľká Lomnica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 2 20.10.2020
"Zariadenie pre materiálové zhodnocovanie odpadov Horovce"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce Infraštruktúra 20.10.2020
Pracovisko prieskumného vrtu AOG-Krivá Oľka-1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Humenné Medzilaborce Tažobný priemysel 20.10.2020
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Čučma
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 20.10.2020
Zvýšenie kapacity zariadenia na biodegradáciu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Senica Infraštruktúra 20.10.2020
Územný plán obce Bystičany, Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Banskobystrický Partizánske Prievidza Žarnovica podla § 4, ods. 2 20.10.2020
Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN-O Dubová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Pezinok podla § 4, ods. 2 20.10.2020
GEONET PARK - MARTIN
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Ostatné priemyselné odvetvia 19.10.2020
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Spišská Belá
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 19.10.2020
Oznámenie o strategickom dokumente Zad č. 3 ÚPN-O Jamník
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Liptovský Mikuláš Tvrdošín podla § 4, ods. 1 19.10.2020
Územný plán Obce Paňovce - Zmeny a dopnky č. 3A
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 19.10.2020
"IBV P/chov Sady a infraštruktúra"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Púchov Infraštruktúra 19.10.2020
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak (mimo) - Košice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Košický Košice - okolie Doprava a telekomunikácie 19.10.2020
Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 19.10.2020
Kompostáreň Topoľčany - doplnenie vstupnej suroviny
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 19.10.2020
Oznámenie o strategickom dokumente- Zmeny a doplnky č. 9 Územného plánu mesta Svidník.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Svidník podla § 4, ods. 2 19.10.2020
Oznámenie o strategickom dokumente Zad č. 3 ÚPN-O Demänovská Dolina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Banskobystrický Liptovský Mikuláš Brezno podla § 4, ods. 1 19.10.2020
Lom Čamovce – zvýšenie kapacity ťažby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Lučenec Tažobný priemysel 19.10.2020
Skládka nie nebezpečných odpadov Jablonica, Akumulačná nádrž AN2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Senica Infraštruktúra 19.10.2020
Zmena a doplnok č. 2 Územného plánu obce Prečín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Považská Bystrica podla § 4, ods. 2 19.10.2020
Hypermarket - Tvrdošín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Tvrdošín Infraštruktúra 10.02.2020