Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Polyfunkčný súbor Hraničná ulica, Bratislava Ružinov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 29.05.2023
Prístavba na regulované chladenie
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Potravinársky priemysel 29.05.2023
Farma Gabčíkovo – prístavba pôrodne prasníc
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Dunajská Streda Polnohospodárska a lesná výroba 29.05.2023
Pokračovanie v činnosti zberu odpadu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Revúca Infraštruktúra 29.05.2023
SIKO Bory Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 29.05.2023
"Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Ipeľský Sokolec 2023 - 2027"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 1 29.05.2023
Zmena a Doplnok č. 7 Územného plánu obce Necpaly
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Martin Ružomberok podla § 4, ods. 1 29.05.2023
Zmeny a doplnky č. 9 Územného plánu obce Vrbov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 29.05.2023
Podzemný zásobník zemného plynu Láb v Plaveckom Štvrtku (Zmena č. 8)
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 29.05.2023
Zmena stavby pred dokončením „STRABAG – Koncernová centrála Slovensko“ na bytový dom
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 29.05.2023
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska vápenca v DP Slavec v období 2020 – 2045
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Rožňava Tažobný priemysel 29.05.2023
Sklad odpadových batérií a akumulátorov - Podunajské Biskupice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 29.05.2023
„Investície do inovatívnych technológií na spracovanie surovín“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Levice Potravinársky priemysel 29.05.2023
„Logisticko výrobná hala a retail Komjatice“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 29.05.2023
Prevádzka na zhodnocovanie odpadov drviacim zariadením
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 29.05.2023
Testovacia jednotka na úpravu zemného plynu a zapojenie prieskumného vrtu Kúty 48
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Senica Tažobný priemysel 29.05.2023
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Trenčianska Turná
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 2 29.05.2023
Skládka odpadov DEŽERICE II. – Uzatvorenie a rekultivácia
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Infraštruktúra 29.05.2023
Územný plán obce Vydrník - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 26.05.2023
Plán likvidácie lomu Bor /Spišská Teplica/
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Infraštruktúra 26.05.2023
I/66 Popová - Hranovnica, II. úsek
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Doprava a telekomunikácie 26.05.2023
Zberňa druhotných surovín Račianska, Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 26.05.2023
Využitie mobilných zariadení v obehovom hospodárstve
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 26.05.2023
,,Územný plán obce Liptovská Anna - zmeny a doplnky č. 2"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Dolný Kubín Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 26.05.2023
Výstavba skladu na tekuté hnojivá
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Košický Michalovce Polnohospodárska a lesná výroba 26.05.2023