Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Lagúna na digestát 10 000 m3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Banskobystrický Lučenec Iný dôvod posudzovania 28.01.2022
Koncepcia vodnej politiky na roky 2021 – 2030 s výhľadom do roku 2050
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 28.01.2022
CTPark Trnava II
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Strojársky a elektrotechnický priemysel 28.01.2022
Územný plán zóny Obytná zóna – Domino II
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice II podla § 4, ods. 1 28.01.2022
Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad - POMI - LÁTKOVCE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Prievidza Polnohospodárska a lesná výroba 28.01.2022
Zvolenská Slatina – Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov-Miroslav Babic
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Zvolen Infraštruktúra 28.01.2022
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a rozvodov tepla v meste Handlová, Stavba 2: Vonkajšie rozvody tepla
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Prievidza Energetický priemysel 28.01.2022
OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÝ VRCH I, BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 28.01.2022
Univerzálne batériové úložisko (BESS) Nižná
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Piešťany Energetický priemysel 27.01.2022
Mobilné zariadenie na zhodnotenie stavebného odpadu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Žiar nad Hronom Infraštruktúra 27.01.2022
Rekultivácia – Skládka odpadov Nový Tekov, III. etapa - 1. časť skládka na nebezpečný odpad
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Levice Infraštruktúra 27.01.2022
Záchytné parkovisko Trenčín Západ – Biskupická
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 27.01.2022
Obec Lúčky - Nízkouhlíková stratégia 2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 27.01.2022
Obec Prochot - Nízkouhlíková stratégia 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 27.01.2022
Obec Repište - N9zkouhlíková stratégia 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 27.01.2022
Obec Stará Kremnička - Nízkouhlíková stratégia 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 27.01.2022
Obec Pitelová - Nízkouhlíková stratégia 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 27.01.2022
Obec Kosorín - Nízkouhlíková stratégia 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 27.01.2022
Obec Jastrabá - Nízkouhlíková stratégia 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 27.01.2022
Obec Janova Lehota - Nízkouhlíkova stratégia 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 27.01.2022
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Lysá pod Makytou
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Púchov podla § 4, ods. 2 27.01.2022
Novostavba parkovacieho domu medzi ulicami Obchodná a Terézie Vansovej
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Infraštruktúra 27.01.2022
Zmeny a doplnky č. 03/2021 ÚP obce Veľký Grob
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Trnavský Senec Galanta Trnava podla § 4, ods. 2 27.01.2022
Chov ošípaných – zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Košický Spišská Nová Ves Polnohospodárska a lesná výroba 27.01.2022
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Stavebné úpravy a prístavba hotela Eurobus - wellness"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Michalovce Infraštruktúra 27.01.2022