Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja skupiny obcí na území udržateľného mestského rozvoja Zvolen na obdobie 2022 – 2027 s výhľadom do roku 2030 (PHRSR UMR Zvolen)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 1 23.09.2022
Rozšírenie areálu spoločnosti Materasso Slovakia, s.r.o. v Oravskom Veselom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Námestovo Ostatné priemyselné odvetvia 23.09.2022
Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov - Detva
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Detva Infraštruktúra 23.09.2022
EBA, s. r. o., SUČANY – DOBUDOVANIE ZARIADENIA NA NAKLADANIE S NEBEZPEČNÝMI ODPADMI
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Infraštruktúra 23.09.2022
Výrobný areál GU Slovensko-rozšírenie priemyselný park Nitra Sever
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 23.09.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dobrohošť na roky 2022 – 2027
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 23.09.2022
Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra
Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava I Bratislava IV Doprava a telekomunikácie 23.09.2022
IBV HRNČIARSKE ZALUŽANY, ČASŤ RAKATNÍK
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Poltár Infraštruktúra 23.09.2022
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obcí Ďurkov, Olšovany, Svinica - riešenie na k. ú. obce Olšovany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 23.09.2022
Prístavba a prestavba skladu MTZ II
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Potravinársky priemysel 23.09.2022
EBA, s. r. o., LUKAVICA – ZARIADENIA NA NAKLADANIE S ODPADMI
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Zvolen Infraštruktúra 23.09.2022
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Bytča Infraštruktúra 23.09.2022
Územný plán obce Borinka
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 1 23.09.2022
IBV Križovany nad Dudváhom, Lokalita B5 Zemianska stráň – 64 RD – 2. etapa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 23.09.2022
Územný plán obce Vydrník, Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 23.09.2022
Zariadenie na zber a výkup odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 23.09.2022
I/18 - 383 Lučivná most
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Doprava a telekomunikácie 23.09.2022
Malé veterinárne krematórium
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Polnohospodárska a lesná výroba 22.09.2022
Územný plán obce Častkovce – Zmeny a doplnky č. 4
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 2 22.09.2022
Recyklačná linka na zhodnocovanie PET fliaš, Trnava
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 22.09.2022
Zmeny a doplnky č.1 obec Kamienka - Spoločný územný plán obcí Kamenica nad Cirochou a Kamienka
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 2 22.09.2022
Zariadenie na zber odpadov - Miestna výkupňa druhotných surovín
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Humenné Infraštruktúra 22.09.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Selce 2021-2027 s platnosťou do roku 2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Poltár Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 22.09.2022
BINARY OFFICE PARK, ROZVOJOVÁ - KOŠICE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice IV Infraštruktúra 22.09.2022
Prístavba výrobnej haly MTA SLOVAKIA, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Strojársky a elektrotechnický priemysel 22.09.2022