Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Vybudovanie záložného plynového hospodárstva a rozvlákňovacia linka
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel 18.08.2022
"GERIA plus RESORT"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Michalovce Infraštruktúra 18.08.2022
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľká Ves na roky 2022 - 2027
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Lučenec Poltár podla § 4, ods. 2 18.08.2022
„Územný plán obce Zemné, Zmeny a doplnky č.2“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 18.08.2022
„Územný plán obce Úľany nad Žitavou - Zmeny a doplnky č.1“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 18.08.2022
Rekonštrukcia chaty pod Magurou a priľahlej vybavenosti
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 18.08.2022
NEWAYS SLOVAKIA - VÝROBNO - SKLADOVÁ HALA
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Ilava Strojársky a elektrotechnický priemysel 18.08.2022
Kolumbárium Tužina
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 18.08.2022
Farma Veľké Ripňany - modernizácia
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Topoľčany Polnohospodárska a lesná výroba 18.08.2022
Nesvady – technická vybavenosť IBV 63 RD
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 18.08.2022
VÝROBNO-SKLADOVÝ AREÁL PO-TO
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Strojársky a elektrotechnický priemysel 18.08.2022
Šamorín-intenzifikácia ČOV
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Vodné hospodárstvo 18.08.2022
Kremácia domácich spoločenských zvierat - Volkan 150
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Ružomberok Polnohospodárska a lesná výroba 17.08.2022
Kremácia domácich miláčikov - Volkan 150
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Ružomberok Polnohospodárska a lesná výroba 17.08.2022
Zmeny a doplnky č. 11 Územného plánu - sídelného útvaru Humenné
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 2 17.08.2022
Polyfunkčný objekt OC ROCCA
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Košický Košice IV Infraštruktúra 17.08.2022
Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Stránske
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 17.08.2022
Bytové domy Sučany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Martin Infraštruktúra 17.08.2022
Zmeny a doplnky č. 14 Územného plánu mesta Piešťany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 2 16.08.2022
Územný plán obce Ješkova Ves Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Partizánske podla § 4, ods. 1 16.08.2022
"GLAMPING - Chatky - Zemplinska šírava, Kaluža"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Michalovce Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 16.08.2022
Zmena stavby - Uzatvorenie a rekultivácia 2.b kazety Turzovka, Semeteš
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Čadca Infraštruktúra 16.08.2022
Zneškodňovanie vedľajších živočíšnych produktov v spaľovacom zariadení na farme Domafala - Jesenské
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Polnohospodárska a lesná výroba 16.08.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce České Brezovo na roky 2022-2027
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Poltár Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 16.08.2022
„Územný plán obce Michal nad Žitavou“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Nitriansky Nitra Nové Zámky podla § 4, ods. 1 16.08.2022