EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
IBV-34 RD Michal na Ostrove
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 18.06.2018
Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Vodné hospodárstvo 18.06.2018
Rodinný remeselný minipivovar, k. ú. Majcichov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Potravinársky priemysel 18.06.2018
Územný plán obce Hruštín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Dolný Kubín Námestovo podla § 4, ods. 1 18.06.2018
Výstavba 12 rodinných domov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 18.06.2018
Zariadenie na zber a výkup odpadov Zelené
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Poltár Infraštruktúra 18.06.2018
Areál IBV- Veľký Lég
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 18.06.2018
EISEN s.r.o. - Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Šaľa Infraštruktúra 18.06.2018
„Projekt protipovodňovej ochrany“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Malacky Vodné hospodárstvo 18.06.2018
ZaD územného plánu obce Dubová č. 1/2016
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Pezinok podla § 4, ods. 2 18.06.2018
Plán využívania ložiska nevyhradených nerastov - štrkopieskov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Trnavský Dunajská Streda Tažobný priemysel 18.06.2018
NOVOSTAVBA RODINNÝCH DOMOV, IBV Šamorín - Kráľovianky, súbor 42 rodinných domov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 18.06.2018
Zemníky Ketelec
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Bratislavský Bratislava II Ťažobný priemysel 15.06.2018
PRVÁ RADOVÁ
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Zlaté Moravce Infraštruktúra 15.06.2018
ČOV na úseku diaľnice D1 Lietavská lúčka - Višňové - Dubná skala
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Žilinský Martin Iný dôvod posudzovania 15.06.2018
Šurany – Nitriansky Hrádok, rieka Nitra, stabilizácia vzdušnej päty POH so spevneným povrchom, km 22,150 – 23,110
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Vodné hospodárstvo 15.06.2018
Spišská Nová Ves - 9 krokov /E.1.2 - Východ/časť
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Spišská Nová Ves Infraštruktúra 15.06.2018
Novostavba výrobno - skladovej haly, Krásno nad Kysucou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Čadca Hutnícky priemysel 15.06.2018
LOGISTICKÁ HALA BRACCHI KOSTOLNÉ KRAČANY
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 14.06.2018
Zariadenie na zber, výkup a zhodnocovanie odpadov a spracovanie starých vozidiel, Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 14.06.2018
Koncepcia rozvoja mesta Gbely v oblasti tepelnej energetiky, Aktualizácia č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Senica Skalica podla § 4, ods. 1 14.06.2018
Územný plán obce Betliar, Zmeny a doplnky č.4
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 14.06.2018
Aglomerácia Cinobaňa - splašková kanalizácia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Poltár Vodné hospodárstvo 14.06.2018
Územný plán obce Oravský Biely Potok – Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Dolný Kubín Liptovský Mikuláš Tvrdošín podla § 4, ods. 2 14.06.2018
Zmena a Doplnok č. 4 Územného plánu Mesta Ružomberok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 2 13.06.2018