Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Apartmánový hotel Stupava
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Bratislavský Malacky Infraštruktúra 20.03.2023
Obytný súbor Banská Bystrica – Pršianska terasa, lokalita CH – Sklady vojska
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 20.03.2023
Územný plán obce Vyšné Ružbachy
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 20.03.2023
Obchodné centrum Poprad - Juh
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Infraštruktúra 20.03.2023
Územný plán obce Litmanová
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Medzištátne posudzovanie:
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Poľsko,
Prešovský Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 20.03.2023
REKU projekt Voderady
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Ostatné priemyselné odvetvia 20.03.2023
Zmeny a doplnky č.5 ÚPN obce Zemplínska Nová Ves
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 20.03.2023
Bytový dom Terchovská
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 20.03.2023
Plán likvidácie ložísk štrkopieskov OPATOVCE „JUH 1“ a „JUH 2“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 20.03.2023
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský - podla § 4, ods. 1 20.03.2023
„Skladová hala Logistyx“ - oznámenie o zmene
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 20.03.2023
Čierna nad Tisou, rekonštrukcia ČOV
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Trebišov Vodné hospodárstvo 20.03.2023
Nová horizontálna lakovacia linka práškových povrchových úprav Cortizo Nová Baňa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Hutnícky priemysel 20.03.2023
Zmeny a doplnky č. 17 ÚP obce Ždiar - upravený návrh
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 20.03.2023
Nová trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Doprava a telekomunikácie 20.03.2023
Zabezpečenie vodíka pre redukciu NTK na ČP4
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Energetický priemysel 20.03.2023
Zmena plynovej kotolne na kotolňu na biomasu na farme Domafala - Jesenské
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Banskobystrický Rimavská Sobota Polnohospodárska a lesná výroba 20.03.2023
Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nitrianske Rudno
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Prievidza podla § 4, ods. 2 20.03.2023
Bytové domy s technickou vybavenosťou na ul. Nezabudova
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Prešovský Sabinov Iný dôvod posudzovania 20.03.2023
Športovo - zábavný park Dream Park
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 20.03.2023
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zborov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 1 20.03.2023
Komunitný plán sociálnych služieb obce Zborov na roky 2023-2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 1 20.03.2023
Zhodnotenie Al odpadov hydrometalurgickou technológiou
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žiar nad Hronom Hutnícky priemysel 20.03.2023
Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky - aktualizácia 2021
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 17.03.2023
Zhodnocovanie ostatných odpadov, modernizácia
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 17.03.2023