Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Farma Gabčíkovo – prístavba pôrodne prasníc
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Polnohospodárska a lesná výroba 01.02.2023
Rezidencia Vinohrady – Silvánska, Veltlínska Trenčín
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 01.02.2023
Zber a výkup železných a neželezných kovov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Partizánske Infraštruktúra 01.02.2023
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MAD
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 01.02.2023
Logistický park Dunajská Streda
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Strojársky a elektrotechnický priemysel 01.02.2023
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Jablonica
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 01.02.2023
Územný plán obce Lomnička ZaDč.1
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 2 01.02.2023
Územný plán zóny Martin - Pred Nemocnicou
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Martin podla § 4, ods. 2 01.02.2023
Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu obce Čaňa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 01.02.2023
PC RETAIL II
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 01.02.2023
Územný plán zóny Zvolen, Čierne Zeme – Tepličky – Zmeny a doplnky 02
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 01.02.2023
Výstavba ES a 110 kV vedenia Šebastovce - Barca
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice IV Energetický priemysel 31.01.2023
Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – čeľusťový drvič Sandvik QJ241
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 31.01.2023
Územný plán obce Olešná
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 1 31.01.2023
Zariadenie na zber kovových odpadov KOVOT s. r. o.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Tvrdošín Infraštruktúra 31.01.2023
Územný plán zóny Na Revíne
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Bratislava I Bratislava II Bratislava III Bratislava IV Bratislava V podla § 4, ods. 2 31.01.2023
Využitie odpadov pre spätné zasypávanie terénu, Pruské - Kúty
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 31.01.2023
Mechanicko-biologická úprava na Skládke odpadov Handlová
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 31.01.2023
Fotovoltická elektráreň Rimavská Sobota
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Energetický priemysel 31.01.2023
Územný plán obce (ÚPN-O) Polianka
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Trenčiansky Myjava podla § 4, ods. 1 31.01.2023
Nadstavba, prístavba a stavebné úpravy DFN, Trieda SNP č.1, Košice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice II Infraštruktúra 31.01.2023
Územný plán obce (ÚPN-O) Bukovec
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Trnavský Trenčiansky Senica Myjava podla § 4, ods. 1 31.01.2023
Územný plán obce Bodorová
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Turčianske Teplice podla § 4, ods. 1 31.01.2023
Obytná zóna - rodinné domy - II. etapa, ul. Továrenská, Lučenec Opatová
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Infraštruktúra 31.01.2023
Polyfunkčný komplex Nový trh
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 31.01.2023