EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Výrobno-skladová zóna Zeleneč – Zóna A
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Strojársky a elektrotechnický priemysel 27.02.2020
Územný plán obce Krahule, Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 27.02.2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec – aktualizácia 2019-2025
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Žilinský Považská Bystrica Žilina podla § 4, ods. 2 27.02.2020
Urnový háj na cintoríne v Žiline – Mojšová Lúčka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Infraštruktúra 27.02.2020
Rozšírenie areálu PPGemer AV v Rimavskej Sobote
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 27.02.2020
Územný plán obce Križovany nad Dudváhom – Zmeny a doplnky 5/2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 27.02.2020
Zberný dvor v obci Stakčín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Snina Infraštruktúra 27.02.2020
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nemce 2019 – 2028
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 27.02.2020
Územný plán zóny Košice - Šaca, IBV Kaštieľ
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice II podla § 4, ods. 1 26.02.2020
Rozšírenie Logistického centra Lidl Záborské, prístavba, nadstavba
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Infraštruktúra 26.02.2020
Rozšírenie hraníc odkaliska Hodruša – Hámre, využitie kapacity odkaliska
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 26.02.2020
Zhodnocovanie dreveného odpadu mobilným zariadením
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 26.02.2020
Rozšírenie kapacity výroby v prevádzke spoločnosti Tubex Slovakia, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Banskobystrický Žarnovica Ostatné priemyselné odvetvia 26.02.2020
Nové výrobné a skladové priestory - projekt JLR
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 26.02.2020
Výrobňa elektrickej energie Bio CON 1, Hnúšťa – rozšírenie palivovej základne
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 26.02.2020
Rozšírenie kapacity výroby medených vodičov, Veľké Kosihy
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Komárno Ostatné priemyselné odvetvia 26.02.2020
Plán udržateľnej mobility pre Mesto Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 26.02.2020
FirstFarms Gabčíkovo, SO 01 novostavba objektu – nádrž na hnojovicu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Polnohospodárska a lesná výroba 26.02.2020
Modernizácia znáškových hál – farma Močenok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Polnohospodárska a lesná výroba 26.02.2020
Stredisko výroby asfaltových zmesí
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Košický Michalovce Priemysel stavebných látok 26.02.2020
Zariadenie na zber, triedenie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov a na zber a spracovanie starých vozidiel – prevádzka Nitra – Štúrova ulica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 26.02.2020
Optimalizácia výrobného procesu a inštalácia odlakovacej a oplachovacej vane
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Hutnícky priemysel 26.02.2020
Rozšírenie zariadenia na zber odpadov - prevádzka Jarmočná, Košice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice IV Infraštruktúra 26.02.2020
Optimalizácia výrobného procesu v spoločnosti TIK Slovakia s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice IV Ostatné priemyselné odvetvia 26.02.2020
Hypermarket - Tvrdošín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Tvrdošín Infraštruktúra 10.02.2020