EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Prieskumný vrt Madunice 8
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Hlohovec Tažobný priemysel 17.10.2019
Výroba biotenzidov - Ramnolipidov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 17.10.2019
Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Trenčianske Stankovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 2 17.10.2019
Zmeny a doplnky č. 2 – ÚPN obce Komjatice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 17.10.2019
Územný plán obce Dulov
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Ilava Púchov podla § 4, ods. 1 17.10.2019
Zmeny a doplnky č.1 ÚPN Obce Selice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Šaľa podla § 4, ods. 1 16.10.2019
Obaľovňa živičných zmesí - podnet
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Banskobystrický Detva Priemysel stavebných látok 16.10.2019
Rimavská Sobota, Rimava – protipovodňové opatrenia na toku Rimava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Rimavská Sobota Vodné hospodárstvo 16.10.2019
Zberňa železných a neželzných kovov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 16.10.2019
R1 Banská Bystrica - križovatka amfiteáter
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Doprava a telekomunikácie 16.10.2019
"Rozšírenie parkoviska/KASAI SLOVAKIA s.r.o."
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Levice Infraštruktúra 16.10.2019
Rozšírenie kapacity pracoviska na spracovanie starých vozidiel – Čáry
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Senica Infraštruktúra 16.10.2019
Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR/ČR - Púchov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
ESPOO dohovor: 7. Výstavba diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, diaľkových železničných tratí a letísk s hlavnou rozjazdovou a pristávacou dráhou s dĺžkou 2 100 m a viac. Diaľnica je cesta určená a vybudovaná pre automobilovú dopravu, ktorá neslúži majetkom, s ktorými susedí a ktorá a) má okrem špeciálnych bodov alebo dočasných opatrení samostatné jazdné pásy pre dvojsmernú premávku, ktoré sú od seba oddelené deliacim pásom, ktorý nie je určený pre dopravu, prípadne vo výnimočných prípadoch sú od seba oddelené iným spôsobom, b) nemá úrovňovú križovatku s inou cestou, traťou železnice alebo električky, prípadne chodníkom pre peších, c) je špeciálne označená ako diaľnica. Rýchlostná cesta je cesta určená pre automobilovú prepravu, ktorá je prístupná z mimoúrovňovej alebo kontrolovanej križovatky a pri ktorej je obzvlášť zakázané zastavenie alebo parkovanie na prevádzkovanej vozovke (vozovkách).
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Česká republika,
Trenčiansky Púchov Doprava a telekomunikácie 16.10.2019
OBYTNÝ SÚBOR ŠKULTÉTYHO ULICA, BRATISLAVA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava III Energetický priemysel 16.10.2019
Elastorsa Martin - rozšírenie výroby, linka L3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 16.10.2019
Výroba DASA H
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Šaľa Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 16.10.2019
Rekonštrukcia Farmy Terezov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Hlohovec Polnohospodárska a lesná výroba 16.10.2019
Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na ložisku v k.ú. Nový Svet, zmena č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Tažobný priemysel 16.10.2019
Územný plán Obce Podhorany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 16.10.2019
Zariadenie na výrobu hnojív Horné Saliby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Galanta Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 16.10.2019
Rozšírenie výroby - zmena v užívaní časti stavby skladu materiálov a hotových výrobkov, SHC Šaľa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Ostatné priemyselné odvetvia 16.10.2019
Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu centrálnej mestskej zóny Revúca
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Revúca podla § 4, ods. 2 15.10.2019
Obytný súbor KAMENEC -MLYNÁRCE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 15.10.2019
Strategický dokument program rozvoja obce Paňovce pre obdobie rokov 2015 - 2021
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 15.10.2019
Budova pre obchod a služby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 18.07.2019