EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
VILABYTY ALŽBETIN PARK
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 03.04.2020
Zastrešenie pásovej píly
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Rožňava Infraštruktúra 03.04.2020
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Príslop
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 03.04.2020
„Separovaný zberný dvor Trávnica, komunálne odpady - kovy“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 03.04.2020
"Obytná zóna IBV Ratnovce" - zmena činnosti
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 03.04.2020
Zberný dvor v obci Stakčín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Snina Infraštruktúra 03.04.2020
Skládka odpadov Senec – 3. etapa – Navýšenie hrádze severozápadného cípu skládky odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský Senec Infraštruktúra 03.04.2020
Zariadenie na zber, triedenie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov a na zber a spracovanie starých vozidiel – prevádzka Nitra – Štúrova ulica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 03.04.2020
Severín - Malacky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Bratislavský Malacky Iný dôvod posudzovania 03.04.2020
Mobilný drvič na recyklované kamenivo – Liptovský Mikuláš
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 03.04.2020
Chata pod Chlebom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Žilinský Martin Iný dôvod posudzovania 03.04.2020
Územný plán obce Štiavnik
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 03.04.2020
VEĽKÁ LÚKA - PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA V POVODí TOKU LUKAVICA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Zvolen Vodné hospodárstvo 03.04.2020
Rozšírenie skládky drevnej štiepky Martinská teplárenská, a.s.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Energetický priemysel 03.04.2020
Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, Zmeny a doplnky č. 9
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Zlaté Moravce podla § 4, ods. 2 02.04.2020
Zmeny a doplnky č. 5/2020 ÚP Obce Gerlachov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 02.04.2020
Územný plán obce ( ÚPN - O) Valaliky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 02.04.2020
Rozšírenie areálu PPGemer AV v Rimavskej Sobote
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 02.04.2020
Polyfunkčný dom, Dražovská cesta
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 01.04.2020
Rozšírenie chovu rýb v lokalite Poprad - Veľká
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Polnohospodárska a lesná výroba 01.04.2020
Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021-2025
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 01.04.2020
IBV Veľký Slavkov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Infraštruktúra 01.04.2020
Rekonštrukcia stáčacieho miesta sírouhlíka (CS2)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava III Ostatné priemyselné odvetvia 01.04.2020
Novostavba hotela, Rajecké Teplice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Infraštruktúra 31.03.2020
Hypermarket - Tvrdošín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Tvrdošín Infraštruktúra 10.02.2020