Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontakt



Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Prvá poľská jadrová elektráreň
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Medzištátne posudzovanie: 3. Zariadenia určené výhradne na výrobu alebo obohacovanie jadrového paliva, na prepracovanie vyhoretého jadrového paliva alebo jeho skladovanie, ako aj na ukladanie a spracovanie rádioaktívneho odpadu. - výlučne na skladovanie (plánované na viac ako 10 rokov) vyhoretého jadrového paliva alebo rádioaktívneho odpadu na inom mieste ako boli vyprodukované.
Strana pôvodu: Poľsko
Dotknutá strana: Česká republika, Ukrajina, Slovensko,
Slovenská Republika - Energetický priemysel 04.10.2023
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Ordzovany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Levoča podla § 4, ods. 1 04.10.2023
Pod Slancom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 04.10.2023
LK ROPE RUNNER DONOVALY – ZIPLINE
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Banskobystrický Ružomberok Banská Bystrica Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 04.10.2023
„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 2 etapa: „ I/75 Slatina, most 75 – 041“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Doprava a telekomunikácie 03.10.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2024 – 2030 s výhľadom do roku 2050
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 03.10.2023
Prevádzka mobilného zariadenia na zhodnotenie stavebného odpadu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Námestovo Infraštruktúra 03.10.2023
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 - 2030.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Šaľa podla § 4, ods. 2 03.10.2023
HALA CASSOSPORT - MODERNIZÁCIA A DOSTAVBA
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice IV Infraštruktúra 03.10.2023
Biologická stabilizácia odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Košický Košice IV Infraštruktúra 03.10.2023
Bielická Oáza - 2. etapa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Partizánske Infraštruktúra 03.10.2023
Zmeny a doplnky č.1/2023 Územného plánu obce Belža
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 03.10.2023
Garbe Park Bratislava City
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava V Strojársky a elektrotechnický priemysel 03.10.2023
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BLATNÁ NA OSTROVE
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 03.10.2023
Zavedenie automatizovaných, inovatívnych, digitalizovaných výrobných technológií v spoločnosti VÍNO NITRA
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trnavský Trnava Potravinársky priemysel 03.10.2023
Príprava drevnej štiepky Pilexim (mobilné činnosti zhodnocovania drevného odpadu), k.ú. Dlhá
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 03.10.2023
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE TRSTENÁ NA OSTROVE
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 03.10.2023
Vodná nádrž v lokalite Železnička
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Rožňava Vodné hospodárstvo 03.10.2023
„BYTOVÉ DOMY RIVERSTAR SEKCIA A, B, C, GARÁŽE MAKKÝŠE, DOPRAVNÉ NAPOJENIE, SPEVNENÉ PLOCHY, SIETE A ZÁKLADNÁ TECH. INFRAŠTRUKTÚRA“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Partizánske Infraštruktúra 03.10.2023
Zariadenie na zber druhotných surovín – Roľníckej školy 4500, Komárno
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 03.10.2023
Zmena využívania výkonu zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 03.10.2023
Kravín s dojárňou
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Námestovo Polnohospodárska a lesná výroba 03.10.2023
Zvýšenie flexibility zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Svidník Infraštruktúra 02.10.2023
Plán likvidácie štrkoviska Batizovce I. - rozšírenie plochy a navýšenie objemu využitej zeminy.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Infraštruktúra 02.10.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Poprad na roky 2023 - 2030 s výhľadom do roku 2040
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 02.10.2023