Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Kostolná pri Dunaji - zmeny a doplnky č. 6/2021
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 11.08.2022
Mobilné zariadenie na fyzikálno-chemickú úpravu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Partizánske Infraštruktúra 11.08.2022
Modernizácia farmy dojníc, Dolné Trhovište
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Hlohovec Polnohospodárska a lesná výroba 11.08.2022
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Jasov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 11.08.2022
Obytná zóna - IBV Horná Sihoť
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 11.08.2022
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Rozšírenie pracoviska montáže"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Michalovce Ostatné priemyselné odvetvia 11.08.2022
Parkovisko pri železničnej stanici Zlatovce v Trenčíne
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Trenčiansky Trenčín Iný dôvod posudzovania 11.08.2022
Zmeny a doplnky územného plánu obce Dunajská Lužná č. 7, rok 2022
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 11.08.2022
I/66 Telgárt-Besník sanácia zosuvu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Brezno Doprava a telekomunikácie 10.08.2022
Plán likvidácie ložísk štrkopieskov OPATOVCE „JUH 1“ a „JUH 2“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 10.08.2022
Zariadenie na zber kovových odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Banskobystrický Levice Nové Zámky Veľký Krtíš Infraštruktúra 10.08.2022
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Jovsa"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 10.08.2022
Územný plán obce Lúčky, Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 2 10.08.2022
Výstavba IBV Stupné, lokalita Dlhé
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 10.08.2022
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Bodiná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Žilinský Považská Bystrica Bytča Žilina podla § 4, ods. 2 10.08.2022
Zmeny a doplnky č. 25/2021 Územného plánu mesta Kežmarok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 10.08.2022
MTS v prírode
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Dolný Kubín Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 10.08.2022
Územný plán obce Divina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 10.08.2022
Územný plán obce Kotrčiná Lúčka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 10.08.2022
Zmena a Doplnok č. 3 Územného plánu obce Liptovská Osada
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 2 09.08.2022
Zmeny a doplnky č. 2/2021 - Územný plán obce Huty
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 09.08.2022
Návrh Zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Lazisko
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 09.08.2022
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu zóny obce Nováčany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 09.08.2022
Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – Kompostáreň Trenčín – zvýšenie kapacity
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 09.08.2022
Zmena 07/2022 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 09.08.2022