Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zariadenie pre seniorov, Belá nad Cirochou
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Snina Infraštruktúra 30.11.2023
I/49, 4903.2, 4904 A 4905 MÚK Vizovice MÚK Vizovice – Hranice ČR/SR
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o medzištátnom posudzovaní
Medzištátne posudzovanie: 7. Výstavba diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, diaľkových železničných tratí a letísk s hlavnou rozjazdovou a pristávacou dráhou s dĺžkou 2 100 m a viac. Diaľnica je cesta určená a vybudovaná pre automobilovú dopravu, ktorá neslúži majetkom, s ktorými susedí a ktorá a) má okrem špeciálnych bodov alebo dočasných opatrení samostatné jazdné pásy pre dvojsmernú premávku, ktoré sú od seba oddelené deliacim pásom, ktorý nie je určený pre dopravu, prípadne vo výnimočných prípadoch sú od seba oddelené iným spôsobom, b) nemá úrovňovú križovatku s inou cestou, traťou železnice alebo električky, prípadne chodníkom pre peších, c) je špeciálne označená ako diaľnica. Rýchlostná cesta je cesta určená pre automobilovú prepravu, ktorá je prístupná z mimoúrovňovej alebo kontrolovanej križovatky a pri ktorej je obzvlášť zakázané zastavenie alebo parkovanie na prevádzkovanej vozovke (vozovkách).
Strana pôvodu: Česko
Dotknutá strana: Slovensko,
Slovenská Republika - Doprava a telekomunikácie 30.11.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Brezno 2023 – 2032
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 30.11.2023
Liptovské Sliače – protipovodňová ochrana obce, I.etapa ( intravilán )
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Ružomberok Vodné hospodárstvo 30.11.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dúbravy na roky 2024-2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Detva podla § 4, ods. 2 30.11.2023
Čižatice - reinjektážny prieskumný vrt GTC - 2 pre získanie zdroja geotermálnej vody
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice - okolie Tažobný priemysel 30.11.2023
Bielická Oáza - 2. etapa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Partizánske Infraštruktúra 30.11.2023
Kráľova studňa, technická obnova lyžiarskeho vleku
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Banskobystrický Banská Bystrica Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 30.11.2023
Tepelný napájač a oddeľovacia výmenníková stanica pre FNsP FDR, Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Energetický priemysel 30.11.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2023-2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Šaľa podla § 4, ods. 2 30.11.2023
NOVÝ MAJERHOF
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 29.11.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ozdín na roky 2023 - 2029
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Poltár podla § 4, ods. 2 29.11.2023
Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu obce Margecany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Gelnica podla § 4, ods. 2 29.11.2023
Územný plán zóny Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky 16/2023
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice IV podla § 4, ods. 1 29.11.2023
Územný plán obce Machulince
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Nitriansky Zlaté Moravce podla § 4, ods. 1 29.11.2023
Výroba automobilových karosérií a ich častí - fáza III.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Hutnícky priemysel 29.11.2023
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava Infraštruktúra 29.11.2023
Zariadenie na zhodnocovanie ostatných odpadov Šahy
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice Infraštruktúra 29.11.2023
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Trstené pri Hornáde
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 29.11.2023
Centrum energetického zhodnotenia odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Energetický priemysel 29.11.2023
Zmeny a doplnky č.3/2023 Územného plánu obce Čečejovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 29.11.2023
Územný plán zóny Líščie nivy - Palkovičova, mestská časť Bratislava-Ružinov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II podla § 4, ods. 2 29.11.2023
Experimentálny pivovar
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Potravinársky priemysel 29.11.2023
Mobilné drviace a triediace zariadenia
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 29.11.2023
Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - Šalková
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 29.11.2023