EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
MOBILNÝ DRVIČ NA RECYKLOVANÉ KAMENIVO – Vlachy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 15.11.2019
Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu centrálnej mestskej zóny Revúca
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Revúca podla § 4, ods. 2 15.11.2019
Spišská Nová Ves Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. rozšírenie skládky 4. a 5. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Košický Spišská Nová Ves Infraštruktúra 15.11.2019
Tatranská Lomnica - prieskumný vrt pre geotermálne vody
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Tažobný priemysel 15.11.2019
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU S POLYFUNKCIOU – STATICKÁ DOPRAVA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 15.11.2019
Kovošrot PCH-Metal, k. ú. Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 15.11.2019
Obytná zóna Trnava – Cukrovar, 1. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 15.11.2019
Elektrolytická galvanizačná linka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Hutnícky priemysel 15.11.2019
Vyšná Hutka – protipovodňové opatrenia na pravom brehu Torysy v rkm 4,247
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice - okolie Vodné hospodárstvo 15.11.2019
Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad č. 84 v k. ú. Spišská Sobota a Veľká
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 15.11.2019
Prestvavba západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a prislúchajúceho zázemia zimného štadióna v Banskej Bystrici
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 15.11.2019
Stredisko zhodnocovania stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Stará Ľubovňa Infraštruktúra 15.11.2019
Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Nitriansky - podla § 4, ods. 1 14.11.2019
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Beladice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nitra Zlaté Moravce podla § 4, ods. 2 14.11.2019
Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Budimír
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 14.11.2019
IBV Baloň
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 14.11.2019
Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, Svederník, Divina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Bytča Žilina Vodné hospodárstvo 14.11.2019
Zmena operačného programu Výskum a inovácie (verzia 7.0)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Slovenská Republika - podla § 4, ods. 1 14.11.2019
Rekonštrukcia komplexu budov MH SR na Mierovej ulici v Bratislave
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 14.11.2019
Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody - Plynoinštalácia - Prepojenie CK31 - Separačná stanica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Energetický priemysel 14.11.2019
Obaľovacie centrum Horný Tisovník
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Detva Priemysel stavebných látok 13.11.2019
Územný plán obce Lokca - Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Námestovo Tvrdošín podla § 4, ods. 2 13.11.2019
Územný plán obce Malá Mača – Zmeny a doplnky č. 3/2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 13.11.2019
Automatická závesová linka Ni-Zn - zmena používaných chemických látok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Hutnícky priemysel 13.11.2019
Budova pre obchod a služby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 18.07.2019