Preskočit na obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov 2014 - 2020

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov 2014 - 2020 je strednodobý strategická dokument, ktorý na základe poznania územia, spoločenských podmienok a trendov definuje hlavné rozvojové priority podpory regionálneho rozvoja a formuluje na obdobie nasledujúcich rokov opatrenia a aktivity pre dosiahnutie rozvoja územia obce, stanovených v strategickom dokumente. Spracovávaný dokument nadväzuje na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov 2007 - 2013.
 • Dotknutá obec: Ladce, Kvašov, Horovce, Tuchyňa, Košeca, Pruské, Mikušovce, Dulov (okresy: Ilava, Púchov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Ilava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Mierové nám. 81/18, 01901 Ilava
 • Obstarávateľ: Obec Dulov, Dulov 168, 018 52 Pruské
 • IČO Obstarávateľa: 00317217
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo Dulov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  26.04.2016
  Oznámenie
  26.04.2016
  26.04.2016
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  24.05.2016