| Print

Zastrešenie prešovne, sklad a prístrešok

 • result.act: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zmeny navrhovanej činnosti je prestrešenie jestvujúceho priestoru príjmu surovín, vybudovanie príručného skladu drobného materiálu a prístrešok pre umiestnenie chladiacich agregátov v jestvujúcich priestoroch vinárskej výroby na pozemkoch investora.
 • Dotknutá obec: Vinosady (okres: Pezinok)
 • Príslušný orgán: OkÚ Pezinok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok
 • Navrhovateľ: VINKOR – Ing. Vršek Ján, Modranská 150, 902 01 V30939062inosady
 • IČO Navrhovateľa: 30939062
 • Povoľujúci orgán: Spoločný stavebný úrad, Mestský úrad Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  21.10.2015
  21.10.2015
  Právoplatné rozhodnutie
  26.11.2015