Preskočit na obsah

Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), 1. etapa

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.3 Výstavba železnicných dráh nadzemných a podzemných 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predkladaná zmena nadväzuje na navrhovanú činnosť "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, traťový úsek Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), I. etapa sžkm 200,300 - 209,800",ktorá zahŕňa traťový úsek Poprad - Lučivná (sžkm 200,300 - 209,800). Účelom navrhovanej činnosti je modernizácia železničnej trate zvýšením jej technickej vybavenosti integráciou moderných a progresívnych prvkov so súbežnou inováciou zabezpečovacích systémov a systémov riadenia dopravy. Návrh modernizácie traťového úseku súčasne zohľadňuje zvýšenie traťovej rýchlosti na rýchlosť do 160 km/h. Súčasný účel a význam činnosti zostanú zachované, bude zachovaný charakter celoštátnej dráhy slúžiacej verejnej železničnej doprave.
 • Dotknutá obec: Poprad, Batizovce, Svit, Lučivná (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Navrhovateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31364501
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  03.01.2018
  03.01.2018
  03.01.2018
  03.01.2018
  03.01.2018
  03.01.2018
  03.01.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  03.05.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  04.06.2018