Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci,
pripravili sme pre vás dotazník, vyplnením ktorého nám pomôžete zlepšiť obsah webových stránok Informačného systému posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ďakujeme za jeho vyplnenie.
Redakcia Enviroportálu
Vyplniť dotazník

Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), 1. etapa

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.3 Výstavba železnicných dráh nadzemných a podzemných 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predkladaná zmena nadväzuje na navrhovanú činnosť "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, traťový úsek Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), I. etapa sžkm 200,300 - 209,800",ktorá zahŕňa traťový úsek Poprad - Lučivná (sžkm 200,300 - 209,800). Účelom navrhovanej činnosti je modernizácia železničnej trate zvýšením jej technickej vybavenosti integráciou moderných a progresívnych prvkov so súbežnou inováciou zabezpečovacích systémov a systémov riadenia dopravy. Návrh modernizácie traťového úseku súčasne zohľadňuje zvýšenie traťovej rýchlosti na rýchlosť do 160 km/h. Súčasný účel a význam činnosti zostanú zachované, bude zachovaný charakter celoštátnej dráhy slúžiacej verejnej železničnej doprave.
 • Dotknutá obec: Poprad, Batizovce, Svit, Lučivná (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Navrhovateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31364501
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  03.01.2018
  03.01.2018
  03.01.2018
  03.01.2018
  03.01.2018
  03.01.2018
  03.01.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  03.05.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  04.06.2018