Preskočit na obsah

Indikátory ŽP, Správy ŽP


Slovenská republika ako všetky krajiny EÚ zbiera informácie o vybraných indikátoroch životného prostredia a každoročne hodnotí stav životného prostredia na svojom území. Tieto správy informujú o stave kvality jednotlivých zložiek životného prostredia, ich zmenách a trendoch v ich vývoji. Informácie o indikátoroch stavu životného prostredia sa predávajú do komplexnej správy o stave životného prostredia v Európe (SOER).

Viac informácií: