Preskočit na obsah

Eionet a Reportnet

Eionet je partnerská sieť Európskej environmentálnej agentúry, jej členov a spolupracujúcich krajín. Skladá sa zo EEA samotnej, šiestich európskych tematických centier a siete približne 1000 odborníkov z 39 krajín vo viac ako 350 národných environmentálnych agentúrach a ďalších orgánov, ktoré sa zaoberajú informáciami o životnom prostredí. Jedná sa o národných kontaktných miest (NFP) a národné referenčné centrá (NRC). Tieto organizácie a jednotlivci v sieti sú podporované rozsiahle infraštruktúry informačných technológií. EIONET má zásadný význam pre EÚ pri podpore zberu, organizácie, rozvoji a šírenia informácií.

Prostredníctvom siete Eionet EEA koordinuje poskytovanie včasných, národne potvrdených a vysoko kvalitných environmentálnych údajov z jednotlivých krajín. To je základom integrovaného hodnotenia životného prostredia a znalostí, ktoré sú šírené a sprístupnené prostredníctvom internetových stránok EÚ. Tieto informácie slúžia na podporu procesov riadenia v oblasti životného prostredia, politiky životného prostredia a na hodnotenie a účasť verejnosti na národnej, európskej a globálnej úrovni.
Reportnet je špecifickou súčasťou siete Eionet, ktorá je primárne určená na napĺňanie reportingových povinností členských štátov EÚ v oblasti životného prostredia. Reportnet umožnuje publikovanie takmer všetkých reportingových povinností členských krajín voči EEA a EK.

Viac informácií: