Preskočit na obsah

EEA a Linked Open Data, Projekty SENSE

Iniciatíva SEIS nie je len o sprístupňovaní informácií na ľudskú potrebu, je tiež o sprístupňovaní dát pre komunikáciu medzi počítačmi v sieti (machine-to-machine) cez štandardné rozhranie API (Application Programming Interface) a otvorené dátové formáty. Implementácia a podpora SEIS - pripravených technológií je jednou z hlavných úloh SEIS. SEIS - pripravené technológie umožňujú organizáciám automatické prepájanie, výmenu dát a synchronizáciu efektívnym spôsobom a tým odstraňujú neefektívnosť ťažkopádneho manuálneho vymieňania dát po krokoch. Z týchto dôvodov bol hlavný portál EEA rozšírený pomocou technológií sémantických webov tiež známy ako Linked data. Táto technológia je otvorený štandard konzorcia W3C. Rovnaká technológia je široko používaný k realizácii SEIS v rámci sieti Eionet a Reportnet. Technológia Linked data umožňuje pripojenie externého systému na servery EEA a extrahovať dáta systematickým spôsobom.
 
Projekty SENSE, SENSE 2 a SENSE 3 boli experimentálne projekty Európskej environmentálnej agentúry na testovanie využitia sémantických sietí pri prepájaní členských organizácií a zdieľaní informácií o vybraných indikátoroch životného prostredia.
 
Viac informácií: