Preskočit na obsah

COPERNICUS - GIO land

Program Copernicus, predtým známy ako Globálne monitorovanie životného prostredia a bezpečnosti (GMES), je program Európskej komisie, ktorý má za cieľ dosiahnuť autonómnu, viac-úrovňovú operačnú infraštruktúru pre pozorovanie Zeme. Európska vesmírna agentúra (ESA) vykonala veľkú časť dizajnu programu. Predovšetkým dohliada a spolufinancuje vývoj satelitov Sentinel (1, 2, 3, 4 a 5) a nástroje pre MTG a MetOp-SG meteorologických družíc EUMETSAT.
 
Cieľom je využitie multizdrojových dát pre získanie včasných a kvalitných informácií o životnom prostredí a zabezpečit samostatný a nezávislý prístup k informáciám vo vzťahu k životnému prostrediu a bezpečnosti v celosvetovom meradle. Systém bude zbierať všetky informácie o životnom prostredí získané družicami, vzdušnými a pozemnými stanícami a poskytnúť ucelený obraz o ,,zdraví" Zeme. Informačné služby geo-priestorových informácií programu Copernicus môžeme rozdeliť do šiestich hlavných tém: monitoring krajiny, oceánu, reakcie na mimoriadne udalosti, monitoring atmosféry, monitoring bezpečnosť a sledovanie klimatických zmien.

Viac informácií: