Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Program starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015 – 2021

Dátum schválenia: 3. 6. 2015
Forma: Uznesenie vlády SR č. 304/ 2015
Dokument na stiahnutie: SK
 
Ako východiská pri aktualizácii Programu starostlivosti na roky 2015 – 2021 a Akčného plánu pre mokrade na roky 2015 – 2018 boli využité vládou schválené dokumenty a medzinárodné dokumenty, najmä zo strany medzinárodných dohovorov a EÚ. Vychádza tiež z aktuálnych národných priorít a kapacít a je zameraný na zámery a ciele, ktoré sa majú dosiahnuť medzi jednotlivými zasadnutiami Konferencie zmluvných strán (2016 – 2018 – 2021). Najdôležitejším dokumentom je pripravovaný 4. Ramsarský strategický plán 2016 – 2021.

Na zmenu negatívneho trendu pri úbytku a degradácii mokradí i v starostlivosti o mokrade boli v aktualizovanom Programe starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015 – 2021 naformulované 3 hlavné strategické zámery (ciele) a 1 operatívny zámer, vychádzajúce z návrhu Ramsarského strategického plánu:

  • Zámer 1: Riešenie príčin úbytku a degradácie mokradí (obsahuje 4 ciele: č. 1 – 4)
  • Zámer 2: Efektívna ochrana a manažment sústavy ramsarských lokalít (obsahuje 3 ciele: č. 5 – 7)
  • Zámer 3: Trvalo udržateľné využívanie všetkých mokradí (obsahuje 5 cieľov: č. 8 – 12)
  • Zámer 4 (operatívny zámer/cieľ): Podpora uplatňovania a realizácie (obsahuje 6 cieľov: č. 13 – 18)
Bližšie informácie: