Informácia o vyhodnotení plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020

Dátum schválenia: 1. 3. 2017
Forma: materiál pre informáciu - rokovanie vlády SR č. 48/2017
Dokument na stiahnutie: SK
 
Materiál vychádza z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 442 z 10. septembra 2014 k návrhu Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020. Ide o informatívny materiál, kde sa predkladajú priebežné vyhodnotenia úloh, tak ako boli plnené k 31. 12. 2016.