Prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

Ako používať fórum Pýtate sa?

Nový Príspevok

V prípade, že chcete byť upovedomený o reakcii na Vašu otázku, zaregistrujte sa alebo zadajte svoj mail.

Komentáre

Závážné priemyselné havárie

22.10.2015

Ak nespadáme pod kategóriu A ani B aké máme povinnosti
Reagovať

RE:Závážné priemyselné havárie

26.10.2015

Zo zákona č.128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon 128/2015") nemáte žiadne povinnosti, ale v prípade požiadavky kontrolného orgánu - napr. SIŽP, inšpektorátu práce, hasičského a záchranného zboru a iných orgánov štátnej správy pri kontrole podľa osobitných predpisov ste povinný preukázať, že ste si urobili revíziu nebezpečných látok v podniku a tie, nebezpečné látky, ktoré sa nachádzajú v prílohe č.1 k zákonu 128/2015 nie sú prítomné (viď definíciu prítomnosť nebezpečnej látky- §2 písmeno f zákona č.128/2015) v množstvách, ktoré by boli rovné alebo väčšie ako prahové množstvá uvedené v prílohe č.1 k zákonu alebo po sčítaní ich pomerných množstiev podľa súčtového pravidla (poznámka č.4 k prílohe č.1 k zákonu 128/2015) nebol ich súčet pre nebezpečnosť pre zdravie, fyzikálnu nebezpečnosť alebo nebezpečnosť pre životné prostredie rovný alebo väčší ako 1. V prípade, že budete zaradený ako susediaci podnik do zoznamu tzv. „domino podnikov“ v zmysle §13 ako susediaci podnik, tak sa vás budú dotýkať povinnosti podľa § 13 ods. 4. RNDr. M. Galková
Reagovať