Pôda

Ako používať fórum Pýtate sa?

Nový Príspevok

Komentáre

kontaminácia pôdy

07.09.2016

Dobrý deň V rámci verejne dostupných databáz znečistenia pôdy som sa nemohla žiadnym spôsobom dopátrať k mape Kontaminácia pôd, J. Čurlík a P. Ševčík, 2002. Chcela by som sa spýtať či by ste mi vedeli nejako poradiť ako sa k tejto mape dostať,prípadne kde hľadať informácie o kontaminácii pôdy na Slovensku. Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.
Reagovať

RE:kontaminácia pôdy

09.09.2016

Dobrý deň, odporúčam Vám obrátiť sa na Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Banskej Bystrici (http://www.vupop.sk/odd_bb.php), nakoľko oni sú koordinátormi monitoring pôd SR. S pozdravom Ing. B. Kročková, SAŽP
Reagovať

zaburinenie

07.06.2016

Dobrý deň, chcem sa opýtať mám v užívaní (nájme) obecný pozemok je tam záhradka a altánok a tento mám ohradený dreveným plotom, pričom kolíky plotu, ktoré sú v zemi sú z vŕby. Asi na 1/4 z nich sa objavujú tenké výhonky s lístkami. Dá sa toto (tie kolíky) považovať za zaburinenie. Bola som vyzvaná že ich mám povyberať a nahradiť napr. smrekovými. Je to oprávnená požiadavka? Ďakujem Lucia
Reagovať

Postreky ornej pody

04.06.2016

Dobry vecer. Chcela by som sa opytat ako postupovat pripadne kde sa obratit ohladom pouzivania postrekov polnohospodarskych plodin v blizkosti obydlia v intravilane obce. Polnohospodarske druzstvo obraba ornu podu ktora sa nachadza medzi rodinnymi domami v intravilane obce. Okrem toho ze nam tym sposobuju prasnost, aplikuju aj rozne postreky proti burine aj 2 krat v tyzdni v blizkosti nasich domov cca 4metre od domu. Po aplikacii sa cely tyzden herbicidy uvolnuju do ovzdusia , mame ich plny dom a dvor. Male deti a my to vdychujeme.Mame pravo na cisty vzduch?
Reagovať

RE:Postreky ornej pody

27.07.2016

Dobrý deň, odporúčam Vám obrátiť sa na obecný úrad, okresný úrad, prípadne na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, prípadne na ich moderované diskusné fórum (http://www.agroforum.sk/). S pozdravom Mgr. P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

mokrý pozemok

16.05.2016

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, bývame v rodinnom dome a máme náš plot spojený so susedovov záhradou na ktorej má aj žumpu. Každým rokom máme záhradu viac mokrú a blatovú a začali sa na nej vytvárať mapy ,ako taká močiarna zeleň. Sadiť tam už nič nemožeme, nakoľko nám nič nerastie. Tak dva krát do mesiaca ,ide od susedov neznesiteľný zápach ,asi čo vypúšťaju splašky ,lebo ešte nevyberali žumpu. Obrátili sme sa už aj na obecný úrad ,ale tam nám nepomohli, prosím o radu ,kam by sme sa v takomto prípade mohli obrátiť ,už si nevieme rady a chodiť po močiari na vlastnom pozemku? Ďakujem za odpoveď
Reagovať

RE:mokrý pozemok

27.07.2016

Dobrý deň, ďalší postup by Vám mali ozrejmiť pracovníci obecného úradu, odporúčame Vám obrátiť sa na miestne príslušný okresný úrad. S pozdravom Mgr. P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

Vyznacene ochranne pasmo vodarenkych zdrojov I. - III stupen

03.05.2016

Dobrý deň, problematiku ochranných pásiem vodárenských zdrojov rieši §32 zákona 364/2004 Z.z. o vodách a konkrétnejšie vyhláška MŽP SR č. 29/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov. Ochranné pásma vodárenských zdrojov určuje rozhodnutím orgán štátnej vodnej správy (t. j. okresný úrad - odbor starostlivosti o životné prostredie). V tomto rozhodnutí sú okrem iného uvedené aj činnosti, ktorých vykonávanie je v danom ochrannom pásme zakázané alebo obmedzené. Preto vám odporúčame obrátiť sa s vašou otázkou týkajúcou sa konkrétneho ochranného pásma na mieste príslušný okresný úrad. Viac informácii nájdete už v spomínanom § 32 zákona 364/2004 Z.z. o vodách (viď http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-364) a vo vyhláške MŽP SR č. 29/2005 Z. z. (viď http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-29). S pozdravom, Ing. R. Grófová, SAŽP
Reagovať

Výkopová zemina

20.04.2016

Dobrý deň. V areáli súkromnej spoločnosti máme po minulých prácach (niekoľko rokov) kopu výkopovej zeminy, resp. ornice. Čo je potrebné urobiť pre to, aby sme ju mohli legálne odpredať súkromnej osobe na terénne úpravy pozemkov? Vopred ďakujem za odpoveď.

RE:Výkopová zemina

09.05.2016

Dobrý deň, ak stavebník výkopovú zeminu, ktorá je odkopaná pri výstavbe (bez kameniva, štrku) nepoužije, stáva sa v zmysle zákona o odpadoch odpadom a jej držiteľ je povinný ju odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s týmto odpadom. V prípade, že výkopová zemina je výsledkom stavebnej činnosti, na ktorú mala vaša spoločnosť vydané stavebné povolenie, je potrebné overiť, či v tomto stavebnom povolení sú stanovené podmienky pre nakladanie s výkopovou zeminou a konať v súlade s týmito podmienkami. Podľa § 14 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n) zákona o odpadoch, oprávnený odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak ide o odpad vhodný na využitie v domácnosti, ako je materiál, palivo alebo iná vec určená na konečnú spotrebu okrem nebezpečného odpadu, elektroodpadu, odpadových pneumatík a použitých batérií a akumulátorov; konečnou spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad. V závislosti od vašich okolností by bolo možno realizovateľné toto riešenie. V takomto prípade by bolo potrebné požiadať príslušný orgán odpadového hospodárstva o vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. n) zákona o odpadoch na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti. Podrobnosti žiadosti o súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti sú uvedené v § 34 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Odporúčame sa Vám obrátiť na príslušný okresný úrad (odbor starostlivosti o životné prostredie). Ing. I. Novikmecová, Ing. B. Kročková, SAŽP
Reagovať

Vyznacene ochranne pasmo vodarenkych zdrojov I. - III stupen

14.04.2016

Dobry den, mam zaujem odkupit si pozemok a na liste vlastnictva je vyznacene Ochranne pasmo vodarenskych zdrojov I. - III. Co sa na takomto pozemku moze a nemoze spravovat. Moze sa tam stavat, chovat male mnozstvo zvierat pre nasu potrebu, pestovat eco zeleninu alebo campovat? Vopred dakujem za odpoved
Reagovať

Postrek pesticidmi na verejnom priestranstve

31.03.2014

Dobrý deň, musí mať firma (vlastnik pozemku) nejaké povolenie na vykonanie chemického postreku proti burine na verejne prístupnom parkovisku? A je to vobec zákonné?
Reagovať

RE:Postrek pesticidmi na verejnom priestranstve

10.04.2014

Dobrý deň, na vykonanie chemického postreku na verejne prístupnom parkovisku nie je požadované žiadne osobitné povolenie v zmysle zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti. V zásade každý používateľ prípravkov na ochranu rastlín (ďalej len „prípravok“, v tomto konkrétnom prípade herbicíd) musí rešpektovať zásady správnej praxe v ochrane rastlín a platné právne predpisy v SR (už spomínaný zákon č. 405/2011 Z. z., a napríklad zákony č. 543/2002 Z. z. , č. 355/2007 Z. z. a pod.). Ustanovenia § 8 zákona č. 405/2011 Z. z. sa týkajú povinností osôb na úseku rastlinolekárskej starostlivosti, či už sú to osoby uvádzajúce prípravky na trh, alebo osoby, ktoré ich používajú. Prípravky sa môžu používať len rozsahu, v akom sú autorizované, rozsah autorizácie je uvedený na etikete. Použitie prípravku v rozpore so schválenou etiketou a teda aj v rozpore s autorizovaným rozsahom použitia je sankcionované podľa § 39 ods. 1 písm. i) zákona č. 405/2011 Z. z. Prípravky sú pred ich autorizáciou posudzované z hľadiska ich možných rizík pre zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie. S pozdravom Ing. Bronislava.Škarbová, PhD., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Reagovať