Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ)

Ako používať fórum Pýtate sa?

Nový Príspevok

V prípade, že chcete byť upovedomený o reakcii na Vašu otázku, zaregistrujte sa alebo zadajte svoj mail.

Komentáre

Odpady

14.02.2019

Prosím o jasné stanovisko,či pôvodne odhumusovaná orničná vrstva nepoužitá na účely zúrodňovania,v zmysle rozhodnutia OÚ pozemkového a lesného hospodárstva, uložená na nepovolené miesto/do lesa-chránené územie Natura 2000/je stavebným odpadom,alebo nie? Prosím aj citáciu a oporu v Zák.97/2015 Z.z.o odpadoch. Ďakujem za stanovisko
Reagovať

RE:Odpady

04.04.2019

Dobrý deň, na MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie nám bola doručená Vaša žiadosť o stanovisko k otázke uvedenej nižšie. Nakoľko nie je možné sa k predmetnej otázke ohľadne použitia odhumusovanej orničnej vrstvy jednoznačne vyjadriť na základe informácií, ktoré sú uvedené v e-maile, chceme Vás požiadať o zaslanie scanu rozhodnutia Okresného úradu pozemkového a lesného hospodárstva, ktorý toto rozhodnutie vydal. Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme. Pekný deň. S pozdravom Mgr. Eleonóra Šuplatová, MŽP SR
Reagovať

školenie IPKZ

15.05.2018

Dobrý deň, chcela by som získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre IPKZ, kde sa dá prihlásiť na kurz?
Reagovať

RE:školenie IPKZ

21.05.2018

Dobrý deň, pre získanie odbornej spôsobilosti pre IPKZ sa vzdelávacie kurzy nevykonávajú. Požiadať o vydanie odbornej spôsobilosti môžete podľa § 1 vyhlášky MŽP SR č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vašu žiadosť môžete zaslať na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor integrovanej prevencie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. S pozdravom, Ing. Kapustová Blanka, PhD.
Reagovať

odborná spôsobilosť pre IPKZ

24.05.2016

Dobrý deň, Aké náležitosti musí obsahovať žiadosť o vydanie odbornej spôsobilosti pre IPKZ ? Na akú adresu je potrebná poslať danú žiadosť ? Ďakujem
Reagovať

RE:odborná spôsobilosť pre IPKZ

25.05.2016

Dobrý deň, náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia upravuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne § 5. Poplatok za vydanie osvedčenia je 100 €. Žiadosť je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava. Ing. Katarína Lišková, SAŽP
Reagovať

Vyjadrenie Okresného úradu k pestovanieu rychlo rastucich drevin

25.01.2016

Dobry den, k ziadosti o registraciu porastu rychlo rastucich dreviny na polnohospodarskej pode je podla § 18a a § 23 písm. l/ zákona č. 57/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia je potrebne aj vyjadrenie prislusneho Okresného úradu odbor ŽP - orgánu ochrany prírody a krajiny. Nikde sa mi ale nepodarilo najst ake poddoklady Okresny úrad ŽP potrebuje k tomu aby taketo vydrenie mohol vidat. Existuje nieaky vzorovy dokument alebo aspon bodovo spomenut ake nalezitost/dokumentyi su potrebne k vidaniu vyjadrenia?
Reagovať