Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2012 - 2016

Dátum schválenia: 27. 4. 2012
Forma: Uznesenie vlády SR č. 144/2012
Dokument na stiahnutie: SK
 
Vláda SR:

  • posilní energetickú bezpečnosť podporou rozvoja energetickej infraštruktúry a rozvoja domácich energetických zdrojov,
  • podporí budovanie fungujúceho energetického trhu s cieľom zvyšovať konkurenciu na energetickom trhu za účelom skvalitňovania služieb a zvyšovania ochrany spotrebiteľa,
  • podporí udržateľný rozvoj energetiky prostredníctvom optimálneho využívania OZE v energetickom mixe a zvyšovania energetickej efektívnosti.