Preskočit na obsah

Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)

Dátum schválenia: 6. 6. 2001
Forma: Uznesenie vlády SR č. 1141/2001
Dokument na stiahnutie: SK

Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.