Preskočit na obsah

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Dátum schválenia: 5. 3. 2020
Forma: Uznesenie vlády SR č. 104/2020
Dokument na stiahnutie: SK

Cieľom stratégie je načrtnúť možnosti pre ucelený dlhodobý (30-ročný) strategický výhľad prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré bude zavŕšené dosiahnutím klimatickej neutrality v roku 2050.
Na dosiahnutie tohto cieľa boli aj pre sektor poľnohospodárstva identifikované opatrenia vrátane tých dodatočných, ktoré významne prispievajú k zmenám koncentrácie niektorých plynov v atmosfére.