Preskočit na obsah

Národný akčný plán na dosiahnutie udržateľného používania prípravkov na ochranu rastlín, 2021 – 2025, rev. 2 (2021)

Dátum schválenia: 23. 2. 2021
Forma: MPRV SR, vypracovaný na základe § 36 zákona č. 405/2011 Z. z.
Dokument na stiahnutie: SK (PDF, 3,27 MB)

V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej  republiky  na  roky 2020 – 2024 a v súlade  so  Zelenou dohodou, Stratégiou z farmy na stôl a Stratégiou o biodiverzite sú rámcové ciele NAP nasledovné:

  • zabezpečenie kvalitnej a zdravej poľnohospodárskej produkcie,
  • vyváženosť medzi ekonomickým a ekologickým spôsobom hospodárenia,
  • adaptácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na zmenu klímy,
  • zvýšenie ochrany vodných zdrojov pitných vôd a zabezpečenie ich optimálneho stavu,
  • ochrana verejného zdravia,
  • ochrana včiel a iných opeľovačov,
  • ochrana divo žijúcich živočíchov a vodného prostredia,
  • podpora precízneho poľnohospodárstva,
  • podpora ekologického poľnohospodárstva,
  • podpora nechemických metód ochrany rastlín.