Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Index udržateľnej spoločnosti

Index udržateľnej spoločnosti (Sustainable Society Index) zverejňuje Nadácia trvalo udržateľnej spoločnosti (The Sustainable Society Foundation), ktorá bola založená v roku 2006. Index je zverejňovaný každé dva roky.

Index udržateľnej spoločnosti za rok 2016 bol zostavený z 21 indikátorov, ktoré boli zoradené do 7 oblasti. Uvedené oblasti boli integrované do troch kategórii blahobyt ľudstva, kvalita životného prostredia a ekonomický blahobyt.

Blahobyt ľudstva
Základné potreby Dostatok potravín
Dostatok pitnej vody
Bezpečná sanitácia
Osobný rozvoj a
vzdelanie
Vzdelanie
Zdravé roky života
Rodová rovnosť
Vyvážená spoločnosť Rozdelenie príjmov
Rast populácie
Dobré riadenie
Kvalita životného prostredia
Prírodné zdroje Biodiverzita
Obnoviteľné vodné zdroje
Spotreba
Klíma a energia Spotreba energie
Úspory energie
Obnoviteľné zdroje energie
Skleníkové plyny
Ekonomický blahobyt
Zmena Ekologické poľnohospodárstvo
Úspory
Ekonomika HDP
Zamestnanosť
Verejný dlh


Výsledky v rámci troch kategórii boli agregované na základe geometrického priemeru. Nevyužíva sa aritmetický priemer, nakoľko ponúka možnosť kompenzácie. Nízky výsledok v dosiahnutý v rámci jedného indikátora môže byť kompenzovaný výborným výsledkom v rámci iného indikátora. Vzhľadom na presnejšie výsledky, využíva sa metóda geometrického priemeru. Vzhľadom na nedostatok odborných vedomostí pri metodike bola použitá rovnaká váha pre všetky indikátory. U každého indikátora boli použité príslušné metódy a vzorce pre výpočet. Výsledné hodnotenie krajín v rámci indikátorov a príslušných oblasti je v rozsahu 0 – 10.      

Slovenská republika indikátory indexu udržateľnej spoločnosti v roku 2018

 

 

Kategória ľudského blahobytu obsahuje indikátory dostatok potravín, dostatok pitnej vody, bezpečná sanitácia, vzdelanie, zdravé roky života, rodová rovnosť, rozdelenie príjmov, rast populácie a dobré riadenie. Kategória kvalita životného prostredia obsahuje indikátory biodiverzitu, obnoviteľné vodné zdroje, spotrebu, spotrebu energie, úspory energie, obnoviteľné zdroje energie a skleníkové plyny. Kategória ekonomického blahobytu obsahuje indikátory ekologické poľnohospodárstvo, úspory, HDP, zamestnanosť a verejný dlh.    

Slovenská republika dosiahla v roku 2018 najlepšie hodnotenie v rámci indikátorov potravín, dostatok pitnej vody, bezpečná sanitácia a obnoviteľné vodné zdroje. Najhoršie výsledky dosiahla v rámci indikátorov obnoviteľné zdroje, zamestnanosť a spotreba energie.

Zdroj: SSI Sustainable Society Index (EN)
Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované: 15. 2. 2020