Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Výroba, dovoz alebo predaj palív

Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža alebo predáva palivá (§ 14 zákon č. 137/2010 Z. z.):

  • smie doviezť, vyrobiť alebo predať len také palivá, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu (§ 3,4 5 a 6 vyhlášky  č. 362/2010 Z. z.),
  • je povinný viesť prevádzkovú evidenciu a poskytovať potrebné informácie prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia a obvodnému úradu životného prostredia (§ 8 vyhlášky č. 362/2010 Z. z.)