Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Ovzdušie

Právne predpisy na úseku ochrany ovzdušia upravujú povinnosti podnikateľa, t. j. fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá prevádzkuje stacionárny zdroj znečisťovania. Zdroj znečisťovania je definovaný v § 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.