Preskočit na obsah

Ovzdušie

Právne predpisy na úseku ochrany ovzdušia upravujú povinnosti podnikateľa, t. j. fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá prevádzkuje stacionárny zdroj znečisťovania. Zdroj znečisťovania je definovaný v § 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.