Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Na koho sa obrátiť?

Štátnu správu v odpadovom hospodárstve vykonávajú:

Čiastkový monitorovací systém Odpady - systém zameraný na zber a spracovanie údajov o vzniku a nakladaní s odpadmi, obsahuje verejne prístupné údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi

Interaktívna mapa Skládky odpadov - mapová aplikácia pre poskytovanie informácií o prevádzkovaných skládkach odpadov v SR

Register zariadení na zhodnocovanie odpadov - aplikácia pre poskytovanie informácií o zariadeniach na zhodnocovanie odpadov v SR