Podmienky používania služby

Stránky www.enviroportal.sk sú určené na osobnú nekomerčnú potrebu užívateľov. V prípade použitia informácií a dát, požadujeme uvedenie zdroja.
 
Stránky užívateľ používa vždy na svoju výhradnú a úplnú zodpovednosť.
 
E-mailové kontá slúžiace na prihlásenie nebudú použité treťou stranou a nebude na ne zasielaná nevyžiadaná pošta.
 
Užívateľ môže kedykoľvek požiadať o zrušenie služby a to zaslaním žiadosti na e-mail web@enviroportal.sk. Ak sa tak stane, prihlásenie bude zrušené.
 
Užívateľ môže kedykoľvek zmeniť e-mailovú adresu, prípadne heslo. V prípade, že svoje heslo zabudne, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu web@enviroportal.sk.
 
Podmienky registrácie môžu byť prevádzkovateľom zmenené po predchádzajúcom upozornení zverejnenom na stránkach.
 
Zriaďovateľ www.enviroportal.sk: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prevádzkovateľ: Slovenská agentúra životného prostredia