Preskočit na obsah

Právne predpisy EÚ

 

  • Komisia predložila smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre ochranu pôdy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES (COM(2006)232), ktorá je ešte stále predmetom diskusií v Rade a Európskom parlamente

 

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k 31. 1. 2022