Preskočit na obsah

Právne predpisy EÚ


  • Komisia predložila smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre ochranu pôdy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES (COM(2006)232), ktorá je ešte stále predmetom diskusií v Rade a Európskom parlamente
Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k 24. 8. 2020