Preskočit na obsah

Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 – 2020 (2014)

Dátum schválenia: 21. 2. 2014
Forma: Uznesenie vlády SR č. 33/2014
Dokument na stiahnutie: SK

Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR vychádza z Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020. Vízia, zámery a ciele tejto koncepcie napĺňajú svojim obsahom programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016 a rešpektujú princípy spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 – 2020.
Tento materiál svojim obsahom špecifikuje efektívny komplex nástrojov a opatrení na:

  • zastavenie úbytku poľnohospodárskych pôd;
  • zvýšenie podielu vlastníctva pôdy na celkových aktívach poľnohospodárskych subjektov.