Preskočit na obsah

Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje

Dátum schválenia: 20. 9. 2011
Forma: Oznámenie COM(2011) 571
Dokument na stiahnutie: SK
 
Tento plán stanovuje ciele, ktoré poukazujú na to, čo bude potrebné na zaistenie efektívneho využívania zdrojov a udržateľného rastu. Každá  časť následne opisuje opatrenia, ktoré je v krátkodobom horizonte potrebné prijať na spustenie tohto procesu. Vzájomné prepojenia medzi kľúčovými odvetviami a zdrojmi a ich súvisiacimi politickými iniciatívami EÚ sa uvádzajú v tabuľke prílohy.